search icon
Sage Symfonia ERP

Sage Symfonia ERP


Projektujemy rozwiązania inspirowane. Twoim biznesem. Tworzymy nowy standard ERPa.

Efektywność

Optymalizacja

Cyfryzacja

Czy mierzysz się codziennie z koniecznością ciągłego zwiększania efektywności procesów biznesowych, optymalizacji kosztów bądź cyfryzowania firmy?

Czy Twoim wyzwaniem jest odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem i jakością? Jak wybrać i jak wdrożyć rozwiązania uwzględniające specyfikę danej branży? Czy dostępne na rynku systemy poradzą sobie z konkretnymi wyzwaniami stojącymi przed Twoim przedsiębiorstwem?

My projektujemy rozwiązania inspirowane biznesem. Niezależnie od tego, czy wyzwania stojące przed Twoją firmą mają specyfikę branżową, czy zadaniową - mamy rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Nowa (ale wciąż znana) Sage Symfonia ERP będzie Twoim nieocenionym wsparciem w prowadzeniu biznesu. Nawet jeśli jest on całkowicie niestandardowy.

Przekonaj się!

Sprawdź jak możesz poradzić sobie z konkretnymi wyzwaniami.­ Jeśli nie widzisz wyzwania biznesowego, z którym się mierzysz, nie oznacza to, że nie mamy takiego rozwiązania. To tylko potwierdza fakt, że każdy biznes jest inny i nie da się w ramach jednego standardu rozwiązać wszystkich potencjalnych problemów rynkowych. Można jednak skorzystać z elastycznych rozwiązań technologicznych i łatwo dostosować standard ERP do swoich potrzeb.

