search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Protect the Planet

Protect the Planet

De klimaatcrisis aanpakken - duurzame bedrijfsmodellen ondersteunen.

De klimaatcrisis aanpakken

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) willen de sociale en ecologische impact van hun activiteiten aanpakken, maar het kan moeilijk zijn om dat efficiënt en doeltreffend te doen. Het is ons doel om de barrières te doorbreken die hen daarbij in de weg staan.

We tonen het goede voorbeeld door zelf ambitieuze, maar realistische doelstellingen na te streven:

 

  • Onze koolstofuitstoot met 50% verminderen tegen 2030
  • Een netto nuluitstoot bereiken tegen 2040 (in kader 1, 2 en 3)
  • Ons verbinden tot het SBTi ('science-based target initiative')
  • Ons verbinden tot de Race to Zero-klimaatcampagne van de Verenigde Naties om CoP26 te ondersteunen
  • De 'UN Global Compact Business Ambition for 1.5°C Pathway' onderschrijven

Kmo's helpen om klimaatinspanningen te leveren

Meer dan 90% van alle bedrijven is een kmo. Wereldwijd tellen ze naar schatting twee miljard werknemers. De grote meerderheid heeft echter nog geen klimaatinspanningen geleverd of doelstellingen bepaald om hun koolstofuitstoot te verminderen. Tijdsgebrek, substantiële kosten, te ingewikkelde adviezen en onzekerheid over het bepalen van de uitstoot vormen obstakels om positieve actie te ondernemen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met ACCA, de wereldwijd organisatie voor professionele accountants, en de International Chamber of Commerce (ICC), zodat we aanbevelingen kunnen opstellen op maat van kmo's.

Ons gezamenlijke rapport, ‘Think Small First: Enabling effective climate action by small and medium-sized businesses’, roept overheden en grote bedrijven op om de rapportage en registratie van koolstofuitstoot dringend eenvoudiger te maken, zodat kmo's niet achterblijven in de 'Race to Zero'.

We hebben ons aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Door raadslid te worden van de WBCSD krijgt Sage de kans om een wereldwijde vertegenwoordiger te zijn van kmo's en hun uitdagingen bij het beschermen van onze planeet. We zullen samenwerken met leiders uit verschillende sectoren en regio's om duurzame bedrijven te helpen succesvoller te worden.

Steve Hare zal ook een actieve rol spelen in de Business Commission to Tackle Inequality (BCTI), waar hij als commissaris zal samenwerken met andere doelgerichte CEO's en leiders uit het bedrijfsleven om de zakenwereld in zijn geheel te mobiliseren en concrete vooruitgang te stimuleren ter ondersteuning van welvaart voor iedereen.

Zorgen dat iedereen verlichting heeft

Via onze samenwerkingen met non-profits die schone en hernieuwbare energie leveren aan achtergestelde gemeenschappen, ondersteunen we jongeren met veilige en betrouwbare verlichting, zodat ze kunnen studeren na zonsondergang en zo toegang krijgen tot onderwijs.

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

Data helpen mensen wereldwijd om hun bedrijf te leiden, hun vaardigheden te ontwikkelen en tot bloei te komen. Ontdek hoe we barrières doorbreken om iedereen gelijke toegang te geven tot data en technologieën die levens kunnen veranderen.

Fuel for business

Starting or growing a business is a proven route to economic stability, wealth creation and well-being, but the opportunities to succeed aren't always equal. Discover what we're doing to help under-represented groups get a fair chance.

Give Feedback