search icon

The BOSS Network

ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกับ The BOSS Network

สตรีผิวสีถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา แต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโรคระบาดใหญ่เช่นกัน เราได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ The BOSS Network ในโครงการระยะเวลาสามปีเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในช่วงเกิดโรคระบาดและในอนาคต และช่วยเหลือสตรีผิวสีให้บรรลุเป้าหมายของตนเองโดยสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

 

วิธีการที่ The BOSS Network สร้างโอกาสให้กับสตรีผิวสี

การสอนด้านธุรกิจและการเงินที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมสามารถประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

The BOSS Network ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการสตรี ช่วยให้ทุกคนสามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยผ่านทางระบบเครือข่าย คอนเทนต์ และการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์

ให้ความรู้ ข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ แก่สมาชิก The BOSS Network

Sage จะช่วยเหลือได้อย่างไร

ปีที่ 1

เรากำลังลงทุน 500,000 ดอลลาร์เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือ 10,000 ดอลลาร์ให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นสตรีผิวสีจำนวน 25 ราย และโครงการเมนเทอร์ด้านธุรกิจระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับนักศึกษาทั้งหมด 25 ราย ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้กับ BOSS Business University

ปีที่ 2 และ 3

เราจะมอบเงินช่วยเหลือต่อไปเหมือนเช่นเดิมและเป็นเมนเทอร์ด้านธุรกิจระยะเวลาหนึ่งปีให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นสตรีผิวสี

อนาคตแห่งความเท่าเทียม

เราจะขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความเท่าเทียมสำหรับทุกคน เราจะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์จำนวนมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถเริ่มทำธุรกิจได้เป็นผลสำเร็จ

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for Good

Tech for Good คือพันธกิจของเราในการสนับสนุน SMB และชุมชนให้สามารถเติบโตก้าวหน้าได้โดยสร้างเครือข่ายและโซลูชันดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว เรากำลังดำเนินการภายใต้เสาหลักนี้โดยใช้ข้อมูลและการทำให้มองเห็นภาพเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา ในขณะที่รักษาระดับการใช้ข้อมูลและ AI อย่างมีจริยธรรมในระดับสูง และเสริมพลังให้กับผู้คนผ่าน Sage Foundation เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมี

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet คือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับโลกให้เร็วยิ่งขึ้น เรากำลังดำเนินการตามพันธกิจนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในขณะที่สนับสนุนบทบาทของ SMB

ข้อเสนอแนะ