search icon

Tech for Good

We zetten ons in om een vertrouwd en inclusief digitaal netwerk uit te bouwen. Via onze pijler 'Tech for Good' willen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft toegang tot levensveranderende gegevens en technologie. Daarnaast komen we op voor gegevensbescherming, beveiliging en het ethische gebruik van klantgegevens.

De barrières voor digitale gelijkheid doorbreken

Om iedereen mee te laten profiteren van technologie en de kansen die ermee worden gecreëerd, hebben we een technologiesector nodig die echt divers is. Het is ons doel dat mensen gelijke kansen krijgen om succesvol te zijn in de nieuwe werkwereld.

Lees over de belangrijkste manieren waarop we het gebrek aan diversiteit in de technologiesector willen aanpakken.

Streven naar diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

We hebben zes engagementen die ons zullen helpen om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te promoten bij Sage, en om te zorgen voor een groter gevoel van betrokkenheid. Deze engagementen zijn er voor al onze collega's, klanten, leveranciers, partners en gemeenschappen. We maken ze openbaar, zodat u ons erop kunt beoordelen en er zo mee voor kunt zorgen dat onze acties, onze waarden en ons gedrag voldoen aan wat u van ons verwacht.
Group of three women in office viewing laptop screen

Mensen meer kansen bieden dankzij Data for Good

Data ondersteunt kleine ondernemingen, overheden en individuele personen om slimme beslissingen te nemen. Vertrouwde externe partijen garanderen een veilig en gecontroleerd datagebruik. Dat omvat het ondersteunen van kleine ondernemingen, het aanpakken van groei-uitdagingen en het aanbieden toegankelijke en betrouwbare data.

Klanten veiligheid bieden

We hebben een wereldwijd beveiligingsteam dat ervoor zorgt dat de gegevens van onze klanten veilig en beschermd zijn. Onze beschermingsmaatregelen zijn gebaseerd op erkende sectorpraktijken en worden voortdurend geëvalueerd om de evoluties in de technologische omgeving bij te houden.

Shedding light on late payments

In samenwerking met Smart Data Foundry – een organisatie die de mogelijkheden van financiële gegevens ontsluit – en de Britse overheidsinstantie OSBC (Office of the Small Business Commissioner), heeft Sage meer dan 10 jaar aan geanonimiseerde gegevens geanalyseerd om inzicht te krijgen in het probleem van laattijdige betalingen bij kleine en micro-ondernemingen. Meer weten over de resultaten.

Iedereen de kans geven om het verschil te maken.

Bij Sage gaat talent ontwikkelen over meer dan het verbeteren van vaardigheden alleen. Welzijn, flexibel werk en tijd voor vrijwilligerswerk zijn essentieel om te verzekeren dat werknemers zich goed voelen en resultaten behalen waar we trots op zijn.

Onze doelstellingen:

  • Vijf miljoen dollar inzamelen voor non-profitorganisaties over de hele wereld tegen 2030.
  • Elke Sage-collega vijf dagen betaald verlof blijven geven voor vrijwilligerswerk, fondsenwerving of om zich in te zetten voor organisaties die hij of zij zelf belangrijk vindt.

Technologie toegankelijk maken voor iedereen

Om onze oplossingen en diensten inclusief te maken voor iedereen, willen we transparant zijn over onze vooruitgang. Dat doen we zo:

  • We streven ernaar om de cloud-nativeproducten van Sage volledig toegankelijk te maken tegen 2025
  • We onderschrijven het 'Valuable 500 Charter' om personen met een beperking gelijke kansen te bieden
  • We publiceren ons wereldwijde plan voor inclusie en personen met een beperking voor de komende drie jaar
  • Ervoor zorgen dat onze website openstaat voor iedereen, in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines
  • We bieden non-profitorganisaties kortingen aan voor productopleidingen en trainingen in financiële geletterdheid 

Een generatie van technologische talenten opbouwen

We creëren kansen op succes voor jongeren door digitale vaardigheden aan te leren die levens kunnen veranderen. Voortbouwend op ons werk met het Sage FutureMakers-programma en de FIRST LEGO League willen we tegen 2023 10.000 schoolkinderen de kans bieden om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven.

FIRST LEGO League

De Sage Foundation werkt samen met The Institution for Engineering and Technology (IET) om de FIRST® LEGO® League uit te bouwen in het VK en Ierland, via een programma dat kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar uitdaagt om robots te bouwen en innovatieve projecten te creëren met steentjes en onderdelen van LEGO®.

Ontdek onze pijlers

Human by Design

Onze Human by Design-pijler is onze manier om economische inclusie en duurzaamheid te bevorderen. We zetten ons in voor een diverse cultuur waarin mensen centraal staan, en bereiken die doelstelling door welzijn, diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen in onze werkomgeving en daarbuiten.

Protect the Planet

De pijler 'De planeet beschermen' is ons engagement om klimaatverandering te bestrijden en de wereldwijde transitie naar een nuluitstoot te versnellen. We maken dit engagement waar door onze eigen emissies te halveren tegen 2030 en een nuluitstoot te bereiken tegen 2040, kmo's hierbij te ondersteunen en te pleiten voor een regelgevend kader om de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen en hierbij de rol van kmo's centraal te stellen.

Feedback