search icon

Sage Forum

กิจกรรม

พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

กิจกรรม Sage Forum ช่วยนำกลุ่มเป้าหมายมารวมกันเพื่อหารือประเด็นสำคัญในเชิงลึก

กิจกรรมเหล่านี้สามารถมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน รวมถึง: คณะที่ปรึกษา การบรรยาย และคณะผู้อภิปราย แต่ทั้งหมดนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าสูง ในบรรยากาศกลุ่มขนาดเล็ก

เหตุใดจึงควรเข้าร่วม

หัวข้อและการหารือที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อและเนื้อหาที่เผยแพร่ในกิจกรรม Sage Forum จะส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ในบรรยากาศสถานที่ขนาดเล็ก เราจะรับฟังทุกเสียงได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งคุณสามารถให้ข้อมูลและโน้มน้าว

การสนทนาที่ตรงตามต้องการกับ Sage

การสร้างความสัมพันธ์กับ Sage เป็นส่วนพื้นฐานของการกำหนดวาระ Sage Forum พบพนักงานของ Sage และเริ่มการสนทนาอย่างมีความหมายที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโครงการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโครงการ Sage ล่าสุดที่สำคัญกับธุรกิจของคุณ