search icon
e_audytor

Sage e-Audytor


Upewnij się, czy Twoje dane są prawidłowe i spójne

Weryfikacja VAT

 • Import plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT 7 i VAT 7K wraz ze sprawdzeniem ze schemą (czyli sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików VAT oraz deklaracji VAT
 • Pełne sprawdzenie pliku JPK_VAT, wszystkie testy weryfikujące z wyłączeniem testów krzyżowych z innymi strukturami JPK
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na dzień faktury na liście faktur zakupu
Twoje korzyści:
 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy

Status kontrahenta

 • Import plików JPK_VAT oraz JPK_FA wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na bieżący dzień w rejestrach VAT oraz VIES wraz z historią zmian tych statusów wraz z historią zmian statusów
 • Eksport danych i zapis w formatach Excel oraz PDF
Twoje korzyści:
 • Oszczędzisz czas, dzięki bieżącej weryfikacji kontrahenta, co spowoduje brak konieczności przygotowania korekt do Urzędu Skarbowego
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie

Kontrola podatkowa

 • Import pozostałych plików JPK: Faktura, Magazyn, Wyciągi Bankowe, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Przychodów wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików JPK
 • Pełne sprawdzenie plików JPK – wszystkie testy weryfikujące dla tych plików oraz testy sprawdzające krzyżowo z plikiem JPK_VAT
 • Funkcjonalność pre-kontroli podatkowej wraz z eksportem wyników kontroli do PDF
Twoje korzyści:
 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami

Sprawozdanie finansowe

 • Import plików JPK_Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawdzeniem technicznym (zgodność z wymaganą schemą)
 • Pełen podgląd danych wygenerowanych w e-sprawozdaniu finansowym
 • Merytoryczna weryfikacja danych za pomocą testów sprawdzających opracowanych przez PwC (m.in. bilans aktywów i pasywów, weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych z poprzedniego okresu rozliczeniowego względem aktualnego, sprawdzenie równowagi między Bilansem a Rachunkiem Zysków i Strat)
Twoje korzyści:
 • Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia

Obejrzyj cykl samouczków wideo i poznaj najciekawsze funkcje Sage e-Audytora

Zapoznaj się z naszym wideo - jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe

Oferta

Poszczególne moduły połączyliśmy w atrakcyjne cenowo i funkcjonalnie pakiety. Wybierz pakiet najlepiej dopasowany do potrzeb Twojej firmy:

Oferta dla firm

Sage e-Audytor

Pakiet Weryfikator

1 600 zł/rocznie

(Weryfikacja VAT + Status Kontrahenta + Sprawozdanie Finansowe)

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia
Sage e-Audytor

Pakiet Kontroler

1 900 zł/rocznie

(Weryfikacja VAT + Status Kontrahenta + Kontrola Podatkowa)

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami
Sage e-Audytor

Pakiet Audytor

2 500 zł/rocznie

(Weryfikacja VAT + Status Kontrahenta + Kontrola Podatkowa + Sprawozdanie Finansowe)

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia

Oferta dla biur rachunkowych

Sage e-Audytor

Pakiet Weryfikator

1 200 zł/rocznie

(Weryfikacja VAT + Status Kontrahenta + Sprawozdanie Finansowe)

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia
Sage e-Audytor

Pakiet Audytor

1 425 zł/rocznie

(Weryfikacja VAT + Status Kontrahenta + Kontrola Podatkowa + Sprawozdanie Finansowe)

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia

Platforma Sage e-Audytor to dziś jedno z głównych narzędzi wspierających obsługę naszych Klientów rozliczających VAT. Wykorzystujemy ją do sprawdzania poprawności danych zawartych w generowanych JPK, dzięki czemu oszczędzamy mnóstwo czasu.

Kancelaria Podatkowa Denumeratio