search icon

Privacy en cookies

Beleid van Sage betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gelieve deze privacy verklaring ("Privacy verklaring") aandachtig door te lezen, ze beschrijft onze verzameling, gebruik, verstrekking, bewaring en bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op elke website, applicatie of dienst die verwijst naar deze Privacy verklaring. Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt of wij die verzamelen zoals beschreven in artikel 2 hieronder, gaat u ermee akkoord dat wij deze kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken :

a) om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen 

b) op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking (d.w.z. voor interne administratieve doeleinden, gegevensanalyse en benchmarking (zie artikel 3 hieronder voor meer informatie), direct marketing, onderhoud van geautomatiseerde back-upsystemen of voor het opsporen of voorkomen van misdaden) ; of

c) op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring kan relevant zijn voor u, zelfs als u geen klant van ons bent, geen rechtstreeks contact met ons hebt en nog nooit een van onze websites, applicaties of diensten hebt gebruikt. Bepaalde van uw persoonsgegevens kunnen in ons bezit zijn omdat ze aan ons zijn verstrekt door een gebruiker van een van onze websites, applicaties of diensten.

Brexit: in deze privacyverklaring omvatten de verwijzingen naar de 'GDPR' ook alle Britse GDPR-regels die door de UK Data Protection Act 2018 zullen worden ingevoerd wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

 1. Wie wij zijn

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, applicaties en diensten die worden aangeboden door The Sage Group plc (een vennootschap opgericht in Engeland met registratienummer 02231246 en met maatschappelijke zetel te C23 5 & 6 Cobalt Park Way, Cobalt Business Park, Newcastle-Upon-Tyne, Tyne & Wear, NE28 9EJ) en haar filialen, maar sluit alle producten, applicaties of diensten uit met afzonderlijke privacy verklaringen waarin deze Privacy verklaring niet is opgenomen.

 1. Hoe we gegevens verzamelen

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, verzamelen wij gegevens over u en elke andere partij wiens gegevens u aan ons verstrekt wanneer u :

 • zich registreert om onze websites, applicaties of diensten te gebruiken (met inbegrip van gratis evaluatieversies) ; dit kan uw naam (ook bedrijfsnaam), adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken over uw bedrijf en uw voorkeuren ;
 • een bestelling plaatst met behulp van onze websites, applicaties of diensten ; dit kan uw naam (ook bedrijfsnaam), adres, contactgegevens (waaronder telefoonnummer en e-mailadres) en betalingsgegevens omvatten ;
 • gebruik van onze applicaties, waaronder het verzamelen van metagegevens ;
 • onlineformulieren invult (waaronder terugbelverzoeken), deelneemt aan enquêtes, iets op onze messageboards plaatst, blogs schrijft, aan wedstrijden of prijstrekkingen deelneemt, informatie downloadt zoals witboeken of andere publicaties of gebruik maakt van andere interactieve delen van onze website of in onze applicatie of dienst ;
 • via sociale media met ons contact opneemt ;
 • uw contactgegevens aan ons verstrekt bij het registreren voor gebruik of toegang tot websites, applicaties of diensten die wij beschikbaar stellen of wanneer u deze gegevens bijwerkt ; en
 • offline contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per telefoon, fax, sms, e-mail of post.

We zullen uw gegevens ook verzamelen wanneer u slechts gedeeltelijke gegevens invoert op onze website en/of andere onlineformulieren, en/of wanneer u het invullen verlaat, en we kunnen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om u eraan te herinneren om de gegevens verder aan te vullen en/of voor marketingdoeleinden.

We verzamelen ook gegevens over uw apparaten (met inbegrip van mobiele apparaten) en applicaties die u of uw gebruikers gebruiken voor toegang tot en gebruik van onze websites, applicaties of diensten (we kunnen bijvoorbeeld het identificatienummer en type van het apparaat, locatiegegevens en verbindingsgegevens verzamelen zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsergeschiedenis en uw webloggegevens). We kunnen dit doen met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën (zoals beschreven in artikel 11 hieronder).

