[WHITE ON WHITE]

บริหารจัดการกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความซับซ้อนลง

เป้าหมายของคุณในฐานะของบริษัทผู้ผลิตคือ การผลักดันธุรกิจให้เติบโต สามารถแข่งขันในตลาดได้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนและความซับซ้อนน้อยที่สุดออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ถึงตอนนี้ คุณสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้แล้วเมื่อมีโซลูชันซอฟต์แวร์การผลิตราคาย่อมเยา ทันสมัย และเปี่ยมประสิทธิภาพ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง ห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้าสัมพันธ์ ข้อมูลอัจฉริยะ และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

บริษัทผู้ผลิตในปัจจุบันต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่เรียบง่ายและอเนกประสงค์ซึ่ง:

 • สามารถใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการได้โดยอัตโนมัติ
 • ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกการทำงานของระบบอย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้
 • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของธุรกิจของคุณได้อย่างครอบคลุม
 • รองรับตัวเลือกการปรับใช้แบบอเนกประสงค์ (คลาวด์ ภายในองค์กร หรือเป็นโฮสต์)

ขอการสาธิต เพื่อดูว่า Sage สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้กับคุณได้อย่างไรบ้าง

ค้นพบวิธีการใช้ประโยชน์จากระบบการจัดการธุรกิจที่รวดเร็วขึ้น เรียบง่ายขึ้น และยืดหยุ่นขึ้น ทำงานให้ต่างไปจากเดิม

มาดูว่าคุณจะเอาชนะบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 4 ลำดับแรกได้อย่างไร
ขจัดความกดดันในการดำเนินการ

ขจัดความกดดันในการดำเนินการ

พบกับวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตชั้นนำเลือกใช้เพื่อลดความกดดัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ

ERP ช่วยปรับกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ผลักดันธุรกิจการผลิตของคุณขึ้นไปอีกระดับ

ธุรกิจการผลิตแต่ละแห่งมีรูปแบบเฉพาะตัว ตั้งแต่กระบวนการ ระบบติดตาม และปัญหาที่ต่างกัน ธุรกิจของคุณต้องการระบบที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เมื่อนำความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และการทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมารวมไว้ด้วยกัน ทำให้โซลูชันของเรา:

สามารถมองเห็นห่วงโซ่อุปทานได้

มองธุรกิจของคุณเป็นภาพเดียวกันและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การเงิน และกระบวนการได้ทันทีตามเวลาจริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าตามข้อมูลได้

ใช้การวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อทำการตัดสินใจเชิงรุก ซึ่งช่วยให้สามารถใช้รูปแบบการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และการควบคุมการผลิตได้อย่างเหมาะสม

ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

เร่งกระบวนการทางธุรกิจและ workflow ของคุณให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุด ลดต้นทุน ทำให้รอบการชำระเงินเร็วขึ้น และปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น

นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมขึ้น

ปรับปรุงการร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยใช้ portal ของเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมด

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแนวทางการตรวจสอบที่บันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ใช้การจัดการกระบวนการทั้งหมด

ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการของคุณเพื่อให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ของคืน และสินค้าคงคลังที่กระทบยอดแล้ว ในกรณีที่คุณเกิดปัญหาการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ลงชื่อขอรับบทวิเคราะห์ธุรกิจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ และดูว่าคุณจะทำงานให้ต่างไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างเมื่อมี Sage

โซลูชันเฉพาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่มีกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง

(discrete and process manufacturing)

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete manufacturing)

ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง ควบคุมต้นทุนการผลิต และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับใหม่อย่างรวดเร็ว

 • ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป (Fabricated metal products)
 • เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech)
 • อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial machinery and equipment)
 • เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
การผลิตแบบต่อเนื่อง (Process manufacturing)

จัดการกับความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
 • สารเคมี (Chemicals)
 • เครื่องสำอาง (Cosmetics)
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceuticals)
 • เวชภัณฑ์ยา (Pharmaceuticals)

การทำงาน (และการเติบโต) ที่แตกต่างไปเมื่อมี Sage

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับบทวิเคราะห์ธุรกิจแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น