search icon

Sage Symfonia ERP

Niestandardowe rozwiązania w standardzie

Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna architektura powoduje, że możemy go łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy. Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.

Ważne, aby Twój system nadążał za aktualnymi zmianami prawnymi. Jeżeli rozważasz zakup systemu ERP, skorzystaj z porady eksperta.

Uporządkowaliśmy i zautomatyzowaliśmy procesy produkcyjne; podnieśliśmy skuteczność zarządzania, planowania i kontroli produkcji

Piotr Malesa,

Dyrektor Marketingu i Logistyki Provitus

Poznaj historie sukcesu naszych klientów

Efektywność

Zwiększ skuteczność swoich działań sprzedażowych, handlowych, produkcyjnych i innych.

Optymalizacja

Zoptymalizuj procesy biznesowe w swojej organizacji dzięki wspólnej bazie kontrahentów oraz automatyzacji wielu procesów.

Cyfryzacja

Wydajna obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego, e-sprawozdań finansowych oraz innych obszarów związanych z cyfryzacją podatków.

System idealny dla Twojej branży

Produkcja

Rzetelna organizacja procesów produkcyjnych, dzięki łatwemu dostosowaniu do indywidualnych potrzeb każdej firmy produkcyjnej.

Handel

System daje w standardzie niestandardowe rozwiązania ułatwiające indywidualną obsługę procesów sprzedażowych.

Usługi

Wsparcie każdego obszaru branży usługowej poprawiające efektywność i zyskowność biznesu, nawet przy minimalnych marżach.

Transport

Poprawa szybkości, skuteczności i terminowości dostaw dzięki błyskawicznemu dostępowi do niezbędnych danych.

Zobacz, w jaki sposób Sage Symfonia ERP wspomaga firmy w takiej branży jak Twoja

Odkryj optymalne sposoby na poprawienie efektywności swojej organizacji

Nowa Sage Symfonia ERP to szybsze, prostsze, bardziej efektywne i elastyczne sposoby na zarządzanie

Skorzystaj z następujących udogodnień w obszarze finansowym :

 • masowe rozliczenia rozrachunków z wyciągów bankowych
 • planowanie wielu wersji budżetu dla różnych kont, pozycji rachunku zysków i strat czy bilansu oraz analiza wykonania w module Business Intelligence
 • automat do obsługi ulgi na tzw. złe długi VAT
 • inwentaryzacja za pomocą czytników / kolektorów danych
 • rozbudowana możliwość wyszukiwania błędów w rozrachunkach – brakujące rozrachunki
 • raporty: rozliczenia międzyokresowe kosztów, wiekowanie należności i zobowiązań, sprawozdania finansowe, planowanie płynności finansowej
 • możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł danych (np. pobieranie dokumentów z systemu spedycyjnego
 • nowe formatki do wprowadzania dokumentów i widoki na listy kartotekowe, z opcją definiowania własnych pól*
 • łatwe dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb, np. możliwość zmiany i zapisywania widoków oraz dodawania własnych elementów / cech na formatce dokumentów i kontrahentów*
 • możliwość dołączenia dodatkowych informacji do kartotek towarów, kontrahentów i pozycji dokumentów w celu późniejszej analizy i dekretacji księgowej
 • kompleksowy przepływ informacji, cały proces w jednym miejscu – te same cechy od zamówienia, przez dostawę po fakturę

Rozszerzona obsługa procesu sprzedaży :

 • rozszerzenie Contact Manager umożliwiające rejestrację zdarzeń i czynności powiązanych z kontaktem u danego kontrahenta
 • tworzenie ofert z możliwością przekształcania ich w zamówienia obce
 • budowanie wielu ofert w różnych wariantach i scenariuszach opartych również o cenniki indywidualne
 • uelastyczniony mechanizm zaliczek złotówkowych i walutowych
 • niewymuszona kolejność wystawiania dokumentów operacyjnych (zamówienie, WZ, faktura)
 • możliwość łączenia kilku dokumentów zamówień czy magazynowych w jedną fakturę
 • ocena szans sprzedaży – tworzenie lejka sprzedaży

Obsługa wielu oddziałów i pododdziałów firmy :

 • tworzenie pododdziałów w firmie z możliwością przypisywania zróżnicowanych uprawnień użytkownikom
 • Sage Symfonia ERP – niestandardowe opcje otrzymujesz w standardzie dzięki innowacjom technologicznym

Baza danych Microsoft SQL

 • jedna, wspólna baza danych dla całego systemu Sage Symfonia ERP
 • wydajniejsze i szybsze wykonywanie operacji - zestawień i raportów, nawet w przypadku analizy obszernego zakresu danych
 • automatyczne kopie bezpieczeństwa bez przerywania pracy z możliwością archiwizacji danych w chmurze
 • zaawansowane mechanizmy MS SQL do zarządzania i ochrony bazy danych 

Logowanie zintegrowane

 • możliwość logowania się do poszczególnych modułów przy wykorzystaniu jednego domenowego użytkownika i hasła, podlegających zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w organizacji
 • możliwość wykorzystania predefiniowanych oraz tworzenia nowych zestawów praw użytkowników

Aktualizacja MSI

 • możliwość zaplanowania aktualizacji systemu u użytkowników

Otwartość na integracje

 • baza danych MS SQL pozwalająca na tworzenie i integrację z innymi dedykowanymi rozwiązaniami
 • otwarte API do modułu Handel Sage Symfonia ERP

Sage Symfonia ERP jest zawsze odpowiednio wcześniej przygotowana do planowanych zmian prawnych we wszystkich obszarach, które mają wpływ na Twoją działalność.

Możliwości unikalnej kastomizacji wyglądu

Korzystaj z odświeżonych, czytelnych i ergonomicznych formatek dokumentów i kartotek.

Nowe funkcje:

 • wymiary na zamówieniach pozwalają na personalizację ustawień - cechy na dostawie towaru: data przydatności do spożycia, numer serii, faktyczna wartość produktu a jakość, ostatnia cena zakupu / sprzedaży
 • kompleksowy przepływ informacji; cały proces w jednym miejscu – te same cechy od zamówienia przez dostawę po fakturę

API

 • łatwiejsza integracja z systemami zewnętrznymi
 • łatwiejsza aktualizacja systemu

Business Intelligence

Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz oraz automatyzacji ich wykonywania i dystrybucji (np. e-mailem)

Firmy, które efektywniej wykorzystują dane rozwijają się 35% szybciej

Firmy dysponujące bardziej użytecznymi danymi zwiększają swoją produktywność o 10%

Firmy dysponujące lepszymi danymi poprawiały stałą jakość obsługi klienta o 9%

Zobacz jak Sage Symfonia ERP wspomaga polskie firmy w ich sukcesie biznesowym.

Zobacz za darmo wyjątkowy materiał, który da Ci inspirację w codziennej pracy