[WHITE ON WHITE]

ธุรกิจสมัยใหม่จำเป็นต้องมีโซลูชันที่ทันสมัย

องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกประเภทต้องการโซลูชันการจัดการธุรกิจที่สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้มีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (enterprise resource planning หรือ ERP) ที่ซับซ้อนและล้าสมัย โซลูชันที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อและเร่งกระบวนการหลักทางธุรกิจให้เร็วขึ้น

ทำงานได้มากและครอบคลุมโดยไม่ซับซ้อน

ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สิทธิของผู้ใช้งาน และการกำหนดค่าต่าง ๆ

รองรับตัวเลือกการปรับใช้แบบอเนกประสงค์ (คลาวด์ Clould, ภายในองค์กร On-Premises หรือเป็นโฮสต์ Hosted)

เรียนรู้ว่าโซลูชันการจัดการธุรกิจปัจจุบันสามารถช่วยขจัดอุปสรรคที่กำลังขยายตัวมากขึ้นได้อย่างไร

เหตุผลอันดับต้นๆ ที่ควรเปลี่ยนไปใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย

อุปสรรคทั่วไป...และสาเหตุ

กำไรที่น้อยลงเงินลงทุนที่ลดลงศักยภาพการขยายตัวที่ถูกยับยั้ง

สาเหตุ: ระบบและกระบวนการไม่เพียงพอ

ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์การตอบสนองช้าความคล่องตัวที่มีอยู่อย่างจำกัด

สาเหตุ: มูลค่าต่ำ (Low Value),  ใช้เวลานาน (Time-consuming), งานที่ทำด้วยตนเอง (Manual tasks)

การร่วมมือกันไม่ราบรื่นข้อมูลเชิงลึกและมุมมองทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างจำกัดการตัดสินใจที่ล่าช้า

สาเหตุ: เครื่องมือการจัดการโดยรวมที่หละหลวม

กำลังพยายามจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและผลักดันธุรกิจให้เติบโตอยู่ใช่หรือไม่

สาเหตุ: ฟังก์ชันการแก้ปัญหาแบบจำกัดไม่สามารถปรับขยายได้และ / หรือไม่สนับสนุนข้อกำหนดระดับโลก

โซลูชันเฉพาะด้านอุตสาหกรรมจาก Sage

คุณมีความต้องการอื่นใดสำหรับอุตสาหกรรมแบบเฉพาะหรือไม่ มาดูว่าโซลูชันการจัดการธุรกิจของ Sage ช่วยสนับสนุนส่วนประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างไรบ้าง:

เป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วที่ Sage ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือ และการสนับสนุนที่จำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจ โซลูชันของ Sage จะช่วยปรับปรุงวิธีการจัดการด้านการเงิน บุคลากร และค่าจ้าง—แล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการธุรกิจของคุณทั้งหมด 

เลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจของคุณที่สุด

รายการตรวจสอบ Sage X3

Sage X3 คือโซลูชันการจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวม ซึ่งจะนำเสนอ ERP ครบชุดแบบไม่ซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นในส่วนของการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน ทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • นำเสนอฟังก์ชันในตัวที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อการใช้งานในระดับองค์กรสำหรับกลุ่มบริษัท การจัดทำรายงานและการบัญชีระดับสากล
  • รองรับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับสากลต่าง ๆ
  • ทำการวิเคราะห์และแจ้งเตือนได้ทันที
  • สามารถติดตาม (Traceability) ปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับบริษัทที่มีพนักงาน  200 คนขึ้นไป

ขอการสาธิต

รายการตรวจสอบ Sage 300cloud

Sage 300cloud คือหนึ่งในโซลูชันการจัดการธุรกิจสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก โดยเชื่อมโยงงานด้านการเงิน การปฏิบัติการ และสินค้าคงคลังด้วยภาษาและสกุลเงินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

  • รวมกระบวนการจากแผนกต่าง ๆ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเข้าด้วยกัน
  • บริหารจัดการการเงินที่ซับซ้อนให้กับหลาย ๆ บริษัท
  • สามารถเข้าถึงธุรกิจและข้อมูลธุรกรรมได้อย่างคล่องตัว
  • นำเสนอรูปแบบการประเมิน การติดตามผล และเรียกเก็บเงินโครงการแบบยืดหยุ่น
  • นำเสนอนวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับธุรกิจและเครื่องมือ CRM เพื่อมุมมองที่สดใหม่เป็นปัจจุบัน

สำหรับบริษัทที่มีพนักงาน  50-250 คน

ขอการสาธิต

การทำงาน (และการเติบโต) ที่แตกต่างไปเมื่อมี Sage

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับบทวิเคราะห์ธุรกิจแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น