search icon

โครงการต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Sage Foundation

Sage Foundation มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและให้เงินทุนแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกว่า 1,000 แห่ง

Sage Foundation รวบรวมคนจากทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี Sage Foundation ให้ข้อมูลเชิงลึก ความเชี่ยวชาญ และความต้องการของบุคคลากร เพื่อสนับสนุนพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตร ให้สามารถการแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนทั่วโลก

ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา: รูปแบบการดำเนินงานเพื่อการกุศลของ Sage Foundation ผ่านโครงการ Sage Empowering Women, Sage Inspiring Youth และ Sage Serving Heroes ล้วนเป็นความพยายามที่จะทุ่มเทเวลา ความสามารถ และการลงทุน เพื่อสนับสนุนโครงการการกุศลเพื่อเยาวชน สตรี และทหารผ่านศึก เพื่อช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหมายในชุมชนที่เราดำเนินการอยู่

Sage Empowering Women

Sage Foundation ช่วยให้สตรีและเด็กผู้หญิงในชุมชนต่าง ๆ ของ Sage ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะ การจ้างงาน และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เมื่อเด็กผู้หญิงเข้าเรียนและจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเป็นผลดีต่อชีวิตและครอบครัวของเขา

จากความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการกุศลของเรา โครงการ Sage’s Empowering Women จะช่วยทำให้เกิดความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น สตรีและเด็กผู้หญิงสามารถใช้ความสามารถของตนเอง ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสามารถเข้าถึงทักษะต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน

นอกจากนี้แล้ว Sage Empowering Women ยังส่งเสริมโครงการที่เน้นถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงอีกด้วย Sage Foundation ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ AI for Good เพื่อพัฒนาโปรแกรมแชทบอท rAInbow ซึ่งเป็นคู่หูบอทที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถค้นหาและขอความช่วยเหลือในกรณีที่ถูกล่วงละเมิด โดยการนำเอาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ฟรีพร้อมกับระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ แชทบอทมีผู้ใช้งานมากกว่า 18,000 ราย มีการสนทนาผ่าน rAInbow เกือบ 1 ล้านครั้ง ซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ฟรีและไม่มีการตัดสินใคร สามารถปรับแต่งและใช้งานได้กับหลายล้านคนทั่วโลก

Sage Inspiring Youth

Sage Foundation พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 ถึง 26 ปี เพื่อให้เห็นว่าการศึกษานั้นถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ เยาวชนทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึงการศึกษา ในชุมชนของเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการกุศล เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนจะสามารถเข้าถึงทักษะ การศึกษา และเครื่องมือช่วยสอนทักษะการใช้ชีวิต เช่น STEM, หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ความรู้พื้นฐานทางการเงิน และการส่งเสริมที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสถานที่ทำงาน หรือการเริ่มต้นธุรกิจของเขาให้มากที่สุด

เราได้เริ่มดำเนินการโครงการต่าง ๆ ผ่าน Sage Inspiring Youth เช่น โครงการ Peter Jones Enterprise Tycoon ซึ่งช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัว Sage FutureMakers ในตลาดห้าแห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่เราจะสอนวิธีการใช้งาน AI เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านความเป็นธรรมในสังคมชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

Sage Serving Heroes

Sage Serving Heroes ถือเป็นโครงการระดับโลกที่ช่วยนำทหารผ่านศึกเข้าสู่ระบบการจ้างงานในภาคพลเรือนได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ และพัฒนาทักษะเชิงองค์กรเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนหลังเสร็จภารกิจ

Sage Foundation พยายามส่งเสริมชุมชนของกองทัพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นทหารผ่านศึก ด้วยขีดความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Sage Business Cloud Accounting ในราคาส่วนลด 100% เป็นเวลา 12 เดือนสำหรับตลาดในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

โครงการ Soldier On ในออสเตรเลียได้เปิดตัวระบบนำร่องสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อหางานแบบ 3 เดือน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกประสบความสำเร็จในอาชีพหลังการรับราชการ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Soldier On’s Pathways ซึ่งเปลี่ยนการจ้างงานและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยความร่วมมือกับองค์กรที่ให้การสนับสนุนทหารผ่านศึก
Sage Serving Heroes พยายามช่วยเหลือให้เหล่าทหารผ่านศึกและสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อมั่นในบทบาทใหม่ พัฒนาอาชีพ และประสบความสำเร็จ

ในสหราชอาณาจักร โครงการ Veteran Tycoon Enterprise จะพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อแนวคิดทางธุรกิจ สร้างแผนธุรกิจ และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ขณะนี้โครงการนี้ดำเนินการทางออนไลน์ผ่านเซสชันใหม่ ๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับโลกขององค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ 

มีผู้ที่จบจากโครงการจำนวนมากได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองกับ Alex ซึ่ง The Coffee Collective ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น Alex ออกจากกองทัพเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างรับราชการทหาร และได้มาเป็นแขกรับเชิญของเราในการประชุมพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเขาได้มีโอกาสโปรโมทกาแฟของตนเองและเล่าถึงเรื่องราวของเขา

ข้อเสนอแนะ