search icon

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”

Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze nalicza wynagrodzenia za pomocą systemu Sage Symfonia ERP

Branża

Rozrywka - kultura

Lokalizacja

Polska - Otrębusy

Rozwiązanie

Charakterystyka marki

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” to najbardziej znana grupa folklorystyczna w Polsce, popularna także za granicą. Jeden z największych na świecie zespołów artystycznych sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Działając od 1948 r. jako Ambasador Polskiej Kultury gromadzi i ocala od zapomnienia zabytki polskiego folkloru. Zespół zatrudnia 160 pracowników i osiąga obroty rzędu 10 mln zł.

Wyzwanie

Współpraca z licznym gronem artystów, pracowników etatowych i współpracowników w każdej organizacji rodzi potrzebę znalezienie rozwiązań do efektywnego prowadzenia ewidencji, rozliczeń wynagrodzeń i zarządzania finansami. Przed wdrożeniem systemu organizacja poświęcała zbyt wiele czasu na przygotowanie umów i ich rozliczanie.

Rozwiązanie

„MAZOWSZE” zdecydowało się na rozwiązanie Sage Symfonia ERP, ponieważ zapewnia ono dużą elastyczność przy modelowaniu złożonych i specyficznych systemów wynagrodzeń. W ten sposób „MAZOWSZE” zapewniło sobie narzędzie, w którym można było ustandaryzować, uprościć i zautomatyzować wiele operacji zarówno w obszarze ewidencji pracowników, rozliczaniu wynagrodzeń, jak i księgowaniu kosztów.

Wynik

„Wdrożenie pozwoliło zautomatyzować i przyspieszyć wiele prac, które wcześniej zmuszeni byliśmy wykonywać ręcznie. System jest intuicyjny, prosty w obsłudze i zapewnia wszystkie funkcje, które są nam obecnie potrzebne”.
Anna Nyc, główna księgowa w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”.

Nasze potrzeby w zakresie finansów i księgowości nie były specyficzne i nie odbiegały od wymagań innych instytucji. Szczególnego zaangażowania ze strony wdrożeniowców wymagał dość komplikowany system wynagradzania, który bazował na wielu dodatkowych informacjach o składnikach płacowych

Anna Nyc
główna księgowa w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”

Sprawdź inne Case Studies

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych klientów? Przeczytaj nasze pozostałe Case Studies.