search icon

Tech for Good

ขจัดอุปสรรคที่มีต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัล - เพื่อนวัตกรรม องค์กร และความก้าวหน้า

การทลายอุปสรรคที่มีต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัล

เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและโอกาสที่เทคโนโลยีสร้างขึ้น เราจำเป็นต้องสร้างภาคส่วนเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างแท้จริง เป้าหมายของเราก็คือ การรับรองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเติบโตในการทำงานยุคใหม่

อ่านเกี่ยวกับแนวทางสำคัญที่เราวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดความหลากหลายทางเทคโนโลยี

มุ่งมั่นเพื่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว

เรามีพันธกิจหกประการเพื่อช่วยให้เรามีความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเป็นหนึ่งเดียวกันใน Sage และเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น พันธกิจเหล่านี้เพื่อพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตร และชุมชนของเรา เราได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นสู่สาธารณะเพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ และเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำ ค่านิยม และพฤติกรรมของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่คุณคาดหวังไว้
Group of three women in office viewing laptop screen
Shop worker viewing data on mobile device laptop while seated in front of laptop

การเสริมพลังให้กับผู้คนผ่านข้อมูลตลอดไป

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา ร่วมกับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เราจะช่วยให้พวกเขาสามารถทำการตัดสินใจและนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาลูกค้าให้มีความปลอดภัยและทำการควบคุมข้อมูลได้โดย:

  • การก้าวขึ้นเป็นกระบอกเสียงให้กับบรรดาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การจัดการกับความท้าทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโต
  • การเสริมพลังให้กับบุคคลและธุรกิจด้วยข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงและเชื่อถือได้

 

ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้

การจัดอบรมผู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้นเหนือกว่าการพัฒนาชุดทักษะที่ Sage ความเป็นอยู่ที่ดี การทำงานได้อย่างคล่องตัว และการเสียสละเวลา ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนและได้ผลลัพธ์ที่เราภาคภูมิใจ

เป้าหมายของเรา:

  • ระดมทุน 5 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลก
  • ยังคงอนุญาตให้พนักงาน Sage ทุกคนทำงานจิตอาสาหรือระดมทุน และอุทิศเวลาของตนให้กับองค์กรที่พวกเขาให้ความสำคัญได้โดยไม่หักค่าแรงเป็นเวลาห้าวัน

การทำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้

เพื่อให้โซลูชันและบริการต่างๆ ของเราครอบคลุมถึงทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานของเรา เรากำลัง:

 

  • การตั้งเป้าที่จะนำเสนอการเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เนทีฟบนระบบคลาวด์ของ Sage ภายในปี 2568
  • ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Valuable 500 Charter เพื่อนำมาซึ่งความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่ทุพพลภาพ
  • ทำการเผยแพร่แผนสำหรับบุคคลทุพพลภาพและการรวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกของเราในอีก 3 ปีนับจากนี้
  • การสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราตามแนวทางว่าด้วยการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ
  • การมอบผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลดและการฝึกอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 

การสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

เราจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จสำหรับบุคลากรวัยหนุ่มสาว ผ่านการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต จากโครงการ Sage FutureMakers และ FIRST LEGO League เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้านทักษะดิจิทัล ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 10,000 คนภายในปี 2566

Sage FutureMakers

หลังจากเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Sage FutureMakers เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Blessing ก็ได้ตระหนักว่าเขาสามารถใช้ AI เพื่อช่วยเอาชนะความท้าทายที่อยู่ใกล้จิตใจเขาได้ ค้นหาวิธีการที่เขาวางแผนที่จะใช้ชุดทักษะใหม่ของเขาร่วมกับ AI เพื่อพูดคุยกับเพื่อนสนิทของเขาเป็นครั้งแรก

FIRST LEGO League

ดูรายละเอียดการช่วยเหลือของเรา เพื่อให้ผู้คนวัยหนุ่มสาวประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่ทักษะการเขียนโปรแกรม วิทยาการหุ่นยนต์ และ STEM ไปจนถึงการมอบทุนการศึกษาต่างๆ จาก Sage

สำรวจเสาหลักของเรา

Fuel for business

การเริ่มต้นหรือการขยายธุรกิจนั้นถือเป็นเส้นทางได้รับการยอมรับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดี แต่โอกาสในการประสบความสำเร็จนั้นมักมีไม่เท่ากัน สิ่งที่เราจะช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

Protect the planet

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินงานแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเราเอง และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

Give Feedback