search icon

Fuel for Business

การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ - โดยการสนับสนุนกลุ่มคนที่โดนมองข้าม

การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

เราทราบว่าโอกาสในการเริ่มต้นและขยายธุรกิจนั้นเป็นเส้นทางที่พิสูจน์แล้วเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี ทว่าผู้คนจำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลกยังขาดซึ่งความมั่นใจ เครื่องมือทางการเงินหรือทางดิจิทัลในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

เราตั้งใจที่จะสร้างความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนให้กับกลุ่มคนที่โดนมองข้ามและภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากวิกฤตการณ์ระดับโลก เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รวมไปถึงคำแนะนำ และการสนับสนุน ความร่วมมือระดับโลกของเราช่วยให้เราแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและขยายธุรกิจในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นี่คือเป้าหมายบางส่วนที่เรากำลังร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

The BOSS Impact Fund – การลงทุนในเหล่าสตรีผิวสี

การเสริมพลังให้กับผู้ประกอบการหญิงผิวสีและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดที่ Sage นั่นคือ เหตุผลที่เราได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ The BOSS Network เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสตรีผิวสีผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตต่อไปได้

เรากำลังส่งมอบ:

  • โครงการระยะเวลาสามปีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อมอบทุนสนับสนุนและสถานที่พักในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการหญิงผิวสีในสหรัฐอเมริกา
  • ทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสถานที่พักฟรีมูลค่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ มหาวิทยาลัย BOSS Network แห่งใหม่มอบให้กับสตรีผิวสีผู้ที่ดำเนินกิจการขนาดเล็กในเมืองสำคัญๆ อาทิ ชิคาโก แอตแลนตา และแอลเอ เป็นต้น

Access to Capital for Entrepreneurs (ACE)

เรากำลังร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ ACE ในแอตแลนตาและจอร์เจียเหนือเพื่อจัดหาเงินกู้และทรัพยากรด้านการศึกษาต้นทุนต่ำให้กับเจ้าของกิจการผู้ด้อยโอกาส

เงินกู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้กู้สร้างและขยายธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน โครงการระยะเวลาสามปีของเราจะมอบคำแนะนำที่ชัดเจนให้แก่บุคคล รวมไปถึงการสนับสนุนทางธุรกิจ และช่วยให้พวกเขาปลดล็อกเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนสูงถึง 1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

Kiva

เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ เราได้ร่วมมือกับ Kiva ด้วยการสนับสนุน Kiva เพื่อมอบสินเชื่อให้แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส เราช่วยให้บุคคลได้รับโอกาสในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

เรากำลังมอบ:

  • เงินทุนจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผู้ประกอบการซึ่งส่งให้โดยตรงผ่าน Kiva และพาร์ทเนอร์ภาคสนามในพื้นที่ เงินจากกองทุนนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นเวลาสามปีซึ่งจะทบรวมโดยมีมูลค่ารวมเกือบ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • เงินทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มอบให้กับบรรดาผู้ประกอบการเพื่อสังคมและสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมจำนวน 24 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากเงินกู้จำนวน (50,000-250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก Kiva

Ashoka

Ashoka และ Sage Foundation กำลังร่วมกันมอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการทางสังคมชั้นนำ

เราให้การสนับสนุน:

  • เงินค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทางสังคมชั้นนำในการสนับสนุนแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยชีวิตผู้คนนับล้าน
  • โครงการ Ashoka Young Changemakers ที่ช่วยให้คนวัยหนุ่มสาวกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนของพวกเขาเอง
  • เพื่อนร่วมงานของ Sage 1,000 คนจะกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมการศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจ

Teens in AI

เรากำลังตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้นำรุ่นใหม่ในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพันธมิตรระยะเวลาหลายปีร่วมกับ Sage Foundation และ Teens in AI เป้าหมายคือการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้าน AI ที่มีการพัฒนาและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม โดยจะเน้นความสนใจไปที่สองโครงการ ได้แก่:

  • โครงการ International Women’s Day Hackathon ประจำปี 2565 และ 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นใน 24 ประเทศ
  • โครงการ Summer Bootcamp Accelerator ประจำปี 2565 และ 2566

พนักงานของ Sage สามารถสนับสนุนโครงการได้โดยการทำงานจิตอาสาในฐานะผู้ให้คำปรึกษา กรรมการ และวิทยากร  

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for good

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเติบโตได้ เรียนรู้วิธีการที่เราขจัดอุปสรรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้

Protect the planet

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินงานแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเราเอง และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

Give Feedback