search icon

Protect the Planet

การรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ - การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

การรับมือวิกฤตสภาพอากาศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อธุรกิจของตนเอง แต่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลนั้นถือเป็นเรื่องน่าท้าทาย เรามีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น

เราจะแสดงให้เป็นแบบอย่างด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและสมจริง:

 

  • ลดการปล่อยคาร์บอนของเราลง 50% ภายในปี 2573
  • มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 (ในข้อ 1, 2 และ 3)
  • มุ่งมั่นสู่ SBTi (การตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์)
  • มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ Race to Zero เพื่อสนับสนุน CoP26
  • เข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition ของ UN Global Compact ที่อุณหภูมิ 1.5°C

ช่วยให้ SMB สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SMB มีมากกว่า 90% ของธุรกิจและมีการว่าจ้างพนักงานประมาณสองพันล้านคนทั่วโลก ความจริงคือส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือวางเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การขาดแคลนเวลา ต้นทุนที่สูง แนวทางที่ซับซ้อนเกินไป และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการหาปริมาณการปล่อยมลพิษ ถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินการเชิงบวก ดังนั้นเราจึงร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมนักบัญชีวิชาชีพทั่วโลก ACCA และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นมิตรกับ SMB

ายงานความร่วมมือของเรา ‘Think Small First: ช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดปานกลางสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ ทำให้ภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนและทำบัญชีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ SMB สามารถร่วมมือกับโครงการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Race to Net Zero) โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เราได้เข้าร่วมสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)

การเข้าร่วม WBCSD ในฐานะสมาชิกสภา ทำให้ Sage มีโอกาสเป็นตัวแทน SMB ทั่วโลก และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อปกป้องโลกของเรา เราจะให้ความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลอดจนภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Steve Hare ยังทำหน้าที่อย่างจริงจังในคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (BCTI) ในฐานะกรรมาธิการซึ่งเขาจะทำงานร่วมกับ CEO และผู้นำอุตสาหกรรมคนอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับชุมชนธุรกิจโดยรวม และผลักดันให้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนประสบความสำเร็จ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ในความมืด

เราจะให้การสนับสนุนระบบไฟส่องสว่างที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับเด็กๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ในเวลากลางคืน โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดให้แก่ชุมชนด้อยโอกาส

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for good

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเติบโตได้ เรียนรู้วิธีการที่เราขจัดอุปสรรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้

Fuel for business

การเริ่มต้นหรือการขยายธุรกิจนั้นถือเป็นเส้นทางได้รับการยอมรับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดี แต่โอกาสในการประสบความสำเร็จนั้นมักมีไม่เท่ากัน สิ่งที่เราจะช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

Give Feedback