Dodając pole własne (np. „MOQ” lub „MOV”) możemy spowodować, że każdy towar będzie miał określoną w systemie Sage Symfonia ERP minimalną wielkość (lub wartość) zamówienia. Dzięki dynamicznemu wyliczaniu wartości pól odpowiednia pozycja na dokumencie transportowym, wydania z magazynu lub fakturze może sumować wielkość zamówień z zawartych na tym dokumencie pozycji, weryfikując, czy określona minimalna wielkość lub wartość zamówienia została osiągnięta.
Pobierz demo
Jeśli tylko znamy (mamy ją określoną w polu własnym w kartotece towarów) wagę poszczególnych towarów składających się na ładunek, to w nowej Sage Symfonia ERP wyliczenie sumarycznej wagi ładunku znajdującego się na danym dokumencie jest bardzo łatwe. Wystarczy zdefiniować dynamicznie przeliczające się pole, które wyliczy i zsumuje wagę wszystkich towarów z dokumentu. W podobny sposób można zweryfikować gabaryty towaru (np. najdłuższy wymiar, liczbę sztuk mieszczących się na palecie, liczbę potrzebnych palet, maksymalną liczbę warstw w przypadku układania towarów na sobie etc.)
Pobierz demo
Wszystkie niezbędne informacje można od teraz zapisywać w Sage Symfonia ERP w kartotece towarów, a następnie wykorzystywać je m.in. do: analizy ilościowej i jakościowej, na pozostałych dokumentach powiązanych z towarami, a także do wyliczania i sumowania niezbędnych informacji. Potrzebujesz np. wiedzieć do kiedy najpóźniej dany towar musi dotrzeć do odbiorcy (czy to ze względu na ustalenia umowne, czy np. ograniczony okres trwałości)? Dzięki wpisaniu odpowiednich parametrów w kartotece towarowej, system sam będzie w stanie wskazać najpóźniejszą datę dostawy dla każdej zamówionej lub transportowanej pozycji.
Pobierz demo
W tym celu najlepiej zdefiniować odpowiednie pola dokumentów w systemie Sage Symfonia ERP. Taki rodzaj personalizacji umożliwi Ci zbieranie szczegółowych danych dotyczących cech towaru – od rozmiaru na palecie, poprzez wagę, pojemność pojemnika, sposób pakowania itp. Następnie za pomocą prostego skryptu możemy uzyskać automatyczne wyliczenie gabarytów przygotowanej partii do wysyłki. Daje to wówczas możliwość optymalnego zaplanowania wysyłki, dobrania środka transportu oraz przydzielenia personelu niezbędnego do obsługi transportu itd.
Pobierz demo
To jak najbardziej możliwe. Niezależnie od tego, jakim rodzajem biznesu się zajmujesz, dzięki systemowi Sage Symfonia ERP możesz w jednym miejscu przechowywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twoich klientów, historii ich zakupów (np. szkodowości ubezpieczeń), ewentualnych wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności i zakresu usług (np. choroby, uszkodzenia przedmiotów ubezpieczanych, postanowienia umowne), wieku, albo roku budowy lub sprzedaży (np. w celu wyliczenia terminu upływu gwarancji umownej i rękojmi) itp. Dzięki temu łatwiej przygotujesz nowe oferty, odniesiesz się do poprzednich lub aktualnych zleceń, sprawnie obsłużysz ewentualne zgłoszenia klienta po zakupie, jak również będziesz pamiętać o tym, kiedy należy mu się przypomnieć (np. z nową ofertą).
Pobierz demo
Nowa wersja Sage Symfonia ERP umożliwia dodawanie własnych pól także do pozycji dokumentów. To oznacza, że wystawiając fakturę zawierającą wiele pozycji (np. obciążenie z tytułu wielu umów lub składek ubezpieczeniowych) każdą z nich możesz doprecyzować poprzez wskazanie (według własnego uznania) numeru polisy albo umowy (lub innych, określonych przez Ciebie, wyróżników). Później, na bazie tych informacji, możesz łatwo analizować dane handlowe oraz sporządzać odpowiednie raporty.
Pobierz demo
Możesz wykorzystać możliwości jednego, zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Sage Symfonia ERP. Nie tylko będą w nim umieszczone wszystkie informacje dotyczące rozliczeń z klientami, ale także wszelkie inne, które zostaną przez Ciebie zdefiniowane. Dzięki możliwości dodawania własnych pól możesz teraz przechować w systemie dowolne, niestandardowe informacje dotyczące kontrahentów (klientów), z którymi pracujesz. Daty, charakterystyki przedmiotów, profile inwestycyjne, wyłączenia, poziom rabatowania lub wysokość prowizji etc.
