search icon

Wizja i Misja

Sage Foundation

Pomagamy społecznościom we wszystkich 23 krajach, w których funkcjonujemy.

Sage Foundation wspiera dziesiątki tysięcy ludzi w naszych lokalnych społecznościach dzięki współpracy z ponad 1000 organizacji charytatywnych. Zachęcamy wszystkich pracowników do wykorzystania pięciu płatnych dni w roku na wolontariat lub zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne bliskie ich sercu. 

W samym sercu Sage kierowana przez CEO Steve'a Hare'a Sage Foundation jednoczy pracowników i partnerów w globalnym programie filantropijnych działań dla zmian społecznych, odmieniając życia ludzi oraz wspomagając stabilizację gospodarczą i równość społeczną. 

Zachęcamy wszystkich współpracowników z naszych globalnych rynków do wykorzystania pięciu płatnych dni w roku na wsparcie organizacji charytatywnych bliskich ich sercu poprzez wolontariat i pozyskiwanie funduszy. 

W szczególności podejmujemy działania mające na celu zwiększenie możliwości samorealizacji wśród młodych ludzi, kobiet i weteranów wojskowych, stając się motorem innowacji, wspomagając dostęp do edukacji, rozwój pracowników oraz kontakt z przedsiębiorczością. 

Z dumą promujemy również kulturę szybkiego reagowania oraz wsparcia lokalnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o następstwa pożarów lasów w Kalifornii, suszy w Południowej Afryce, incydentów terrorystycznych w Londynie, czy nagły brak zasobów w lokalnym banku żywności, nasi pracownicy podejmują współpracę z Sage Foundation, aby zaoferować swoją pomoc. 

Nasze strategiczne cele są dostosowane do sześciu z 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: edukacja dla wszystkich; równość płci; godne możliwości pracy; rozwój ekonomiczny; innowacje i znaczące partnerstwa.

Nasza wizja

W naszej wizji świata wszyscy ludzie i społeczności prosperują, gdyż żyją w warunkach stabilności ekonomicznej i równości społecznej. Jeśli nasze lokalne społeczności mają się dobrze, my również. Tak właśnie, naszym zdaniem, należy prowadzić działalność gospodarczą.

Nasza misja

Sage Foundation stawia sobie za cel przeobrażenie losów ludzi inwestując czas, pieniądze, wiedzę fachową i technologię w celu stworzenia zrównoważonych szans społecznych, ekonomicznych i przedsiębiorczych w naszych społecznościach lokalnych na całym świecie.

2% czasu

Zachęcamy naszych pracowników do wykorzystania dodatkowych 5 dni w roku na działania charytatywne w swoich społecznościach lokalnych. Ich działania skierowane są do osób młodych, społecznie i ekonomicznie poszkodowanych warstw naszych społeczności, oraz rozwijających się przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorczości.

Ponad 1000 organizacji charytatywnych

Dzięki naszej unikalnej strategii Sage Foundation wspiera dziesiątki tysięcy beneficjentów na całym świecie za pośrednictwem ponad 1000 organizacji charytatywnych.

Zniżki na produkty

Sage Foundation oferuje zniżki na subskrypcje Sage Business Cloud dla uprawnionych do nich organizacji charytatywnych, przedsiębiorstw społecznych i organizacji non-profit w ramach NPO Success.

Pomoc i dofinansowanie przez Sage Foundation

Sage Foundation zapewnia czas, środki i technologię, aby organizacje non-profit mogły pomóc większej liczbie osób rozwinąć ich prawdziwy potencjał. Dowiedz się więcej o naszych dotacjach, funduszach i darowiźnie licencji na oprogramowanie.