search icon

ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับทุกธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใดหรือเป็นรูปแบบใด Sage มีโซลูชันสำหรับคุณ

Sage Business Cloud

Sage X3

Sage X3 คือโซลูชันการจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวม ซึ่งจะนำเสนอ ERP ครบชุดแบบไม่ซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นในส่วนของการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน ทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

โซลูชันการจัดการธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