Pobierz demo
Taką informację możesz przechowywać w systemie Sage Symfonia ERP na liście kontrahentów w zdefiniowanych przez siebie polach własnych. Nie tylko możesz wpisywać do nich ręcznie wartości rabatów ustalone w wyniku negocjacji lub np. podpisania ramowej umowy, ale poziom zniżek może się „sam” wyliczać na podstawie wartościowej lub ilościowej historii współpracy z danym klientem. Możesz także zróżnicować upusty w zależności od rodzaju imprezy turystycznej, kierunku wyjazdu, produktu, pory roku itp. – możliwości ogranicza tylko Twoja wyobraźnia. Każdy z tych rabatów może zostać automatycznie zastosowany do zamówień i faktur wystawianych klientom na usługi, które podlegają obniżkom.
Pobierz demo
Definiując własne pola na liście towarów (w tym przypadku przez towar możemy rozumieć bilet albo wejściówkę) w nowej Sage Symfonia ERP można spowodować, aby te pola sumowały liczbę sprzedanych (ewentualnie przedpłaconych) biletów lub wyjazdów – także np. w podziale na pokoje jedno- i dwuosobowe, klasę wykupionego miejsca, sektory na widowni etc. To jeden z prostych sposób pozwalających na bieżące śledzenie sprzedaży danego przedsięwzięcia.
Pobierz demo
Klient rezerwujący usługę lub produkt często może go dodatkowo konfigurować, lub dobierać różne jego opcje. Mogą to być takie atrybuty jak: miasto wyjazdu, metoda transportu i rodzaj miejsca, typ i klasa hotelu oraz rodzaj pokoju, zakres wyżywienia, długość pobytu, opcjonalne ubezpieczenia, dodatkowo płatny kolor lub sposób wykończenia, smak etc. Każdą z tych opcji można zdefiniować w nowym systemie Sage Symfonia ERP (np. jako oddzielne towary) oraz powiązać ze sobą unikalnym identyfikatorem towaru, co pozwoli na ich łatwe ofertowanie, a – przede wszystkim – analizę kosztówą i marżową. Dodatkowym ułatwieniem może być dodanie własnych, wyliczanych pól, które będą wskazywały ostatnią cenę zakupu danego wariantu czy opcji, u podwykonawcy.
Pobierz demo
Wybierz odpowiedni system ERP, który możesz łatwo dostosować do swoich przyzwyczajeń i potrzeb, a nie taki, który wymaga dostosowania się do niego przez Ciebie. System Sage Symfonia ERP, szczególnie w najnowszej wersji, został zaprojektowany tak, aby łatwo dostosować się do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw. Nie tylko odświeżony wygląd, ale przede wszystkim możliwość definiowania własnych pól na listach towarów, kontrahentów i dokumentów oraz na pozycjach dokumentów, powodują, że każda firma może w systemie przechowywać oraz analizować takie dane, jakie są jej potrzebne, choćby były najbardziej niestandardowe.
Pobierz demo
W przypadku większości informacji dynamicznych da się opisać algorytm według jakiego są one obliczane. Czy jest to proste wskazanie ostatniej ceny zakupu lub sprzedaży (kopiowanej z odpowiedniego, najświeższego dokumentu dotyczącego danego kontrahenta), czy bardziej skomplikowany wzór wskazujący wartość i liczbę rat kredytowych, system Sage Symfonia ERP może (dzięki prostym skryptom) sam dokonywać przeliczenia i aktualizacji odpowiednich wartości. Automatyzacja oparta o dane systemowe znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.
Pobierz demo
Proces zmiany systemu to dobry moment na zrobienie porządków w danych, które są przechowywane przez przedsiębiorstwo. Przynajmniej część z nich nie jest już do niczego wykorzystywana i niepotrzebnie obciąża system albo wręcz może stanowić ryzyko prawne (np. przetwarzanie danych osobowych bez odpowiedniej podstawy prawnej). Dane kluczowe, jak również inne niezbędne informacje mogą i powinny być – oczywiście – przeniesione do nowego systemu. Dzięki możliwości definiowania własnych pól w najnowszej wersji Sage Symfonia ERP w procesie migracji do tego systemu udostępniamy poszerzone możliwości przenoszenia niezbędnych danych.
Pobierz demo
Wystarczy w Sage Symfonia ERP zdefiniować nazwy wymaganych pól (np. „termin przydatności do spożycia”, „termin trwałości” czy „miejsce w hali”), aby łatwo odszukać poszukiwane produkty. Intuicyjny skrypt liczący może zsumować wagę opakowań zbiorczych znajdujących się w dowolnych miejscach hali ze wskazaniem pierwszeństwa w dystrybucji poszczególnych produktów.
Pobierz demo
W nowej Sage Symfonia ERP można łatwo dodać pole np. FIFO, dzięki któremu określone towary będą wskazane do sprzedaży w pierwszej kolejności. Dynamiczne sumowanie cen towarów z określonym oznaczeniem (tagiem) bądź terminem pozwoli w kilka sekund skalkulować jaką stratę poniesie hurtownia w przypadku niezastosowania zasady FIFO.
Pobierz demo
Zdefiniowanie dowolnych kategorii i nazw pól zajmuje w nowej Sage Symfonia ERP kilka chwil. Dzięki temu można łatwo i szybko wyszukiwać klientów oznaczonych indywidualnymi kategoriami (ze względu na priorytetowość dostawy, albo np. oddalenie od magazynu czy godziny przyjmowania dostaw) oraz zaplanować do nich wysyłkę zamówienia. Skrypt sumujący wagę i gabaryty opakowań zbiorczych na danej fakturze ułatwi odpowiednie dobranie samochodu realizującego dostawę.
Pobierz demo
Proces sprzedaży oddawanych do użytku nieruchomości najczęściej jest rozłożony w czasie, w zależności od wielkości inwestycji – od kilku tygodniu do nawet kilku lub kilkunastu miesięcy. W tym okresie wielokrotnie trzeba dokonywać przeliczeń wartości i udziałów np. nieruchomości wspólnej lub nieruchomości sprzedawanej w odniesieniu do udziałów w całej inwestycji. Ten proces jest żmudny, długotrwały, a przy tym dość łatwo w nim o pomyłkę. Na szczęście z pomocą przychodzi system Sage Symfonia ERP, w którym możesz zdefiniować własne pola, w których będziesz gromadzić wszystkie dane dotyczące każdej nieruchomości. Następnie, przy pomocy prostego skryptu, w momencie sprzedawania konkretnej nieruchomości, system sam, automatycznie, dostarczy informacje np. na temat udziału tej nieruchomości w części wspólnej. Dzięki temu użytkownik może być pewien, że obliczenia będą prawidłowe, a niejako „przy okazji” zaoszczędzi mnóstwo czasu, który będzie można wykorzystać na inne działania operacyjne.
Pobierz demo
W systemie Sage Symfonia ERP możesz zdefiniować indywidualne pola w dokumentach spersonalizowanych pod konkretną działalność. W branży deweloperskiej możesz więc stworzyć kategorie typu: wysokość pomieszczenia, dodatkowe pomieszczenia (garaż, komórka lokatorska), piętro, garaż lub parking, udział w częściach wspólnych itp. Tworząc ofertę lub umowę system samodzielnie wygeneruje te informacje w przejrzystej i przyjaznej formie. Dzięki temu nie trzeba będzie wyszukiwać ich ręcznie, ryzykując przy tym np. błędne wyliczenie udziału w części wspólnej czy pomyłkę w określeniu metrażu lub kubatury (dodatkowych) pomieszczeń.
Pobierz demo
Transakcje sprzedaży mieszkań najczęściej finansowane są za pomocą środków pochodzących z kredytów bankowych. Banki wymagają od swoich potencjalnych klientów dostarczenia wielu informacji o kredytowanej nieruchomości. Musisz umieć szybko reagować na tego rodzaju żądania, by nie stracić klientów chcących dokonać zakupu. Dlatego tak istotne jest korzystanie z narzędzi, które umożliwiają automatyczne tworzenie raportów zawierających wszelkie niezbędne informacje dotyczące kredytowanej nieruchomości (np. metraż, kubatura, dodatkowe pomieszczenia itp.), jak też wszystkich danych transakcyjnych, jak: cena, rabat, informacje o gwarancji lub rękojmi itd. Wszystkie te informacje możesz gromadzić w polach dokumentów zdefiniowanych indywidualnie w systemie Sage Symfonia ERP. Dzięki temu wydobycie całego zestawu danych na podstawie np. numeru umowy lub numeru księgi wieczystej nieruchomości, trwa zaledwie kilka sekund, dając Ci jednocześnie pełną informację, potrzebną klientowi.
Pobierz demo