We kunnen de persoonsgegevens die we van u verzamelen, aanvullen met gegevens die we verkrijgen van derden die het recht hebben om die gegevens te delen ; bijvoorbeeld gegevens van kredietagentschappen, zoekmachines of uit openbare bronnen (bijv. voor klantenonderzoek), maar telkens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u ons informatie over anderen verstrekt

Wanneer u ons persoonsgegevens over iemand anders verstrekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen en toestemmingsverplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot dergelijke verstrekking. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, moet u ervoor zorgen dat u de vereiste kennisgevingen hebt verstrekt en de uitdrukkelijke toestemming van de persoon hebt gekregen om ons de gegevens te verstrekken en dat u hen uitlegt hoe we hun persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren, of laat hen onze Privacy verklaring lezen.

 1. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, gebruiken wij uw gegevens om :

 • om de informatie en diensten te verstrekken waar u om hebt verzocht, of de applicaties of diensten te verstrekken die u hebt besteld ;
 • de juistheid van gegevens te controleren en om deze na te kijken bij derden ;
 • applicaties, producten, diensten en informatie, waar u bij ons om hebt verzocht, te verstrekken, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren ;
 • uw gebruik te beheren van applicaties, producten en diensten waar u ons om hebt verzocht deze te verstrekken ;
 • onze relatie met u te beheren (bijvoorbeeld klanten- en -ondersteuningsdiensten) ;
 • onze inhoud, website, applicaties en diensten te controleren, te meten, te verbeteren en te beschermen en u een betere, persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden ;
 • interne testen van onze website, applicaties, systemen en services uit te voeren om hun beveiliging, verstrekking en prestaties te testen en te verbeteren. In dat geval zullen wij alle gegevens pseudonimiseren die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt en ervoor zorgen dat deze alleen geaggregeerd worden weergegeven, waardoor deze niet kunnen worden gelinkt aan u of enige persoon ;
 • u alle informatie te verstrekken die we u moeten sturen om te voldoen aan onze regelgevende of wettelijke verplichtingen ;
 • in overeenstemming met enige andere reglementaire of wettelijke verplichting ; 
 • misdaden, illegale of verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen, te onderzoeken of te remediëren, of om onze wettelijke rechten anderszins te beschermen (waaronder contact met regelgevers en wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met deze doeleinden) ;
 • contact met u op te nemen om te zien of u zou willen deelnemen aan ons klantonderzoek (bijvoorbeeld feedback over uw gebruik van onze applicaties, producten en diensten) ;
 • om statistische analyses en vergelijkingen uit te voeren, op voorwaarde dat deze gegevens in dergelijke gevallen worden samengevoegd en geen betrekking hebben op u of iemand anders, behalve wanneer dit wettelijk is voorgeschreven ;
 • voor gerichte reclame, marketing (met inbegrip van berichten die in het product zijn opgenomen) of informatie die nuttig voor u kan zijn, afhankelijk van uw gebruik van onze applicaties en diensten ; 
 • inhoud en diensten gezamenlijk met derden te leveren met wie u een afzonderlijke relatie hebt (bijvoorbeeld sociale mediabedrijven) ; en
 • u locatie gebonden diensten te verstrekken (bijvoorbeeld reclame en andere gepersonaliseerde inhoud), waarbij we uw geolocatiegegevens verzamelen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bewaren wij gegevens over u na de sluiting van uw Sage- account, wanneer uw aanvraag voor een Sage-account is geweigerd of wanneer u beslist niet meer verder te gaan. Deze gegevens zullen worden bewaard en gebruikt voor zolang als toegestaan op grond van juridische, regelgevende, fraudepreventie- en gerechtvaardigde zakelijke doeleinden.

