search icon

Autorskie programy Sage Foundation

Sage Foundation zaangażowana jest w szereg programów rozwoju zapewniających wsparcie i finansowanie ponad tysiąca organizacji non-profit.

Sage Foundation jednoczy ludzi z całego świata, by wspierać lokalne społeczności i napędzać wprowadzanie pozytywnych zmian. Sage Foundation odblokowuje wiedzę, doświadczenie oraz pasje swoich współpracowników, umożliwiając pracownikom, klientom oraz partnerom podejmowanie i rozwiązywanie największych wyzwań stojących przed społecznościami na całym świecie.

Poprzez nasze autorskie programy: Sage Empowering Women, Sage Inspiring Youth oraz Sage Serving Heroes, filantropijna działalność Sage Foundation ma na celu zapewnienie czasu, możliwości oraz środków inwestycyjnych dla wspierania programów charytatywnych przeznaczonych dla młodych ludzi, kobiet oraz weteranów wojennych, byśmy mogli podejmować znaczące kroki w społecznościach, w których działamy.

Sage Empowering Women

Sage Foundation umożliwia kobietom i dziewczynkom w społecznościach Sage dostęp do edukacji, rozwoju umiejętności, zatrudnienia oraz tworzy dla nich nowe szanse ekonomiczne. To, że dziewczynki nie porzucają szkoły i zdobywają średnie wykształcenie, pozytywnie wpływa nie tylko na nie same, ale też na życie ich rodzin.

We współpracy z naszymi partnerami charytatywnymi program Sage Empowering Women pomaga tworzyć równe szanse na świecie, w którym kobiety i dziewczynki mogą osiągnąć swój potencjał, stać się niezależne finansowo i mieć dostęp do umiejętności pozwalających im na podjęcie pracy.

Sage Empowering Women wspiera również program mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek. Korzystając z darmowej platformy technologicznej oraz sztucznej inteligencji, Sage Foundation nawiązała współpracę z AI for Good, aby stworzyć chatbot zwany rAInbow, dyskretny i łatwo dostępny bot, który może towarzyszyć i pomagać kobietom w znalezieniu wsparcia w sytuacjach przemocy i nadużyć. Chatbot ma już ponad 18 000 użytkowników i prawie milion przeprowadzonych rozmów przez rAInbow. Kobiety i mężczyźni szukają pomocy przez to darmowe i bezstronne narzędzie, które jest skalowalne i dostępne dla milionów ludzi na całym świecie.

Sage Inspiring Youth

Sage Foundation chce inspirować ludzi między 14. a 26. rokiem życia do spojrzenia na swoją edukację jak na klucz do stworzenia dostatniego i spełnionego życia. Młodzi ludzie powinni mieć dostęp do edukacji w każdym miejscu na świecie. W naszych społecznościach współdziałamy w z partnerami charytatywnymi, by zapewnić jak największej liczbie młodych osób dostęp do kompetencji, edukacji i narzędzi potrzebnych do zdobywania umiejętności życiowych, między innymi do dziedzin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauka, technologia, inżynieria i matematyka), robotyki, sztucznej inteligencji (AI), edukacji finansowej i wsparcia potrzebnego do pomyślnej zmiany na lepsze, zarówno przy znalezieniu nowego miejsca pracy, jak i założeniu własnej firmy.

W ramach Sage Inspiring Youth podjęliśmy projekty takie jak program Peter Jones Enterprise Tycoon, który pomaga młodym ludziom przygotować się na przyszłość w świecie przedsiębiorczości. Udało nam się też rozwinąć Sage FutureMakers na pięciu rynkach. Jest to program mający na celu nauczenie młodych ludzi tego, jak korzystać ze sztucznej inteligencji, by rozwiązywać problemy dotyczące sprawiedliwości społecznej w lokalnych społecznościach.

Sage Serving Heroes

Sage Serving Heroes to globalny program mający na celu wspieranie weteranów wojennych w przechodzeniu do sensownego zatrudnienia cywilnego, rozbudowę umiejętności zawodowych oraz rozwój zdolności przedsiębiorczych koniecznych do założenia własnej firmy po zakończeniu służby.

Dzięki naszym możliwościom i ofercie produktów, Sage Foundation dąży do pomagania społeczności wojskowej, a w szczególności weteranom będącym przedsiębiorcami. Stworzyliśmy dla nich ofertę produktu Sage Business Cloud Accounting ze 100% zniżką przez pierwsze 12 miesięcy na rynkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii.

W Australii program Soldier On uruchomił 3-miesięczny pilotażowy mentoring zawodowy zaprojektowany tak, by pomagać weteranom rozwijać swoją karierę po zakończeniu służby wojskowej. Program ten stanowi część projektu Soldier On Pathways, dzięki któremu weterani i ich rodziny otrzymują pomoc w przejściu do nowego zatrudnienia i podjęciu dalszej edukacji we współpracy z organizacjami wpierającymi weteranów.
Sage Serving Heroes ma na celu umożliwienie weteranom i ich rodzinom uwierzenie we własne siły w nowej roli, rozwój ich kariery i spełnione życie.

W Wielkiej Brytanii projekt Veteran Tycoon Enterprise Programme pozwala zdobyć umiejętności, wsparcie i pewność siebie potrzebne do stworzenia pomysłu na biznes, spisania biznesplanu oraz wprowadzenia produktu lub usługi na rynek.

Program ten ma obecnie formę online i odbywa się podczas wielu innowacyjnych sesji pozwalających na dogłębne poznanie świata inicjatyw gospodarczych i przedsiębiorczości. 

Wielu absolwentów programu założyło już swoje firmy, jak na przykład Alex, który wystartował z The Coffee Collective. Alex odszedł z wojska z powodu odniesionych w czasie swojej służby urazów i był naszym gościem podczas Conservative Party Conference, na której promował swoją kawę i opowiedział o swojej przeszłości.