search icon

เรื่องราวของลูกค้า

Astone Hong Kong

Sage 300cloud นั้นช่วยให้บริษัท Astone Hong Kong สามารถทำการควบคุมการบริการจัดการทางการเงิน ช่วงชีวิตการขาย (Sales Pipeline) และสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น

BOH Tea

Sage ให้ความช่วยเหลือพวก BOH Tea ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ รายงานการขับเคลื่อนรวมถึงการดูแลผู้ค้าใหม่และการออกใบแจ้งราคาสินค้าในแบบเรียบง่าย

เคนฮิลล์ เมโทรโลยี

ชุดบริการโซลูชั่นของ Sage นั้นช่วยให้ทางบริษัทเคนฮิลล์ เมโทรโลยีสามารถจัดการกับระบบการจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการบัญชีและระบบ CRM ให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างเหลือเชื่อ

เทมาเสคโพลีเทคนิค

Sage 300 ช่วยทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องง่ายในสถาบันเทมาเสคโพลีเทคนิค

Baiada

บริษัท Baiada ได้นำ Sage X3 ไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Nexus Solutions

Nexus Solutions นั้นมีการรวมศูนย์ข้อมูลของลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพด้วย Sage 300cloud และ Sage CRM

Okaya Lanka

Sage 300cloud นั้นได้ช่วย Okaya Lanka ประหยัดเวลาด้วยการขจัดขั้นตอนที่ต้องลงมือจัดการด้วยตัวเอง