search icon

The BOSS Network

ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกับ The BOSS Network

สตรีผิวสีถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา แต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโรคระบาดใหญ่เช่นกัน เราได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ The BOSS Network ในโครงการระยะเวลาสามปีเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในช่วงเกิดโรคระบาดและในอนาคต และช่วยเหลือสตรีผิวสีให้บรรลุเป้าหมายของตนเองโดยสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

 

วิธีการที่ The BOSS Network สร้างโอกาสให้กับสตรีผิวสี

การสอนด้านธุรกิจและการเงินที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมสามารถประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

The BOSS Network ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการสตรี ช่วยให้ทุกคนสามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยผ่านทางระบบเครือข่าย คอนเทนต์ และการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์

ให้ความรู้ ข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ แก่สมาชิก The BOSS Network

Sage จะช่วยเหลือได้อย่างไร

ปีที่ 1

เรากำลังลงทุน 500,000 ดอลลาร์เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือ 10,000 ดอลลาร์ให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นสตรีผิวสีจำนวน 25 ราย และโครงการเมนเทอร์ด้านธุรกิจระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับนักศึกษาทั้งหมด 25 ราย ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้กับ BOSS Business University

ปีที่ 2 และ 3

เราจะมอบเงินช่วยเหลือต่อไปเหมือนเช่นเดิมและเป็นเมนเทอร์ด้านธุรกิจระยะเวลาหนึ่งปีให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นสตรีผิวสี

อนาคตแห่งความเท่าเทียม

เราจะขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความเท่าเทียมสำหรับทุกคน เราจะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์จำนวนมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถเริ่มทำธุรกิจได้เป็นผลสำเร็จ

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for Good

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เสาหลัก Tech for Good ของเรา เราต้องการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของบุคคลนั้นได้ ในขณะที่สนับสนุนการปกป้องข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet ของเราคือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรากำลังดำเนินการเรื่องนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ข้อเสนอแนะ