search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Protect the Planet

Protect the Planet

Onze pijler 'Protect the Planet' is ons engagement om de klimaatverandering aan te pakken. Dat doen we door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 energieneutraal te worden, door kmo's te ondersteunen om energieneutraal te worden en door te pleiten voor een wettelijk kader dat de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.

De klimaatcrisis aanpakken

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) willen de sociale en ecologische impact van hun activiteiten aanpakken, maar het kan moeilijk zijn om dat efficiënt en doeltreffend te doen. Het is ons doel om de barrières te doorbreken die hen daarbij in de weg staan.

We tonen het goede voorbeeld door zelf ambitieuze, maar realistische doelstellingen na te streven:

 

  • Onze koolstofuitstoot met 50% verminderen tegen 2030
  • Een netto nuluitstoot bereiken tegen 2040 (in kader 1, 2 en 3)
  • Ons verbinden tot het SBTi ('science-based target initiative')
  • Ons verbinden tot de Race to Zero-klimaatcampagne van de Verenigde Naties om CoP26 te ondersteunen
  • De 'UN Global Compact Business Ambition for 1.5°C Pathway' onderschrijven
Path to growth report cover image

Duurzaamheidsrapportage efficiënt maken voor kmo's

Duurzaamheidsrapportages zijn een uitdaging voor kmo's

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) spelen een centrale rol in de economieën en samenlevingen wereldwijd. We weten dat kmo's cruciaal zijn om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, en ondersteunen hen bij de acties die ze ondernemen.

Ons recentste rapport, in opdracht van Sage en in samenwerking met ICC, PwC UK en Strand Partners, levert een belangrijk inzicht op: hoewel de meeste kmo's duurzamer willen worden, voert een meerderheid van hen geen duurzaamheidsrapportages uit door de hoge kosten en complexe rapportagevereisten. Hierdoor kunnen ze geen effectieve maatregelen nemen om duurzamer te worden en hebben ze geen beeld van de zakelijke voordelen die dergelijke maatregelen bieden.

Download het rapport om te lezen wat Sage en zijn partners aanbevelen om kmo's te ondersteunen bij het opstarten van een rapportagetraject, voor een positieve impact op hun bedrijf en gemeenschap.

Publicatiedatum: november 2023

Klimaatimpact van kmo's

In dit rapport schetsen we de impact en invloed van deze bedrijven op het klimaat en de economie, waarbij we duidelijk maken waarom de transitie naar klimaatneutraliteit een uitdaging is voor kmo's. Dit rapport in opdracht van Sage, in samenwerking met Oxford Economics en de International Chamber of Commerce (ICC), biedt inzichten van 4000 kleine en middelgrote ondernemingen in het VK en Zuid-Afrika, naast een wereldwijde duurzaamheidsmodellering door Oxford Economics. Ontdek welke klimaatmaatregelen kmo's nu kunnen nemen en wat de overheid en grote bedrijven kunnen doen om toekomstige acties te ondersteunen.

Publicatiedatum: november 2022

Kmo's helpen om klimaatinspanningen te leveren

Ons gezamenlijke rapport ‘Think Small First: Enabling effective climate action by small and medium-sized businesses’ roept overheden en grote bedrijven op om de rapportage en registratie van koolstofuitstoot dringend eenvoudiger te maken, zodat kmo's niet achterblijven in de 'Race to Zero'.

 

Hoewel 90% van de bedrijven een kmo is, moet de overgrote meerderheid van hen nog klimaatmaatregelen nemen of doelstellingen bepalen om hun koolstofuitstoot te beperken. Tijdsgebrek, substantiële kosten, te ingewikkelde adviezen en onzekerheid over het bepalen van de uitstoot vormen obstakels om positieve actie te ondernemen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met ACCA, de wereldwijde organisatie voor professionele accountants, en de International Chamber of Commerce (ICC), zodat we aanbevelingen kunnen opstellen op maat van kmo's.

 

Publicatiedatum: november 2021

We hebben ons aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Door raadslid te worden van de WBCSD krijgt Sage de kans om een wereldwijde vertegenwoordiger te zijn van kmo's en hun uitdagingen bij het beschermen van onze planeet. We zullen samenwerken met leiders uit verschillende sectoren en regio's om duurzame bedrijven te helpen succesvoller te worden.

Steve Hare zal ook een actieve rol spelen in de Business Commission to Tackle Inequality (BCTI), waar hij als commissaris zal samenwerken met andere doelgerichte CEO's en leiders uit het bedrijfsleven om de zakenwereld in zijn geheel te mobiliseren en concrete vooruitgang te stimuleren ter ondersteuning van welvaart voor iedereen.

Zorgen dat iedereen verlichting heeft

Via onze samenwerkingen met non-profitorganisaties die schone en hernieuwbare energie leveren aan achtergestelde gemeenschappen, ondersteunen we jongeren met veilige en betrouwbare verlichting, zodat ze kunnen studeren na zonsondergang en zo toegang krijgen tot onderwijs.

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

Tech for Good is ons engagement om kmo's en gemeenschappen te ondersteunen door vertrouwde en inclusieve digitale netwerken en oplossingen te ontwikkelen. We verwezenlijken deze pijler door met data en visualisaties vooruitgang te boeken inzake duurzame ontwikkelingsdoelen, vertrouwen en veiligheid in te bouwen in ons netwerk, strikte normen te hanteren voor data- en AI-ethiek en mensen via de Sage Foundation te ondersteunen om hun bedrijf op te schalen en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Human by Design

Onze Human by Design-pijler is onze manier om economische inclusie en duurzaamheid te bevorderen. We zetten ons in voor een diverse cultuur waarin mensen centraal staan, en bereiken die doelstelling door welzijn, diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen in onze werkomgeving en daarbuiten.

Feedback