search icon

Sage e‑Sprawozdania Finansowe


Aplikacja do przygotowania i wygodnej obsługi elektronicznych sprawozdań finansowych

Czy Twoja firma jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych? Od października 2018 możesz to robić wyłącznie w formie elektronicznej.

Z nami pewnie, bezpiecznie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów przejdziesz przez nowe wyzwanie 2019 roku.

Sage e‑Sprawozdania Finansowe w 4 krokach:

Krok 1 : Generowanie

Łatwo przygotowujesz wszystkie wzory sprawozdań finansowych wymagane przez Ministerstwo Finansów

Krok 2 : Import

Bezproblemowo importujesz dane z plików XML lub z innych sprawozdań finansowych wygenerowanych w systemie księgowym

Krok 3 : Weryfikacja

Merytorycznie zweryfikujesz poprawność danych zawartych w sprawozdaniu za pośrednictwem aplikacji sage-e-audytor

Krok 4 : Modyfikacja

Wygodnie pracujesz na wielu kopiach sprawozdań, wprowadzasz dane i modyfikujesz je aż do osiągniecia finalnej wersji

Krok 5 : Podpisywanie

Szybko przeglądasz oraz podpisujesz finalną wersję korzystając z dedykowanego narzędzia SF-Podpis lub bezpośrednio w eSprawozdania Enterprise

Poznaj najważniejsze zalety Sage e‑sprawozdania Finansowe

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów wersje sprawozdań finansowych dla :

 • jednostki mikro
 • jednostki małej
 • jednostki innej
 • jednostki innej skonsolidowanej
 • jednostki NGO
 • banku
 • zakładu ubezpieczeń
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej
 • domu maklerskiego
 • SKOKu
 • SKOKu jednostki małej
 • zakładu ubezpieczeń (skonsolidowanego)
 • domu maklerskiego (skonsolidowanego)

Ułatwia szybkie wprowadzanie danych:

 • Import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e‑sprawozdania finansowego.
 • Masowe kopiowanie danych do Excela umożliwia przygotowanie danych i kontynuowanie pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Praca na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągniecia finalnej wersji.
 • Ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e‑sprawozdania.
 • Dodawanie informacji uzupełniających do każdej pozycji w sprawozdaniu.
 • Dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy.
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat.

Umożliwia wygodny i czytelny podgląd wygenerowanego sprawozdania

 • Możliwość zapisania efektów pracy w każdej chwili, w wielu kopiach i powrót do nich w dowolnym momencie.
 • Generowanie podglądu wydruku ułatwiającego zapoznanie się z treścią i zatwierdzenie sprawozdania osobom akceptującym (np. biegły rewident, członkowie zarządu).
 • Podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji SF Podpis lub profilem zaufanym ePUAP przez wszystkie osoby zobowiązane do tego ustawą (np. wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych).

Zapewnia zapis i kontrolę

 • Możliwość zapisania gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi załącznikami, objaśnieniami i podpisami.
 • Przy zapisie automatyczna weryfikacja poprawności wygenerowanego e‑sprawozdania finansowego i jego zgodności z wymaganą przez Ministerstwo Finansów schemą.

Ogólnopolska infolinia e‑sprawozdania finansowe

22 417 9301

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.