search icon

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet ของเราคือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรากำลังดำเนินการเรื่องนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

การรับมือวิกฤตสภาพอากาศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต้องการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อธุรกิจของตนเอง แต่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลนั้นถือเป็นเรื่องน่าท้าทาย เรามีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น

เราจะแสดงให้เป็นแบบอย่างด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและสมจริง:

 

  • ลดการปล่อยคาร์บอนของเราลง 50% ภายในปี 2573
  • มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 (ในข้อ 1, 2 และ 3)
  • มุ่งมั่นสู่ SBTi (การตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์)
  • มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ Race to Zero เพื่อสนับสนุน CoP26
  • เข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition ของ UN Global Compact ที่อุณหภูมิ 1.5°C
Path to growth report cover image

การทำให้การรายงานความยั่งยืนมีประสิทธิผลสำหรับ SME

SME ประสบปัญหาในการรายงานความยั่งยืน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก เราทราบว่า SME มีบทบาทสำคัญต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราให้การสนับสนุนพวกเขาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้

ในรายงานฉบับล่าสุดของเราที่มอบหมายโดย Sage ในการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ ICC, PwC สหราชอาณาจักร และ Strand Partners ได้เผยถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญดังนี้: ในขณะที่ SME ส่วนใหญ่ต้องการที่จะมีความยั่งยืนมากขึ้น แต่ในขณะนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานความยั่งยืนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เนื่องจากมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่สูงและกรอบแม่แบบการรายงานที่ซับซ้อน สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางพวกเขาจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และจากการได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจของการดำเนินการดังกล่าวเมื่อพวกเขาลงมือทำ

ดาวน์โหลดรายงานเพื่ออ่านว่า Sage และพาร์ทเนอร์มีคำแนะนำอย่างไรในการเสริมพลังให้กับ SME มากขึ้นในการเริ่มดำเนินการรายงานความยั่งยืนของตนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถสร้างธุรกิจและชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่: พฤศจิกายน 2566

ผลกระทบของ SME ต่อสภาพภูมิอากาศ

ในรายงานฉบับนี้ เราได้ระบุผลกระทบและอิทธิพลที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ เหล่านี้มีต่อสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เห็นว่าเหตุใดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์จึงเป็นเรื่องน่าท้าทายสำหรับ SME Sage ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Oxford Economics และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อจัดทำรายงานซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4,000 รายทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ รวมถึงแบบจำลองความยั่งยืนทั่วโลกที่สร้างขึ้นโดย Oxford Economics ค้นหาว่า SME สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรบ้างในขณะนี้ และสำรวจว่ารัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่สามารถทำสิ่งใดเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในอนาคต

วันที่เผยแพร่: พฤศจิกายน 2565

ช่วยให้ SMB สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานความร่วมมือของเรา ‘Think Small First: การช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ เรียกร้องให้ภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนมากขึ้นในการทำให้การรายงานและการทำบัญชีการปล่อยคาร์บอนเป็นเรื่องง่ายโดยเร่งด่วน เพื่อให้ SMB ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโครงการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Race to Net Zero)

 

แม้ว่า SME จะมีมากกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมด แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนของตน การขาดแคลนเวลา ต้นทุนที่สูง แนวทางที่ซับซ้อนเกินไป และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการหาปริมาณการปล่อยมลพิษ ถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินการเชิงบวก ดังนั้นเราจึงร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมนักบัญชีวิชาชีพทั่วโลก ACCA และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นมิตรกับ SMB

 

วันที่เผยแพร่: พฤศจิกายน 2564

เราได้เข้าร่วมสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)

การเข้าร่วม WBCSD ในฐานะสมาชิกสภา ทำให้ Sage มีโอกาสเป็นตัวแทน SME ทั่วโลก และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปกป้องโลกของเรา เราจะให้ความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลอดจนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Steve Hare จะทำหน้าที่อย่างจริงจังในคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (BCTI) ในฐานะกรรมาธิการ ซึ่งเขาจะทำงานร่วมกับ CEO และผู้นำอุตสาหกรรมคนอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับชุมชนธุรกิจโดยรวม และผลักดันให้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนประสบความสำเร็จ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ในความมืด

เราจะให้การสนับสนุนระบบไฟส่องสว่างที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับเด็ก ๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ในเวลากลางคืน โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดให้แก่ชุมชนด้อยโอกาส

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for Good

Tech for Good คือพันธกิจของเราในการสนับสนุน SMB และชุมชนให้สามารถเติบโตก้าวหน้าได้โดยสร้างเครือข่ายและโซลูชันดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว เรากำลังดำเนินการภายใต้เสาหลักนี้โดยใช้ข้อมูลและการทำให้มองเห็นภาพเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา ในขณะที่รักษาระดับการใช้ข้อมูลและ AI อย่างมีจริยธรรมในระดับสูง และเสริมพลังให้กับผู้คนผ่าน Sage Foundation เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมี

Human by Design

เสาหลัก Human by Design ของเราคือแนวทางที่เราดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจและขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเราจะบรรลุผลสำเร็จนี้ได้โดยส่งเสริมในด้านสุขภาวะไปพร้อม ๆ กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ทำงานของเราและในวงกว้าง

ข้อเสนอแนะ