Onze website, applicaties (met inbegrip van mobiele applicaties) en diensten kunnen technologie bevatten die ons in staat stelt om :

 • specifieke informatie over uw apparaat of systemen die direct relevant zijn voor uw gebruik van de websites, applicaties of diensten te toetsen aan onze parameters om ervoor te zorgen dat de websites, applicaties of diensten worden gebruikt in overeenstemming met onze eindgebruikersovereenkomsten en om eventuele problemen op te lossen ;
 • informatie te verkrijgen over eventuele technische fouten of andere problemen met onze website, applicaties en diensten ;
 • in overeenstemming met onze reglementaire of wettelijke verplichtingen ; 
 • informatie te verzamelen over hoe u en gebruikers de functies van onze website, applicaties en diensten gebruiken ; en
 • statistische gegevens te verzamelen over het besturingssysteem en de omgeving van waaruit u toegang krijgt tot onze applicaties of diensten.

U kunt uw privacy instellingen binnen uw browser of onze applicaties en diensten beheren (indien van toepassing).

Naast de doeleinden die in dit artikel 3 worden beschreven, kunnen we de gegevens die we verzamelen ook gebruiken om doelgerichte reclame, marketing (waaronder berichten binnen de producten) of informatie aan u te verstrekken die nuttig kan zijn, op basis van uw gebruik van de website, applicaties of diensten, of enige andere informatie die we over u hebben (afhankelijk van de websites, applicaties of diensten, kunt u deze functies mogelijk configureren volgens uw voorkeuren). Artikels 5 en 6 van deze Privacy verklaring geven meer informatie over hoe we dit gaan verwezenlijken.

We kunnen onze communicatie met u controleren en opnemen, met inbegrip van e-mails en telefoongesprekken. Gegevens die we verzamelen, kunnen vervolgens worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, kwaliteitswaarborg, om details te registreren over onze website, applicaties en diensten die u bij ons bestelt of waar u ons om verzoekt, en om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen in het algemeen te voldoen.

Mobiele gegevens

We kunnen gegevens verkrijgen via mobiele applicaties die u of uw gebruikers op hun mobiele apparaten installeren voor toegang tot en gebruik van onze websites, applicaties of diensten, of die u of uw gebruikers gebruiken om andere diensten met betrekking tot die mobiele applicatie te verstrekken (bijvoorbeeld om informatie te synchroniseren vanuit onze applicatie of dienst met dergelijke mobiele applicatie). Deze mobiele applicaties kunnen onze eigen mobiele applicaties zijn of die van derden. Wanneer de mobiele applicatie eigendom is van een derde, moet u de privacyverklaring van die derde lezen, omdat deze van toepassing is op uw gebruik van die mobiele applicatie van derde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke mobiele applicaties van derden en hun gebruik van uw persoonsgegevens.

Mobiele applicaties kunnen ons informatie verschaffen over het gebruik van die mobiele applicatie door een gebruiker en over het gebruik van onze applicaties en diensten die via die mobiele applicatie zijn geopend. We kunnen dergelijke gegevens gebruiken om de mobiele applicatie of onze eigen applicatie of diensten te leveren en te verbeteren. Activiteiten binnen een mobiele applicatie kunnen bijvoorbeeld worden geregistreerd.

U kunt de privacy instellingen van onze mobiele applicatie op uw apparaat instellen, maar dit kan van invloed zijn op de prestaties van die mobiele applicatie en de manier waarop deze met onze applicaties en diensten communiceert.

Gegevensanalyse en benchmarking

We kunnen gegevens die zijn gegenereerd en opgeslagen tijdens uw gebruik van onze diensten gebruiken voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om ons in staat te stellen u de best mogelijke dienstverlening en/of oplossingen en de beste gebruikerservaring te bieden. Deze doeleinden omvatten :

 • het leveren van reclame, marketing (waaronder berichten binnen de producten) of informatie aan u die nuttig voor u kan zijn, op basis van uw gebruik van onze diensten ;
 • het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten om onze diensten, producten en applicaties te verbeteren ;
 • om nieuwe en bestaande functionaliteiten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden (met inbegrip van statistische analyse, benchmarking, inzicht, ontvangstenherkenning en kasstroomprognoses); en
 • het verstrekken van locatie gebonden diensten (bijvoorbeeld relevantie locatie gebonden inhoud), waarbij we geolocatiegegevens verzamelen om een relevante ervaring te bieden.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat ons gebruik ook betrekking kan hebben op de persoonsgegevens van uw klanten, leveranciers, werknemers en andere personen van wie u de gegevens invoert op onze websites, applicaties of diensten.

