search icon

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุน

Sage Foundation

มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า

Sage Foundation มุ่งมั่นที่จะมอบเงินทุนแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันและช่วยให้ผู้คนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุนจาก Sage Foundation

ทุกคนต้องการให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อประสบความสำเร็จ เงินทุนของเราสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้คนที่ทุ่มเทในโครงการนั้น ๆ เราทราบว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการเงินทุนในปัจจุบัน เพื่อให้ดำเนินการได้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา และตัวเลือกการจัดหาเงินทุนที่เรานำเสนอโดยใช้ลิงก์ด้านล่าง

โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Sage Foundation พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งสนับสนุนเยาวชน สตรี และทหารผ่านศึก

Sage Foundation ยอมรับข้อเสนอสำหรับโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเราโดยการเชื้อเชิญเท่านั้น

NPO Success

นั่นคือเหตุผลที่ Sage Foundation มอบส่วนลดการสมัครรับข้อมูลของ Sage Business Cloud เพื่อช่วยองค์กรที่ขอใช้สิทธินั้นประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย กำจัดข้อผิดพลาด และดำเนินธุรกิจตามข้อบังคับต่าง ๆ ได้

Give Feedback