Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

E-sprawozdania finansowe: kto podlega nowemu obowiązkowi i jakie dokumenty trzeba składać w formie elektronicznej?

Wróć do wyników wyszukiwania

Obowiązek e-sprawozdań finasowych

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorstwa mają obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Podpowiadamy, kto i jakie dokumenty musi składać w ten sposób.

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązkiem składania e-sprawozdań finansowych objęte są następujące podmioty:
 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Wypróbuj narzędzia do obsługi e-sprawozdań finansowych

Wypróbuj

Po nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o rachunkowości po 1 października 2018 r. następujące dokumenty finansowe muszą być składane wyłącznie w postacie elektronicznej:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Nie ma obowiązku tworzenia ani wysyłania w formie elektronicznej poniższych dokumentów:

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

Przepisy zezwalają na dołączanie ich w formie skanów.

Poznaj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej

W formacie xml muszą być obowiązkowo tworzone następujące dokumenty:

 • sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR.

Ważne, aby pamiętać, że powyżej wymienione dokumenty, które są obowiązkowo tworzone w formie elektronicznej, muszą być przed wysłaniem podpisane elektronicznie zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.