search icon

Poznaj możliwości Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Zadbaliśmy o to, by każdy proces finansowo-księgowy można było obsłużyć kompleksowo, intuicyjnie, bezpiecznie i tak szybko, jak to tylko możliwe.


Skup się na tym, co dla Ciebie najważniejsze, resztę zautomatyzujemy

Obsługa podatków dochodowych

Wybierając system finansowo-księgowy Sage Symfonia dostajesz:

 • Pełną obsługę deklaracji CIT i PIT od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO – można m.in. bezpośrednio w programie zautomatyzować wyliczenia zaliczki podatku dochodowego i deklaracji rocznych.
 • Obsługę podatkowych różnic kursowych – program odróżnia podatkowe i bilansowe różnice kursowe, wylicza je automatycznie i na bieżąco dla zrealizowanych transakcji walutowych, uwzględniając wycenę bilansową.
 • Prowadzenie PKPiR – do obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą ze wsparciem dla uproszczonych rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowej.

Obsługa podatku VAT

Obsługę podatku VAT zrealizujesz dzięki:

 • Prowadzeniu ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi – obsłudze specyfiki rozliczeń podatku według zasad ogólnych i metody kasowej, miesięcznych i kwartalnych rozliczeniach VAT. Program daje także rozbudowane możliwości kontroli ewidencji czy obsługi ulgi na złe długi z perspektywy prawa i obowiązku korekt VAT.
 • Pełnej obsłudze deklaracji VAT i podatkowanych plików JPK od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO w oparciu o automatyczne sporządzanie aktualnych wzorów deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługę JPK_V7. Rozwiązanie oferuje też wygodne narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji nowego JPK_V7, kontroli merytorycznej poprawności i spójności danych. Umożliwia ponadto szybką korektę JPK_V7 po stwierdzeniu nieprawidłowości przez

Obsługa płatności

Program w pełni wspiera Cię i ułatwia obsługę transakcji z kontrahentami i urzędami w zakresie:

 • Generowania zleceń płatności elektronicznych (tzw. e-przelewy) złotówkowych lub walutowych do banków na podstawie dokumentów kosztowych pobierając z nich niezbędne dane, tj. data płatności, kwota, numer faktury.
 • Automatycznego sprawdzania statusu kontrahenta i numerów kont bankowych z tzw. białą listą podatników VAT.
 • Weryfikacji po kątem płatności metodą podzielonej płatności (split payment), gdzie generowany jest odpowiedni tytuł przelewu oraz wartości netto i brutto.
 • Pobierania i rozliczania wyciągów bankowych – program rozpoznaje generowane przez banki pliki w formacie MT940 lub MT942 i na ich podstawie pozwala zaksięgować oraz rozliczyć przychodzące płatności od
Sage Automaty kaKsiegowa

Automatyka księgowa

System pozwoli Ci ograniczyć nakład pracy, wykona automatycznie zaplanowane czynności lub przypomni o konieczności ich wykonania, zadba także o bezpieczeństwo danych. Gwarantują to:

 • Wymianie danych przez internet – w standardzie jest współpraca i wymiana danych z programami Sage Symfonia do obsługi sprzedaży, pracującymi w odrębnych sieciach. Program Wymiana danych przez internet, m.in. z programami Sage Symfonia do obsługi sprzedaży. Program automatycznie sprawdza stan dokumentów i informuje o nowych dokumentach gotowych do pobrania do bufora.
 • Wzorce dokumentów i księgowań, czyli szablony do szybkiego tworzenia i wprowadzanie dokumentów do systemu, zmniejszające ryzyko popełnienia błędów.
 • Automatyczne zamykanie lat obrotowych na polecenie użytkowników systemu. 
 • Bilans otwarcia tworzony automatycznie na podstawie stanu kont zeszłego roku finansowego z zaksięgowanych dokumentów.
 • Monitorowanie historii zmian w programie, np. kto i kiedy wprowadził zmiany w dokumencie. Dla celów RODO system rejestruje też wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.
 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów wykorzystujące wygodny i intuicyjny kreator do tworzenia automatycznych planów. 
 • Przeksięgowania kont z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych gotowych szablonów. 
 • Automat przeksięgowań VAT, który pomaga użytkownikom przy rozliczaniu z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT.
 • Koszyk walut, czyli narzędzie do rozliczanie transakcji walutowych metodą FIFO, wyceny rozchodów zarejestrowanych na kontach walutowych i księgowania różnic walutowych.
Sage Zarzadzanie Uzytkownikami

Zarządzanie użytkownikami i organizacja działu księgowego

Zyskasz kontrolę nad tym, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny:

 • System haseł i uprawnień umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy. W czasie pracy w programie każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych firmy.
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami pozwoli Ci jeszcze precyzyjniej definiować ich role w systemie, tworzyć wysoce wyspecjalizowane role i określać dostęp do wybranych elementów systemu księgowego.
 • Kalendarz pozwoli

Obsługa majątku trwałego

W zależności od wybranego poziomu zaawansowanie masz dostęp do:

 • Rejestru środków trwałych, gdzie prowadzona jest rejestracja zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania i automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych firmy i wyposażenia.
 • Obsługi majątku trwałego, wspomagającej pracę działu księgowego, umożliwiającej ewidencję i nadzór nad użytkowaniem środków trwałych oraz przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych.

Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa

Wypełnisz obowiązki sprawozdawcze dzięki:

 • Bilansowi i rachunkowi zysków i strat, automatycznie wyliczanemu po wprowadzeniu dowolnego zapisu w ewidencji na kontach księgowych. Przewidziane ustawą rachunkowości wzory bilansu i RZiS dla jednostek innych niż banki i instytucje ubezpieczeniowe dostępne są w standardzie.
 • Generatorowi e-Sprawozdań finansowych – dostępna jest obsługa dowolnej wybranej przez użytkownika wersji pełnych i uproszczonych sprawozdań; obsługa wersji dla banków i ubezpieczycieli; obsługa sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.
 • Zestawowi raportów składających się na księgi rachunkowe jednostki, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Raporty można wykonywać grupowo i archiwizować wyniki na trwałych nośnikach.
 • Deklaracjom i raportom JPK tworzonym z ewidencji prowadzonych w programie według aktualnych wzorów plików generowanych cyklicznie, tj. JPK_VAT lub JPK_V7. Dostępne jest także generowanie plików JPK składanych na żądanie

Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa

Wypełnisz obowiązki sprawozdawcze dzięki:

 • Bogatemu zestawowi wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji m.in. bilans i RZiS.
 • Możliwości przenoszenia danych z przygotowanego przez użytkownika raportu do MS Excel, wydruku i zapisania przygotowanego raportu w formacie PDF, zautomatyzowanej wysyłki zestawienia jako załącznika do wiadomości mailowej.
 • Wbudowanemu w aplikację rozwiązaniu arkuszy analitycznych w formie arkuszy kalkulacyjnych i tabel przestawnych, umożliwiających generowanie szerokiej gamy raportów i zestawień opartych o zapisy na kontach księgowych, dane z rozrachunków, dane z ewidencji VAT.
 • Możliwości kreowania indywidulanych zestawień,

Zaawansowane możliwości analityczne

Masz dostęp do zaawansowanych możliwości analizy zgromadzonych danych poprzez m.in.:

 • Rozszerzenie zakresu gromadzonych danych dzięki mechanizmowi wymiarowania bez nadmiernej rozbudowy planu kont. Wymiarowanie jest możliwe dla : zapisów dokumentów, kontrahentów oraz kont i stanowi dodatkowy zbiór informacji biznesowych, które pomogą w zaawansowanym raportowaniu zarządczym.
 • Możliwość wprowadzenia wielu założeń budżetowych: dla kont, pozycji w bilansie i RZiS oraz wybranych wymiarów, np. MPK, projekt z jednoczesnym raportowaniem realizacji określonego budżetu za pomocą przygotowanego arkusza w MS Excel.
 • Raporty i funkcje z wbudowanym mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel.