search icon

บริษัท Baiada ได้นำ Sage X3 ไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

"จากมุมมองด้านการนำไปปฏิบัติใช้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรานั้นก็คือระบบ Sage X3 ที่มีความยืดหยุ่นที่ให้บริการ”

เครก ฟอร์ด ผู้จัดการฝ่าย IT ระดับชาติของบริษัท Baiada ออสเตรเลีย

บริษัท Baiada ได้นำ Sage X3 ไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Baiada นั้นเป็นบริษัทเอกชนในออสเตรเลียที่ให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกคุณภาพพรีเมี่ยมในระดับประเทศ ด้วยพื้นที่ในการดำเนินงานที่กว้างขวางที่มีอยู่ทั่วทั้งออสเตรเลียนั้นทำให้ Baiada เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนี้ ซึ่งยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ด้วยทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาเนื้อและไข่ โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ โรงงานอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโปรตีนเข้มข้น 

ปัจจุบันบริษัท Baiada ได้ทำการแยกระบบการจัดการธุรกิจที่จะคอยดูแลด้านการเงินและการจัดลำดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังและการบริหารและจัดการคลังสินค้า ไปจนการจัดการบัญชีลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการนำ Sage X3 เข้ามาใช้แทนระบบสามระบบที่แยกกันทำงานด้วยโซลูชั่นแบบองค์รวมเดียว