search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Protect the Planet

Protect the Planet

Onze pijler 'Protect the Planet' is ons engagement om de klimaatverandering aan te pakken. Dat doen we door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 energieneutraal te worden, door kmo's te ondersteunen om energieneutraal te worden en door te pleiten voor een wettelijk kader dat de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.

De klimaatcrisis aanpakken

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) willen de sociale en ecologische impact van hun activiteiten aanpakken, maar het kan moeilijk zijn om dat efficiënt en doeltreffend te doen. Het is ons doel om de barrières te doorbreken die hen daarbij in de weg staan.

We tonen het goede voorbeeld door zelf ambitieuze, maar realistische doelstellingen na te streven:

 

  • Onze koolstofuitstoot met 50% verminderen tegen 2030
  • Een netto nuluitstoot bereiken tegen 2040 (in kader 1, 2 en 3)
  • Ons verbinden tot het SBTi ('science-based target initiative')
  • Ons verbinden tot de Race to Zero-klimaatcampagne van de Verenigde Naties om CoP26 te ondersteunen
  • De 'UN Global Compact Business Ambition for 1.5°C Pathway' onderschrijven

Impact van kmo's op het klimaat

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) spelen een centrale rol in de economieën en samenlevingen wereldwijd. We weten dat kmo's cruciaal zijn om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, en ondersteunen hen bij de acties die ze ondernemen.

In dit rapport schetsen we de impact en invloed van deze bedrijven op het klimaat en de economie, waarbij we duidelijk maken waarom de transitie naar klimaatneutraliteit een uitdaging is voor kmo's. Dit rapport in opdracht van Sage, in samenwerking met Oxford Economics en de International Chamber of Commerce (ICC), biedt inzichten van 4000 kleine en middelgrote ondernemingen in het VK en Zuid-Afrika, naast een wereldwijde duurzaamheidsmodellering door Oxford Economics. Bekijk welke klimaatmaatregelen kmo's vandaag nog kunnen nemen en ontdek wat overheden en grote bedrijven kunnen doen om toekomstige acties mogelijk te maken.

Kmo's helpen om klimaatinspanningen te leveren

Meer dan 90% van alle bedrijven is een kmo. Wereldwijd tellen ze naar schatting twee miljard werknemers. De grote meerderheid heeft echter nog geen klimaatinspanningen geleverd of doelstellingen bepaald om hun koolstofuitstoot te verminderen. Tijdsgebrek, substantiële kosten, te ingewikkelde adviezen en onzekerheid over het bepalen van de uitstoot vormen obstakels om positieve actie te ondernemen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met ACCA, de wereldwijd organisatie voor professionele accountants, en de International Chamber of Commerce (ICC), zodat we aanbevelingen kunnen opstellen op maat van kmo's.

Ons gezamenlijke rapport, ‘Think Small First: Enabling effective climate action by small and medium-sized businesses’, roept overheden en grote bedrijven op om de rapportage en registratie van koolstofuitstoot dringend eenvoudiger te maken, zodat kmo's niet achterblijven in de 'Race to Zero'.

We hebben ons aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Door raadslid te worden van de WBCSD krijgt Sage de kans om een wereldwijde vertegenwoordiger te zijn van kmo's en hun uitdagingen bij het beschermen van onze planeet. We zullen samenwerken met leiders uit verschillende sectoren en regio's om duurzame bedrijven te helpen succesvoller te worden.

Steve Hare zal ook een actieve rol spelen in de Business Commission to Tackle Inequality (BCTI), waar hij als commissaris zal samenwerken met andere doelgerichte CEO's en leiders uit het bedrijfsleven om de zakenwereld in zijn geheel te mobiliseren en concrete vooruitgang te stimuleren ter ondersteuning van welvaart voor iedereen.

Zorgen dat iedereen verlichting heeft

Via onze samenwerkingen met non-profitorganisaties die schone en hernieuwbare energie leveren aan achtergestelde gemeenschappen, ondersteunen we jongeren met veilige en betrouwbare verlichting, zodat ze kunnen studeren na zonsondergang en zo toegang krijgen tot onderwijs.

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

We zetten ons in om een vertrouwd en inclusief digitaal netwerk uit te bouwen. Via onze pijler 'Tech for Good' willen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft toegang tot levensveranderende gegevens en technologie. Daarnaast komen we op voor gegevensbescherming, beveiliging en het ethische gebruik van klantgegevens.

Fuel for Business

Onze pijler 'Fuel for Business' beschrijft hoe we economische ongelijkheid aanpakken door ondervertegenwoordigde groepen te ondersteunen. Deze pijler ondersteunt programma's die een generatie van ondernemers inspireren en mondig maken, toegang tot inclusief ondernemerschap bieden en succesvolle ondernemingen aanmoedigen in onze gemeenschappen.

Feedback