search icon

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie zautomatyzowało swoją księgowość dzięki Sage Symfonia ERP

Branża

Budownictwo - drogowe

Lokalizacja

Polska – Kutno

Rozwiązanie

Charakterystyka marki

Działające od 1992 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie zajmuje się budową dróg, autostrad, a także chodników i placów. Firma wytwarza materiały do pokrywania nawierzchni, m.in. mieszanki asfaltowe i beton przemysłowy. Przedsiębiorstwo z roku na rok powiększa obroty i zyski.

Wyzwanie

Zapanować nad rosnącą ilością danych. Ciągły rozwój firmy powodował, że wypracowane metody kontroli finansów były coraz mniej efektywne. Największym problemem był brak raportów ukazujących sytuację finansową firmy. Bez dodatkowych wyliczeń zarządzający nie byli w stanie ocenić bieżących możliwości inwestycyjnych, uzyskać aktualnych informacji o dostępnych środkach finansowych czy właściwie ocenić rentowność prowadzonych projektów.

Rozwiązanie

Wdrożenie Sage Symfonia ERP objęło 9 stanowisk do obsługi finansów, księgowości, planowania płynności finansowej, rozliczeń międzyokresowych kosztów, zakupów i sprzedaży oraz 2 stanowiska systemu Sage Symfonia (obsługującego analizy finansowe i środki trwałe).

Wdrożenia podjęła się firma SIGMA – Partner Sage – mająca swą siedzibę we Włocławku, serwisująca infrastrukturę informatyczną PRD Kutno na zasadzie outsourcingu.

Na decyzji zarządu o wyborze Sage Symfonia ERP zaważyła w głównej mierze opinia inżynierów IT, zajmujących się na co dzień oprogramowaniem w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Po zapoznaniu się z rekomendacjami innych użytkowników Sage Symfonia ERP w podobnych do PRD Kutno przedsiębiorstwach, po kilku wizytach referencyjnych zarząd uznał, że oprogramowanie to sprawdzi się w specyfice branżowej i zadecydował o wdrożeniu. „Łącznie przy wdrożeniu przepracowaliśmy około 50 godzin” – mówi Dariusz Kubajka, wdrożeniowiec w firmie SIGMA.

Wynik

Natychmiastowy dostęp zarządzających do informacji o bieżącej kondycji przedsiębiorstwa pozwala podejmować szybkie decyzje. Wyeliminowano błędy operacyjne przy wprowadzaniu danych do systemów.

Używany wcześniej autorski system finansowo-księgowy miał wiele ograniczeń funkcjonalnych, przez co wiele operacji należy wykonywać ręcznie. To powodowało błędy w procesie księgowania, a dublowanie operacji skutkowało niewłaściwą ewidencją zakupów i sprzedaży.

Longin Głogowski
Dyrektor PRD Kutno

Sprawdź inne Case Studies

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych klientów? Przeczytaj nasze pozostałe Case Studies.