search icon

นโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์ Sage.com

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงออนไลน์

Sage พยายามทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ เรามีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคน ตลอดจนผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อเสนอทางดิจิทัลของเราได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  

การดำเนินงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ เราได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • เรานำนโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์มาปรับใช้
 • เราได้เริ่มทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์
 • เราได้ทำการทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้ทั้งเครื่องมือแบบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยตนเอง

นอกจากนี้เรายังปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างเช่น

 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้อย่างอื่นแทนเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความได้ เช่น ภาพ
 • เราจัดโครงสร้างหน้าต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกันเชิงตรรกะ และสามารถแปลผลได้ด้วยเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือ เช่น ตัวอ่านหน้าจอ
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถตอบโต้กับเพจต่างๆ ผ่านคีย์บอร์ด และไม่มีปัญหาคีย์บอร์ดที่บล็อกไม่ให้ผู้ใช้เทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือเข้าถึงเนื้อหาได้
 • เราใช้บล็อกบายพาสเพื่อช่วยผู้ใช้เทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือและคีย์บอร์ดที่สามารถข้ามเนื้อหาซ้ำซ้อนได้ เช่น การนำทาง
 • เราแน่ใจว่าลำดับองค์ประกอบสำคัญๆ บนหน้านั้นสามารถคาดการณ์ได้และมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้คีย์บอร์ดและเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือรู้ว่ากำลังโต้ตอบอยู่กับส่วนใดของหน้านั้น
 • เราแน่ใจว่าเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือจะสามารถตรวจพบและอ่านข้อผิดพลาดบนแบบฟอร์มได้
 • เราแน่ใจว่าผู้ใช้สามารถปรับขนาดตัวอักษรบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
 • เราแน่ใจว่าเค้าโครงและภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์มีสัดส่วนคอนทราสต์ของสีตามที่จำเป็น

มาตรฐาน

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อเสนอทางดิจิทัลของเราได้ Sage.com จะปฏิบัติตาม Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/  

การบำรุงรักษาการเข้าถึง

เราจะบำรุงรักษาการเข้าถึงตามโยบายของเรา ทุกสัปดาห์เราจะสแกนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพและการเข้าถึง Siteimprove และจะทำการทดสอบหน้าต่างๆ ด้วยตนเองเป็นประจำโดยใช้เทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือ เช่น NVDA

นอกเหนือจากมาตรการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เรายังตรวจสอบเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ

เรามุ่งมั่นและพยายามปรับปรุงการเข้าถึงอยู่เสมอ หากคุณมีวิธีการเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้เราทราบ คุณสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ [email protected]

Give Feedback