 Elke persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken, heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens in het kader van onze legitieme belangen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via [email protected]

 1. Uw gegevens delen

Wij kunnen uw gegevens delen met :

 • elk bedrijf binnen de Sage Group, in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in deze Privacy verklaring (bijv. wereldwijd informatie- en klantrelatiebeheer, compatibiliteit en verbetering van software en diensten, en om u alle informatie, applicaties, producten of diensten te verstrekken waar u om hebt verzocht) ;
 • onze dienstverleners en agenten (met inbegrip van hun onderaannemers) of derden die ten behoeve van ons gegevens verwerken (bijv. internet- en platformproviders, betalingsverwerkers en de organisaties die we inhuren om ons te helpen berichten naar u te verzenden) zodat zij ons kunnen helpen om u de applicaties, producten, diensten en informatie te verstrekken waar u om hebt verzocht of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We hebben contracten met hen afgesloten, waardoor ze niets met uw persoonsgegevens kunnen doen, tenzij wij daar de opdracht toe geven. Ze zullen de gegevens veilig bewaren en dat enkel gedurende de door ons opgegeven termijn ;
 • andere instellingen die ook verwerkingsverantwoordelijken kunnen zijn van de gegevens die wij met hen delen, zoals academische of onderzoeksorganisaties, waarmee we mogelijk samenwerken om onderzoek uit te voeren dat van publiek belang is of noodzakelijk is voor onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van een andere organisatie, bijvoorbeeld om onze klanten waardevolle inzichten te bieden of om de diensten die we u aanbieden, te verbeteren. In die omstandigheden zullen we extra stappen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder pseudonimisering of anonimisering en aggregatie voordat we de gegevens delen, om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen;
 • partners, waaronder systeemuitvoerders, wederverkopers, wederverkopers met toegevoegde waarde, onafhankelijke softwareleveranciers en ontwikkelaars die ons kunnen helpen om u te voorzien van de applicaties, producten, diensten en informatie waar u om hebt verzocht of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn ;
 • derden die worden gebruikt om betalingstransacties mogelijk te maken, bijvoorbeeld clearinginstellingen, clearingsystemen, financiële instellingen en begunstigden van transacties ;
 • derden waar u een relatie hebt met die derde partij en u hebt ingestemd met het verzenden van gegevens (bijvoorbeeld sociale mediasites of andere externe applicatieproviders) ;
 • derden voor marketingdoeleinden (bijv. onze partners en andere derden met wie wij samenwerken en van wie wij denken dat producten of diensten u interesseren voor de uitoefening van uw zakelijke activiteiten, bijvoorbeeld organisaties die financiële diensten verlenen (zoals banken, verzekeraars, financiële dienstverleners), leveranciers van betalingsoplossingen, software- en serviceproviders die zakelijke oplossingen aanbieden) ;
 • kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus ;
 • Overheidsinstanties, bevoegde autoriteiten en andere derden die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van Sage Group;
 • wetshandhavingsinstanties, zodat zij misdaden kunnen opsporen of voorkomen of daders kunnen vervolgen ;
 • een derde in het kader van een feitelijke of dreigende juridische procedure, op voorwaarde dat we dit wettelijk kunnen doen (bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel) ;
 • een derde om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, met inbegrip van wettelijke of regelgevende rapportering of het opsporen of voorkomen van onrechtmatige handelingen ;
 • onze eigen professionele adviseurs en auditeurs en die van Sage Group om professioneel advies in te winnen of onze controleverantwoordelijkheden na te komen ;
 • een andere organisatie wanneer we zakelijke activiteiten of activa verkopen of kopen (of onderhandelen om te verkopen of te kopen) ;
 • een andere organisatie aan wie wij onze overeenkomst met u kunnen overdragen ; en
 • overheidsinstanties waar rapportering verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie over het gebruik van onze website, applicaties, producten of diensten in het openbaar of met derden delen, maar dit zal geen gegevens bevatten die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht om metagegevens te verstrekken aan HM Revenue & Customs (HMRC) wanneer u gebruikmaakt van een softwarepakket of applicatie die compatibel is met Making Tax Digital om u te helpen bij het invullen, indienen of bijwerken van belastingaangiften. Om meer te weten te komen over de gegevens die naar de HMRC worden gestuurd, klik hier. Om de privacyverklaring van HMRC over transactiecontrole te bekijken, klik hier.

