search icon

Tech for Good

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เสาหลัก Tech for Good ของเรา เราต้องการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของบุคคลนั้นได้ ในขณะที่สนับสนุนการปกป้องข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

การทลายอุปสรรคที่มีต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัล

เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและโอกาสที่เทคโนโลยีสร้างขึ้น เราจำเป็นต้องสร้างภาคส่วนเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างแท้จริง เป้าหมายของเราก็คือ การรับรองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเติบโตในการทำงานยุคใหม่

อ่านเกี่ยวกับแนวทางสำคัญที่เราวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดความหลากหลายทางเทคโนโลยี

มุ่งมั่นเพื่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว

เรามีพันธกิจหกประการเพื่อช่วยให้เรามีความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเป็นหนึ่งเดียวใน Sage และเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น พันธกิจเหล่านี้เพื่อพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พาร์ทเนอร์ และชุมชนของเรา เราได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นสู่สาธารณะเพื่อให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เราจะรับผิดชอบ และช่วยให้แน่ใจว่าการกระทำ ค่านิยม และพฤติกรรมของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่คุณคาดหวังไว้
Group of three women in office viewing laptop screen

การเสริมพลังให้กับผู้คนผ่าน Data for Good

ข้อมูลมอบพลังให้กับธุรกิจขนาดย่อม ภาครัฐ และรายบุคคลในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด บุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้ช่วยให้มั่นใจในการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจขนาดย่อมในการรับมือกับความท้าทายด้านการเติบโตและนำเสนอข้อมูลที่เข้าถึงได้และน่าเชื่อถือ

ดูแลลูกค้าให้มีความปลอดภัย

เรามีทีมรักษาความปลอดภัยระดับโลกที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าของเราจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและได้รับการปกป้อง มาตรการป้องกันต่าง ๆ ของเราอิงมาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันตามลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

ไขความกระจ่างเกี่ยวกับการชำระเงินล่าช้า

Sage ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Smart Data Foundry ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพันธกิจในการปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูลทางการเงิน และสำนักงานคณะกรรมาธิการธุรกิจขนาดย่อมแห่งรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีจัดการกับปัญหาการชำระเงินล่าช้าในธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจรายย่อย (Micro business) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์

ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้

การจัดอบรมผู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้นเหนือกว่าการพัฒนาชุดทักษะที่ Sage ความเป็นอยู่ที่ดี การทำงานได้อย่างคล่องตัว และการเสียสละเวลา ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนและได้ผลลัพธ์ที่เราภาคภูมิใจ

เป้าหมายของเรา:

  • ระดมทุน 5 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลก
  • ยังคงอนุญาตให้พนักงาน Sage ทุกคนทำงานจิตอาสาหรือระดมทุน และอุทิศเวลาของตนให้กับองค์กรที่พวกเขาให้ความสำคัญได้โดยไม่หักค่าแรงเป็นเวลาห้าวัน

การทำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้

เพื่อให้โซลูชันและบริการต่าง ๆ ของเราครอบคลุมถึงทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานของเรา เรากำลัง:

  • การตั้งเป้าที่จะนำเสนอการเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์-เนทีฟของ Sage ภายในปี 2568
  • ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Valuable 500 Charter เพื่อนำมาซึ่งความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่ทุพพลภาพ
  • ทำการเผยแพร่แผนสำหรับบุคคลทุพพลภาพและการรวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกของเราในอีก 3 ปีนับจากนี้
  • ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราเปิดกว้างสำหรับทุกคนโดยสอดคล้องตามแนวทางว่าด้วยการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ
  • การมอบผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลดและการฝึกอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 

การสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

เราจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จสำหรับบุคลากรวัยหนุ่มสาว ผ่านการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ต่อยอดจากโครงการ Sage FutureMakers และ FIRST LEGO League เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้านทักษะดิจิทัล ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 10,000 คนภายในปี 2566

FIRST LEGO League

Sage Foundation เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ The Institution for Engineering and Technology (IET) เพื่อขยายการจัดแข่งขัน FIRST® LEGO® League ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ผ่านโครงการที่ท้าทายให้เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 4 ถึง 16 ปีสร้างหุ่นยนต์และสร้างสรรค์โครงงานที่เป็นนวัตกรรมโดยใช้ตัวต่อและชิ้นส่วนโครงสร้าง LEGO®

สำรวจเสาหลักของเรา

Human by Design

เสาหลัก Human by Design ของเราคือแนวทางที่เราดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจและขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเราจะบรรลุผลสำเร็จนี้ได้โดยส่งเสริมในด้านสุขภาวะไปพร้อม ๆ กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ทำงานของเราและในวงกว้าง

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet คือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับโลกให้เร็วยิ่งขึ้น เรากำลังดำเนินการตามพันธกิจนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในขณะที่สนับสนุนบทบาทของ SMB

ข้อเสนอแนะ