search icon

Tech for Good

We zetten ons in om een vertrouwd en inclusief digitaal netwerk uit te bouwen. Via onze pijler 'Tech for Good' willen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft toegang tot levensveranderende gegevens en technologie. Daarnaast komen we op voor gegevensbescherming, beveiliging en het ethische gebruik van klantgegevens.

De barrières voor digitale gelijkheid doorbreken

Om iedereen mee te laten profiteren van technologie en de kansen die ermee worden gecreëerd, hebben we een technologiesector nodig die echt divers is. Het is ons doel dat mensen gelijke kansen krijgen om succesvol te zijn in de nieuwe werkwereld.

Lees over de belangrijkste manieren waarop we het gebrek aan diversiteit in de technologiesector willen aanpakken.

Streven naar diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

We hebben zes engagementen die ons zullen helpen om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te promoten bij Sage, en om te zorgen voor een groter gevoel van betrokkenheid. Deze engagementen zijn er voor al onze collega's, klanten, leveranciers, partners en gemeenschappen. We maken ze openbaar, zodat u ons erop kunt beoordelen en er zo mee voor kunt zorgen dat onze acties, onze waarden en ons gedrag voldoen aan wat u van ons verwacht.
Group of three women in office viewing laptop screen

Mensen meer mogelijkheden te bieden door een goed gebruik van data

Data bieden kmo's en overheden extra mogelijkheden, net als de mensen die ze vertegenwoordigen. Samen met betrouwbare externe partners helpen we hen om weloverwogen beslissingen te nemen en een beleid te ontwikkelen op basis van data, terwijl we onze klanten beschermen en ze de controle geven over hun gegevens door:

  • Ons uit te spreken voor kmo's
  • De uitdagingen voor kmo's aan te pakken om hen te helpen succes te boeken
  • Mensen en bedrijven sterker te maken met toegankelijke en betrouwbare data

Klanten veiligheid bieden

We hebben een wereldwijd beveiligingsteam dat ervoor zorgt dat de gegevens van onze klanten veilig en beschermd zijn. Onze beschermingsmaatregelen zijn gebaseerd op erkende sectorpraktijken en worden voortdurend geëvalueerd om de evoluties in de technologische omgeving bij te houden.

Shedding light on late payments

In samenwerking met Smart Data Foundry – een organisatie die de mogelijkheden van financiële gegevens ontsluit – en de Britse overheidsinstantie OSBC (Office of the Small Business Commissioner), heeft Sage meer dan 10 jaar aan geanonimiseerde gegevens geanalyseerd om inzicht te krijgen in het probleem van laattijdige betalingen bij kleine en micro-ondernemingen. Meer weten over de resultaten.

Iedereen de kans geven om het verschil te maken.

Bij Sage gaat talent ontwikkelen over meer dan het verbeteren van vaardigheden alleen. Welzijn, flexibel werk en tijd voor vrijwilligerswerk zijn essentieel om te verzekeren dat werknemers zich goed voelen en resultaten behalen waar we trots op zijn.

Onze doelstellingen:

  • Vijf miljoen dollar inzamelen voor non-profitorganisaties over de hele wereld tegen 2030.
  • Elke Sage-collega vijf dagen betaald verlof blijven geven voor vrijwilligerswerk, fondsenwerving of om zich in te zetten voor organisaties die hij of zij zelf belangrijk vindt.

Technologie toegankelijk maken voor iedereen

Om onze oplossingen en diensten inclusief te maken voor iedereen, willen we transparant zijn over onze vooruitgang. Dat doen we zo:

  • We streven ernaar om de cloud-nativeproducten van Sage volledig toegankelijk te maken tegen 2025
  • We onderschrijven het 'Valuable 500 Charter' om personen met een beperking gelijke kansen te bieden
  • We publiceren ons wereldwijde plan voor inclusie en personen met een beperking voor de komende drie jaar
  • Ervoor zorgen dat onze website openstaat voor iedereen, in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines
  • We bieden non-profitorganisaties kortingen aan voor productopleidingen en trainingen in financiële geletterdheid 

Een generatie van technologische talenten opbouwen

We creëren kansen op succes voor jongeren door digitale vaardigheden aan te leren die levens kunnen veranderen. Voortbouwend op ons werk met het Sage FutureMakers-programma en de FIRST LEGO League willen we tegen 2023 10.000 schoolkinderen de kans bieden om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven.

FIRST LEGO League

De Sage Foundation werkt samen met The Institution for Engineering and Technology (IET) om de FIRST® LEGO® League uit te bouwen in het VK en Ierland, via een programma dat kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar uitdaagt om robots te bouwen en innovatieve projecten te creëren met steentjes en onderdelen van LEGO®.

Ontdek onze pijlers

Fuel for Business

Onze pijler 'Fuel for Business' beschrijft hoe we economische ongelijkheid aanpakken door ondervertegenwoordigde groepen te ondersteunen. Deze pijler ondersteunt programma's die een generatie van ondernemers inspireren en mondig maken, toegang tot inclusief ondernemerschap bieden en succesvolle ondernemingen aanmoedigen in onze gemeenschappen.

Protect the Planet

Onze pijler 'Protect the Planet' is ons engagement om de klimaatverandering aan te pakken. Dat doen we door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 energieneutraal te worden, door kmo's te ondersteunen om energieneutraal te worden en door te pleiten voor een wettelijk kader dat de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.

Feedback