 1. Marketing

Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met informatie over onze applicaties, producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We kunnen uw gegevens ook delen met onze groepsbedrijven en zorgvuldig geselecteerde derden, zodat zij (of wij) contact met u kunnen opnemen met informatie over hun producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Wij of zij kunnen hiervoor telefonisch, per post, per sms of per e-mail contact met u opnemen. U hebt op elk moment het recht om ons te verzoeken niet langer contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. U kunt ook op elk moment verzoeken dat we uw gegevens niet delen met derden waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Indien u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw contactvoorkeuren te selecteren op het moment dat u ons uw gegevens via onze websites, applicaties of diensten verstrekt, met behulp van de voorkeurscentra waartoe wij u toegang verlenen of door ons een e-mail te sturen naar [email protected]

U kunt u ook afmelden voor e-mailmarketing met behulp van de links in de e-mails die we u sturen.

Reclame op platforms van derden

Wanneer u reageert op berichten die we posten op platforms van derden (bijvoorbeeld LinkedIn, Instagram, Facebook, Google en Twitter), kunnen we uw gegevens ook delen met die derden om gerichte reclame/inhoud aan u te kunnen aanbieden via het relevante platform van derden op basis van uw profiel/interesses. Uw gegevens worden gebruikt door het platform van derden om uw account te identificeren en u reclame te tonen. U kunt bepalen welke reclame u ontvangt via de privacy instellingen op het platform van de betreffende provider en u moet het help-/ondersteuningscentrum van derden voor meer informatie raadplegen.

 1. Uw gegevens en uw rechten

Wanneer u gevestigd bent binnen de EER of binnen een ander rechtsgebied met vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u in bepaalde omstandigheden de volgende rechten :

 • het recht om te weten hoe wij uw gegevens gebruiken en inzage te krijgen in uw gegevens ;
 • het recht om uw gegevens te laten aanpassen of wissen of om de verwerking ervan te beperken ;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van direct marketing of wanneer de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen ;
 • het recht om gegevens die u aan ons hebt verstrekt op automatische manier te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat, of deze rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten sturen, voor zover technisch mogelijk ("gegevensoverdraagbaarheid") ;
 • wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken onder voorbehoud van wettelijke of contractuele beperkingen ;
 • het recht om bezwaar te maken tegen op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten, met inbegrip van profilering ; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (bijv. het Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk).

Indien we informatie over u hebben die onjuist is of indien er wijzigingen in uw gegevens aan te brengen zijn, kunt u ons dit laten weten zodat we onze dossiers juist en geactualiseerd kunnen houden.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in onze Privacy verklaring, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot onze website, applicaties en diensten.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze zakelijke relatie en daarna voor zolang als nodig en relevant is voor onze gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, in overeenstemming met het beleid inzake bewaring, markering en vernietiging van gegevens van Sage Group, of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze op een veilige manier verwijderen (zonder u hiervan op de hoogte te stellen).

