เป็นคู่ค้ากับ Sage

Partners

มาเป็นคู่ค้าของ Sage และสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด Sage Partner Program (SPP) คือกรอบการดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้ Sage และเครือข่ายช่องทางของบริษัทสามารถร่วมมือกันยกระดับการเติบโตของรายได้ให้สูงขึ้นไปพร้อมกัน SPP ให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าใหม่ กระตุ้นยอดขายของคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้นและรักษาฐานลูกค้าเอาไว้

 

คุณจะได้อะไรจากโปรแกรมคู่ค้าหรือ Sage Partner Program บ้าง

Clear-Partner-Value-Propositions

การนำเสนอคุณค่าที่ชัดเจนแก่คู่ค้า

แนวทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังทางธุรกิจ และรูปแบบการนำเสนอคุณค่าสำหรับคู่ค้าที่ชัดเจน รวมถึงข้อเสนอทางการค้าที่โดดเด่น และโปรแกรมสนับสนุนทางการตลาด ซึ่งรวมถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาด้านการตลาดหรือ Marketing Development Funds (MDF) สำหรับกลุ่มคู่ค้าที่อยู่ในระดับสูงสุด (top tier)

A-programmatic-approach-to-drive-sales

วิธีการดำเนินการแบบโปรแกรมเพื่อผลักดันยอดขาย

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเราเมื่อเป็นสมาชิกแบบต่อเนื่อง และความช่วยเหลือสำหรับคู่ค้าที่ต้องการขยายธุรกิจของตนทั้งในระยะกลางและระยะยาว

Compelling-financial-incentives

สิ่งจูงใจทางการเงินที่น่าสนใจ

เพลิดเพลินกับสิ่งจูงใจที่โดดเด่นและโบนัสพิเศษสำหรับการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการหาลูกค้าใหม่และการสนับสนุนให้ใช้รูปแบบธุรกิจแบบสมัครสมาชิก

Ability-to-differentiate

ความสามารถในการสร้างความแตกต่าง

เน้นคุณค่าเฉพาะตัวของคุณให้ลูกค้าได้รับรู้ผ่านระดับชั้นคู่ค้า Sage ของคุณ และใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ระดับโลกกับ Sage

Incentives-across-all-tiers

สิ่งจูงใจสำหรับคู่ค้าทุกระดับ

สิ่งตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษได้แก่ สิ่งจูงใจเพิ่มเติมสำหรับการขายสิทธิการเป็นสมาชิกและการหาสมาชิกใหม่ (new customer acquisition หรือ NCA)

A-choice-of-five-partner-types

คู่ค้า 5 ประเภทที่มีให้เลือก

ตัวแทนจำหน่าย (VAR และ Cloud), นักบัญชี, ผู้พัฒนาและติดตั้งระบบ (SI), ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) และคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

Four-distinct-tier-options

คู่ค้า 4 ระดับชั้นที่มีให้เลือก

ประกอบด้วยคู่ค้าระดับ Platinum, Gold, Silver และคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งแต่ละระดับจะเน้นคุณค่าเฉพาะตัวของคุณที่มีต่อลูกค้าอย่างชัดเจน

A-range-of-benefits-and-rewards

สิทธิประโยชน์และของรางวัล

สิทธิประโยชน์และของรางวัลทั้งหมดจะเป็นไปตามระดับชั้นของคู่ค้า ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามความสามารถและข้อตกลงร่วมที่ทำไว้ตาม KPI

Salestechnicalcertifications

การรับรองด้านเทคนิคและการขาย

เปิดให้สำหรับคู่ค้าแต่ละระดับโดยจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ Sage และคู่ค้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมด