search icon

Zarządzanie produkcją

Szybciej i sprawniej wprowadzaj produkty na rynek dzięki zarządzaniu wszystkimi procesami produkcji z poziomu jednego systemu.

Planowanie BOM

Zyskaj większą spójność danych

Sage X3 udostępnia wydajne zarządzanie (pojedynczymi lub wielopoziomowymi) wykazami materiałów w celu uzyskania najwyższej spójności produktów, jakości i współpracy.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Wielopoziomowy wykaz materiałów (handlowy, produkcyjny, podwykonawczy itp.)
 • Aktualny wykaz materiałów
 • Masowe prace konserwacyjne
 • Zarządzanie zmianami w produkcie i wykazie materiałów
 • Zarządzanie numerami wersji (wersje główne i drugorzędne)

Kontrola hali fabrycznej

Zwiększ wydajność hali fabrycznej

Sage X3 pomoże prawidłowo ustalić priorytety, a także monitorować i zarządzać wszystkimi aspektami produkcji, zapewniając ulepszone planowanie, harmonogramowanie i kalkulację kosztów.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Rejestracja czasu pracy
 • Bezpośrednie nakłady pracy (przygotowanie i praca)
 • Pośrednie nakłady pracy (przerwy i działania pośrednie)
 • Czas rzeczywisty i czas monitorowany
 • Wielozadaniowość (synchronizowana i niesynchronizowana)
 • Automatyczne przerwy
 • Czas i frekwencja (rejestracja czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy)
 • Rejestracja czasu działań pośrednich (rejestracja czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy)
 • Rejestracja czasu przerw (rejestracja czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy)
 • Rejestracja zespołowa
 • Monitorowanie stanowisk roboczych hali fabrycznej

Kontrola jakości

Zadbaj o niezmiennie wysoką jakość

Sage X3 zawiera narzędzia i funkcje obsługi przepływu pracy, które są niezbędne do uzyskania i zachowania najwyższych standardów jakości, łącznie z aktywnym monitorowaniem w ramach identyfikowalności kompletnego produktu.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Zarządzanie numerami serii i podserii
 • Zarządzanie numerami seryjnymi
 • Zarządzanie datami przydatności
 • Zarządzanie stanem zapasów: przyjęte, odrzucone, skontrolowane
 • Zarządzanie datami powtórnej inspekcji
 • Zarządzanie drugorzędnym stanem zapasów
 • Tworzenie rejestrów kontroli jakości
 • Procedury kontroli jakości z funkcją analizy
 • Zarządzanie datami upływu ważności
 • Zarządzanie identyfikowalnością uprzednią i następczą

Zarządzanie projektami

Pomyślnie realizuj projekty

Sage X3 pomaga efektywnie i rentownie zarządzać projektami w całym trakcie pełnego cyklu realizacji, oferując wydajne, zintegrowane funkcje z zakresu zarządzania projektami.

 

Kluczowe funkcje produktu
 • Modele Project Work Structure i Product Breakdown Structure (PBS i WBS)
 • Wielopoziomowy opis zadań, przygotowujący proces operacyjny i produkcyjny
 • Model Project Cost Breakdown Structure (CBS)
 • Wielopoziomowy opis budżetów, ułatwiający działania następcze związane z kosztami projektów
 • Przyporządkowanie pracowników do różnych operacji
 • Zaawansowane funkcje kopiowania projektów
 • Funkcja finansowych działań następczych w celu monitorowania budżetu i wydatków związanych z projektem
 • Rejestry czasu do wprowadzania czasu spędzonego nad projektem na poziomie operacji, zadań i budżetu

Współpraca

Usprawnij współpracę

Dzięki połączeniu różnych przepływów dokumentów w jedną, spójną bibliotekę, system Sage X3 przyczyni się do wzrostu wydajności i lepszej współpracy między Twoimi zespołami

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Rewizje dokumentów i zarządzanie nimi w ramach przepływu pracy w firmie
 • Udostępnianie według użytkowników, ról i zespołów projektowych z zarządzaniem oznaczeniami
 • Zapisywanie dokumentów w systemie Sage X3 lub chmurze metodą „przeciągnij i upuść”
 • Dodawanie wykresów i danych bezpośrednio do prezentacji PowerPoint lub plików Word oraz synchronizacja danych
 • Eksport do plików Excel oraz synchronizacja danych
 • Integracja kontaktów, kalendarza i zadań z programem Microsoft Outlook

Pulpit roboczy

Zwiększ wydajność

Sage X3 zwiększa użyteczność, produktywność i możliwości adaptacji narzędzi do zarządzania biznesowego, zapewniając spersonalizowany dostęp do istotnych danych określonych działów i ról.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Spersonalizowana strona główna przedstawia użytkownikom przegląd krytycznych danych oraz pomaga w wykonaniu zadań dla danej roli za pomocą wizualnej mapy procesu
 • Personalizacja przez użytkownika lub administratora w oparciu o zasady bezpieczeństwa przypisane dla roli i użytkownika
 • Umożliwienie dostępu do istotnych danych, uwzględnienie wewnętrznych danych dynamicznych, statystyki w formie tabeli lub wykresu, kalendarze, menu ulubionych, skróty do zewnętrznych adresów URL, notatek i dokumentów

Mobilność

Bieżący dostęp do danych

Sage X3 to rozwiązanie intuicyjne i funkcjonalne z perspektywy użytkownika. Dzięki integracji technologii mobilnych i internetowych umożliwia dostęp do niezbędnych danych oraz udostępnia intuicyjny interfejs dostosowany do roli lub preferencji użytkownika.

 

Kluczowe funkcje to m.in.:
 • Łatwa, responsywna obsługa na smartfonach z systemem Android i iOS lub tabletach
 • Obsługa mobilna i internetowa zapewnia dostęp do podstawowych danych przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia
 • Interfejs HTML5 zapewnia intuicyjną obsługę bazującą na przeglądarce i umożliwia użytkownikom zaawansowaną personalizację

Rozwiązania uzupełniające

Poszerz swoje możliwości dzięki zintegrowanym rozwiązaniom firmy Sage i certyfikowanych partnerów.

Sage Enterprise Intelligence

Intuicyjne rozwiązanie do kompleksowej analityki biznesowej, które skraca czas tworzenia analiz i raportów.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

V1 Electronic Document Management to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentacją. Umożliwia nie tylko przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej, lecz także elektroniczne generowanie i dostarczanie dokumentów oraz rejestrowanie e-maili i dokumentacji papierowej.

Enterprise Management Data & Analytics

Enterprise Management Data & Analytics umożliwia użytkownikom zarządzanie wszystkimi informacjami z jednego miejsca. Jest także wyposażony we wbudowane modele danych na potrzeby raportowania.

Sage E-Commerce

Stwórz lub dostosuj kompleksowy sklep on-line w ciągu zaledwie kilku dni oraz zarządzaj katalogami, cenami, zapasami, klientami i transakcjami w ramach głównych procesów zarządzania łańcuchem dostaw w systemie Sage X3.

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu

Uzupełnij informacje i sprawdź, jak możesz dostosować Sage X3 do swoich potrzeb.