search icon

Zarządzanie finansami

Kontroluj swoje finanse w sposób precyzyjny i w ujęciu globalnym, ale zawsze zgodnie z lokalnymi przepisami.

Budżetowanie i księgowość

Kontroluj wynik finansowy firmy

Sage X3 obejmuje kwestie finansowe i kosztowe oraz księgowość budżetową, zobowiązania i aktywa trwałe. Ponadto to rozwiązanie z łatwością można przełączać pomiędzy krajami oraz pomiędzy spółkami zależnymi a centralą.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Księga główna z różnymi planami kont
 • Obsługa płatności i należności
 • Zarządzanie przepływem pieniężnym
 • Zarządzanie bankami
 • Księgowość kosztowa i analityczna
 • Wydatki
 • Budżety i zobowiązania

Aktywa trwałe

Monitoruj swoje zasoby

Sage X3 umożliwia efektywne i skuteczne śledzenie środków trwałych Twojej firmy w całym okresie ich użytkowania.

 

Kluczowe funkcje to m.in. :
 • Różne modele amortyzacji
 • Cykl użytkowania środków trwałych z możliwością śledzenia wydatków inwestycyjnych
 • Sprawozdania śródroczne i roczne
 • Zestawienie ilościowe środków trwałych oraz finansowanie
 • Zarządzanie aktywami franczyzowymi
 • Sprawozdawczość finansowa i pulpit finansowy

Sprawozdawczość finansowa

Zyskaj pomysły przydatne w działaniu

Sage X3 to źródło wiedzy dla całego zespołu, który otrzyma informacje umożliwiające szybsze i bardziej strategiczne podejmowanie decyzji. Analizy w czasie rzeczywistym, alarmy i powiadomienia wzmocnią skuteczność każdej z ról w Twojej organizacji, zapewniając sprawną adaptację do zmiennych warunków biznesowych.

 

Kluczowe funkcje to m.in. :
 • Analizy w czasie rzeczywistym, alarmy i powiadomienia
 • Definiowany przez użytkownika pulpit w oparciu o zdarzenia warunkujące
 • Konfigurowalne zapytania dla dowolnej tabeli danych, z automatycznym lub ręcznym łączeniem, sortowaniem i zaznaczaniem
 • Funkcje wyszukiwania i filtrowania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych za pomocą różnych, wstępnie zdefiniowanych parametrów
 • Biblioteka ponad 400 raportów dostępnych w standardzie, łącznie z raportami prawnymi

Współpraca

Usprawnij współpracę

Dzięki połączeniu różnych przepływów dokumentów w jedną, spójną bibliotekę, system Sage X3 przyczyni się do wzrostu wydajności i lepszej współpracy Twoich zespołów.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Rewizje dokumentów i zarządzanie nimi w ramach przepływu pracy w firmie
 • Udostępnianie według użytkowników, ról i zespołów projektowych z zarządzaniem oznaczeniami
 • Zapisywanie dokumentów w systemie Sage X3 lub chmurze metodą „przeciągnij i upuść”
 • Dodawanie wykresów i danych bezpośrednio do prezentacji PowerPoint lub plików Word i synchronizacja danych
 • Eksport do plików Excel oraz synchronizacja danych
 • Integracja kontaktów, kalendarza i zadań z programem Microsoft Outlook

Pulpit roboczy

Zwiększ wydajność

Sage X3 zwiększa funkcjonalność, wydajność i intuicyjność Twojego rozwiązania do zarządzania firmą. Zapewnia też dostosowany do indywidualnych potrzeb dostęp do danych z różnych działów i od różnych pracowników.

 

Kluczowe funkcje to m.in. :
 • Spersonalizowana strona główna zapewnia użytkownikowi przegląd najważniejszych danych oraz wskazówki na temat typowych zadań dla danej roli i graficzne mapy procesów
 • Personalizacja przez użytkownika lub administratora w oparciu o reguły bezpieczeństwa obowiązujące daną rolę lub użytkownika
 • Dostęp do istotnych danych, wgląd w wewnętrzne dane dynamiczne, statystyki w tabelach lub na wykresach, kalendarze, ulubione menu, skróty do zewnętrznych stron, notatek i dokumentów

Mobilność

Bieżący dostęp do danych

Sage X3 to rozwiązanie intuicyjne i funkcjonalne z perspektywy użytkownika. Dzięki integracji technologii mobilnych i internetowych umożliwia dostęp do niezbędnych danych oraz udostępnia intuicyjny interfejs dostosowany do roli lub preferencji użytkownika.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Łatwa, responsywna obsługa na smartfonach z systemem Android i iOS lub tabletach
 • Obsługa mobilna i internetowa zapewnia dostęp do podstawowych danych przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia
 • Interfejs HTML5 zapewnia intuicyjną obsługę bazującą na przeglądarce i umożliwia użytkownikom zaawansowaną personalizację

Rozwiązania uzupełniające

Poszerz swoje możliwości dzięki zintegrowanym rozwiązaniom firmy Sage i certyfikowanych partnerów.

Sage Enterprise Intelligence

Intuicyjne rozwiązanie do kompleksowej analityki biznesowej, które skraca czas tworzenia analiz i raportów

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

V1 Electronic Document Management to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentacją. Umożliwia nie tylko przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej, lecz także elektroniczne generowanie i dostarczanie dokumentów oraz rejestrowanie e-maili i dokumentacji papierowej.

Enterprise Management Data & Analytics

Enterprise Management Data & Analytics umożliwia użytkownikom zarządzanie wszystkimi informacjami z jednego miejsca. Jest także wyposażony we wbudowane modele danych na potrzeby raportowania.

Sage E-Commerce

Stwórz lub dostosuj kompleksowy sklep on-line w ciągu zaledwie kilku dni oraz zarządzaj katalogami, cenami, zapasami, klientami i transakcjami w ramach głównych procesów zarządzania łańcuchem dostaw w systemie Enterprise Management.

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu

Uzupełnij informacje i sprawdź, jak możesz dostosować Sage X3 do swoich potrzeb.