Informacje o cenach, ilości i wartości sprzedaży oraz ostatniej cenie zakupu można określić (lub automatycznie wyliczyć) w polach dokumentów, zdefiniowanych pod indywidualne potrzeby. W każdej chwili istnieje możliwość natychmiastowego dostępu do tych informacji – nawet w ciągu kilku chwil, na prośbę klienta. Mając te dane „pod ręką” możemy, przygotowując jak najbardziej konkurencyjną ofertę, przedstawić klientowi dodatkowe korzyści, np. z góry określając planowany termin realizacji pozycji czy poinformować go o możliwych sposobach dostawy. Dzięki temu firma ma lepsze możliwości konkurowania ofertowego z innymi podmiotami.
Pobierz demo
W systemie Sage Symfonia ERP możesz w łatwy sposób dodać własne dane do pól dokumentów by gromadzić informacje o ostatniej cenie towaru, ilości i wartości sprzedaży oraz ostatniej cenie zakupu. System, na podstawie danych cenowych i handlowych, może obliczyć prognozowaną marżę. Analizując te informacje w czasie, możesz w prosty sposób sprawdzić, czy zastosowana polityka cenowa sprawdza się w odniesieniu do konkretnej linii produktowej. Szybka analiza informacji umożliwia bardziej elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i ewentualne korekty polityki cenowej bądź rabatowej.
Pobierz demo
Informacje na temat surowców możesz analizować w prosty sposób dzięki dodaniu do programu dodatkowych, własnych pól z informacjami typu „skład chemiczny surowca” lub „data ważności”. Dzięki temu w odpowiednim czasie masz dostęp do informacji np. o tym, że zbliża się koniec ważności jakiegoś surowca.
Pobierz demo
Dzięki opcji łatwego uruchamiania skryptów w dokumentach, system na podstawie wcześniej zdefiniowanych informacji handlowych i cenowych jest w stanie prognozować optymalną marżę.
Pobierz demo
Dzięki dodatkowym, spersonalizowanym polom dotyczącym dostaw, jest możliwe automatyczne określenie planowanego terminu dostawy oraz takich informacji jak status rezerwacji produktu, najkrótszy dopuszczalny czas dostawy oraz określenie warunków transportu, w tym tych dotyczących sposobu przewozu towarów niebezpiecznych.
Pobierz demo
W systemie Sage Symfonia ERP istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych pól do przechowywania danych i ich analizy. Dzięki temu można łatwo gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące logistyki, w tym np. minimum logistycznego czy minimalnej ilości zamówienia.
Pobierz demo
Na liście dokumentów możesz w prosty sposób zdefiniować własne pola, by za pomocą łatwego skryptu analizować takie informacje jak ilość surowca potrzebną do wyprodukowania danej partii towaru, a nawet zweryfikować kompletność zestawu surowców niezbędnych do zrealizowania danego zamówienia.
Pobierz demo
Dzięki personalizacji pól dokumentów oraz możliwości uruchomienia prostych skryptów w formatkach dokumentów, możesz automatyczne obliczyć ile czasu potrzeba do realizacji danej partii towaru i na podstawie tych danych rzetelnie zaplanować dostawę do kontrahenta.
Pobierz demo
W Sage Symfonia ERP stworzysz osobne pola dokumentów, w których możesz gromadzić wszelkie dane o Twoich partnerach biznesowych – ich rzetelności, terminowych płatnościach lub przyznanych wcześniej rabatach. Dzięki temu, tworząc politykę rabatową i budując relacje z kontrahentami, jesteś w stanie w ciągu kilku sekund automatycznie wygenerować raport z systemu na temat każdego kontrahenta. Na podstawie tych informacji możesz kształtować indywidualne polityki rabatowe.
Pobierz demo
Za pomocą wcześniej zdefiniowanych pól dokumentów oraz prostych skryptów, Sage Symfonia ERP może zbierać, analizować i prezentować dane finansowe i handlowe. Możesz m.in. przeglądać takie informacje jak ostatnie ceny, sprzedaż w ujęciu wartościowym i ilościowym, a także informacje dotyczące prognozowanej marży. Na tej podstawie możesz precyzyjniej określać przepływy pieniężne, a zatem także zoptymalizować obszar płynności finansowej firmy.
Pobierz demo
We wcześniej zdefiniowanych polach dokumentów można zbierać wszelkie informacje o oferowanym towarze. M.in. takie dane jak jego pochodzenie, data przydatności, jakość i klasa. Dzięki temu na bieżąco mamy dostęp do automatycznie generowanych danych dotyczących stanu jakości towaru, co umożliwia szybkie reagowanie w zależności od sytuacji.
Pobierz demo