 1. Wijzigingen in deze Privacy verklaring

We kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen echter uw rechten op grond van deze Privacy verklaring niet verminderen. We zullen deze Privacyverklaring altijd actualiseren op onze website, probeer deze daarom te lezen wanneer u de website bezoekt (de referentie ‘Laatst bijgewerkt op’ vertelt u wanneer wij deze Privacy verklaring voor het laatst hebben bijgewerkt).

 1. Beveiliging en opslag van gegevens

Wij zullen uw gegevens beveiligen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan. We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van uw gegevens die worden verzonden naar onze website, applicaties of diensten of naar andere websites, applicaties en diensten via een internet- of soortgelijke verbinding niet garanderen. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, applicaties of diensten, moet u dit wachtwoord vertrouwelijk houden. Wij zullen dit wachtwoord met niemand delen.

Indien u denkt dat uw account is gehackt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 1. Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar andere landen beschermen uw persoonsgegevens niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier.

Onze website en sommige van onze applicaties of diensten, of delen daarvan, kunnen ook gehost worden in de Verenigde Staten of buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER), die alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein omvat en dit betekent dat we alle gegevens die u verstrekt via de website of de applicatie of dienst buiten de EER kunnen doorgeven naar de Verenigde Staten of naar andere grondgebieden buiten de EER. Wanneer u een e-mail naar ons stuurt, wordt deze ook opgeslagen op onze e-mailservers die in de Verenigde Staten worden gehost.

We kunnen dienstverleners buiten de EER gebruiken om ons te helpen onze website, applicaties en diensten aan u te leveren (bijvoorbeeld platformproviders en betalingsverwerkers die ons helpen onze applicaties en diensten te leveren, of te adverteren of om uw betalingen uit te voeren) en dit betekent dat we uw gegevens kunnen doorgeven aan dienstverleners buiten de EER om onze applicaties, reclame en diensten aan u te leveren.

We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat, wanneer uw gegevens door onze dienstverleners en hostingproviders buiten de EER worden doorgegeven, passende maatregelen en beheersingsmaatregelen worden getroffen om die gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie delen met onze groepsmaatschappijen of filialen die zijn gevestigd buiten de EER voor de doeleinden die worden beoogd in deze Privacy verklaring. Alle groepsmaatschappijen van Sage zijn onderworpen aan het gegevensbeschermingsbeleid van Sage dat is ontworpen om gegevens te beschermen in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. In elk geval worden dergelijke doorgiften uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene verordening gegevensbescherming of "AVG" genoemd) en kunnen ze gebaseerd zijn op het gebruik van de Standaard contractbepalingen van de Europese Commissie voor overdrachten van persoonsgegevens buiten de EER.

Door onze website, producten of diensten te gebruiken of door contact met ons op te nemen op de manieren die worden beschreven in deze Privacyverklaring, stemt u in met de doorgifte van uw gegevens buiten de EER in de omstandigheden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Indien u niet wilt dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, mag u onze website, applicaties of diensten niet gebruiken.

 1. Andere sites en sociale media

Wanneer u een link van onze website, applicatie of dienst naar een andere site of dienst volgt, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbehandelingspraktijken van sites of diensten van derden en we raden u aan de privacy verklaringen te lezen die op die sites of diensten worden weergegeven.

Onze websites, applicaties of diensten kunnen u in staat stellen om gegevens te delen met sociale mediasites, of sociale mediasites te gebruiken om uw account aan te maken of om uw sociale media-account aan te sluiten. Die sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die zij over u bewaren (bijvoorbeeld inhoud die u hebt bekeken). U moet in staat zijn om uw privacy instellingen te beheren vanuit uw eigen externe sociale media-account(s) om te controleren tot welke persoonsgegevens u ons toegang geeft op dat account.

 1. Cookies, gegevensanalyse en verkeersgegevens

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgedragen van onze websites, applicaties of diensten en opgeslagen op uw apparaat. Wij gebruiken cookies om u een gepersonaliseerde dienst te verstrekken en om onze websites, applicaties en diensten beter te maken voor u.

