search icon

ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการในการจัดการเรื่องบัญชีและการเงิน ปฏิบัติการทางธุรกิจ บุคลากร บัญชีเงินเดือน และการชำระเงิน เรามีโซลูชันสำหรับธุรกิจทุกขนาดและความซับซ้อน รวมถึงทุกภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ข้อมูลสื่อ

Background image Modern Slavery and Human Trafficking Statement

แถลงการณ์ต่อต้านระบบทาสและการค้ามนุษย์