search icon

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet ของเราคือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรากำลังดำเนินการเรื่องนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

การรับมือวิกฤตสภาพอากาศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต้องการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อธุรกิจของตนเอง แต่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลนั้นถือเป็นเรื่องน่าท้าทาย เรามีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น

เราจะแสดงให้เป็นแบบอย่างด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและสมจริง:

 

  • ลดการปล่อยคาร์บอนของเราลง 50% ภายในปี 2573
  • มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 (ในข้อ 1, 2 และ 3)
  • มุ่งมั่นสู่ SBTi (การตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์)
  • มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ Race to Zero เพื่อสนับสนุน CoP26
  • เข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition ของ UN Global Compact ที่อุณหภูมิ 1.5°C

ผลกระทบของ SME ต่อสภาพภูมิอากาศ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก เราทราบว่า SME มีบทบาทสำคัญต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราให้การสนับสนุนพวกเขาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้

ในรายงานฉบับนี้ เราได้ระบุผลกระทบและอิทธิพลที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ เหล่านี้มีต่อสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เห็นว่าเหตุใดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์จึงเป็นเรื่องน่าท้าทายสำหรับ SME Sage ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Oxford Economics และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อจัดทำรายงานซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4,000 รายทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ รวมถึงแบบจำลองความยั่งยืนทั่วโลกที่สร้างขึ้นโดย Oxford Economics ค้นหาว่า SME สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรบ้างในขณะนี้ และสำรวจว่ารัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่สามารถทำสิ่งใดเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในอนาคต

ช่วยให้ SMB สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SME มีมากกว่า 90% ของธุรกิจและมีการว่าจ้างพนักงานประมาณสองพันล้านคนทั่วโลก ความจริงคือส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือวางเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การขาดแคลนเวลา ต้นทุนที่สูง แนวทางที่ซับซ้อนเกินไป และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการหาปริมาณการปล่อยมลพิษ ถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินการเชิงบวก ดังนั้นเราจึงร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมนักบัญชีวิชาชีพทั่วโลก ACCA และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นมิตรกับ SME

ายงานความร่วมมือ Think Small First ของเรา: ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนและทำบัญชีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ SME สามารถร่วมมือกับโครงการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Race to Net Zero) โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เราได้เข้าร่วมสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)

การเข้าร่วม WBCSD ในฐานะสมาชิกสภา ทำให้ Sage มีโอกาสเป็นตัวแทน SME ทั่วโลก และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปกป้องโลกของเรา เราจะให้ความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลอดจนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Steve Hare จะทำหน้าที่อย่างจริงจังในคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (BCTI) ในฐานะกรรมาธิการ ซึ่งเขาจะทำงานร่วมกับ CEO และผู้นำอุตสาหกรรมคนอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับชุมชนธุรกิจโดยรวม และผลักดันให้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนประสบความสำเร็จ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ในความมืด

เราจะให้การสนับสนุนระบบไฟส่องสว่างที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับเด็ก ๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ในเวลากลางคืน โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดให้แก่ชุมชนด้อยโอกาส

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for Good

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เสาหลัก Tech for Good ของเรา เราต้องการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของบุคคลนั้นได้ ในขณะที่สนับสนุนการปกป้องข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

Fuel for Business

เสาหลัก Fuel for Business ของเราคือแนวทางที่เราปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมโดยให้การสนับสนุนแก่กลุ่มที่ด้อยโอกาส ซึ่งสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้อำนาจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมอบการเข้าถึงและความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นผู้ประกอบการและกระตุ้นให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จในทั่วทั้งชุมชนของเรา

ข้อเสนอแนะ