search icon

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุน

Sage Foundation

มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า

Sage Foundation มุ่งมั่นที่จะมอบเงินทุนแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันและช่วยให้ผู้คนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุนจาก Sage Foundation

ทุกคนต้องการให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อประสบความสำเร็จ เงินทุนของเราสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้คนที่ทุ่มเทในโครงการนั้น ๆ เราทราบว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการเงินทุนในปัจจุบัน เพื่อให้ดำเนินการได้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา และตัวเลือกการจัดหาเงินทุนที่เรานำเสนอโดยใช้ลิงก์ด้านล่าง

โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Sage Foundation พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งสนับสนุนเยาวชน สตรี และทหารผ่านศึก

Sage Foundation ยอมรับข้อเสนอสำหรับโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเราโดยการเชื้อเชิญเท่านั้น

The Enterprise Fund

The Enterprise Fund เปิดรับการสมัครที่จะส่งมอบการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชน สตรี และทหารผ่านศึก

มีการระดมทุนใหม่สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศล

คุณสามารถดำเนินการเพื่อสมัครในโครงการ The Enterprise Fund ได้ทางออนไลน์

การบริจาคผลิตภัณฑ์

Sage Foundation มอบการบริจาคใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ Sage Business Cloud Accounting และ Enterprise Management

เราต้องการสนับสนุนองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เหมือนที่เราทำธุรกิจอื่น ๆ

การสมัครรับการบริจาคซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการได้ทางออนไลน์ได้