Onze cookies kunnen sessiecookies zijn (tijdelijke cookies die gebruikers identificeren en volgen op onze websites, applicaties of diensten die worden verwijderd wanneer u uw browser sluit of uw sessie in de applicatie of dienst verlaat) of permanente cookies (cookies die onze websites, applicaties of diensten toelaten te "onthouden" wie u bent en wat uw voorkeuren zijn binnen onze websites, applicaties of diensten, en die op uw computer of apparaat achterblijven nadat u uw browser hebt gesloten of uw sessie in de applicatie of dienst hebt verlaten).

We gebruiken de volgende soorten cookies :

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om onze websites, applicaties of diensten naar behoren te laten werken, deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om toegang te krijgen tot beveiligde delen van onze website of om te onthouden wat u in uw winkelmandje hebt gestopt.

Prestatiecookies en analytische technologieën

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers en gebruikers onze websites, applicaties en diensten gebruiken, bijvoorbeeld welke functionaliteit bezoekers het vaakst gebruiken en of ze foutmeldingen krijgen van delen van de websites, applicaties of diensten. Deze cookies verzamelen geen gegevens die een bezoeker of gebruiker identificeert. Alle gegevens die deze cookies verzamelen, worden geaggregeerd en zijn dus anoniem. We gebruiken deze cookies alleen om de werking van onze website, applicaties en diensten te verbeteren.

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen onze websites, applicaties en diensten uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies leveren. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het leveren van diensten waar u om hebt gevraagd. De gegevens die deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browseractiviteit niet volgen op andere websites.

Doelgerichte of reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt voor reclame die aangepast is aan uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door reclamenetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze herinneren dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt met andere organisaties, zoals adverteerders, gedeeld. Vaak worden doelgerichte of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de site die door de andere organisatie wordt aangeboden.

Webbakens en parameter tracking

We gebruiken ook cookies en vergelijkbare software die bekend staat als webbakens om gebruikers te tellen die onze website hebben bezocht nadat ze via een van onze advertenties op een andere website of in e-mails hebben doorgeklikt en om informatie over alle gekochte producten of diensten te verzamelen. Deze webbakens verzamelen beperkte gegevens die geen specifieke persoon identificeren. Het is niet mogelijk om het gebruik van webbakens te weigeren. Omdat ze echter in combinatie met cookies worden gebruikt, kunt u ze effectief uitschakelen door uw browser in te stellen om cookies te beperken of te blokkeren.

IP-adres en verkeersgegevens

Wij houden verkeersgegevens bij die automatisch worden geregistreerd door onze servers, zoals uw Internet Protocol (IP) adres, apparaat gegevens, de website die u eerder hebt bezocht en de website die u bezoekt nadat u onze site hebt verlaten. We verzamelen ook statistieken over sites, applicaties en diensten, zoals aansluitingen, paginabezoeken en paginaweergaven. We kunnen geen enkele persoon identificeren uit verkeersgegevens of sitestatistieken.

Lees meer over de individuele cookies en analytische technologieën die we gebruiken.

Beheren hoe cookies worden gebruikt

U kunt het gebruik van cookies beheren in Sages voorkeurencentrum voor cookies of in uw browser:

Sages voorkeurencentrum voor cookies

We bieden een voorkeurencentrum aan waar u kunt bepalen voor welke cookies u toestemming geeft. Klik hier of in de voettekst van de website op de cookie-instellingen om het voorkeurencentrum voor cookies te openen.

Uw browserinstellingen

U kunt uw browser of onze website, applicatie of service instellen om cookies te beperken of volledig te blokkeren indien u dat wilt. Het uitschakelen van cookies kan echter een impact hebben op hoe u sommige onderdelen van onze website, applicaties of services kunt gebruiken. U krijgt wellicht ook het voorkeurencentrum voor cookies te zien telkens als u de website Sage.com bezoekt.

Meer informatie over cookies en instructies voor het instellen van uw browser om cookies te accepteren, te verwijderen of te weigeren, vindt u hier:

 

Feedback