search icon

Optimaliseer de prestaties van uw productietool

Met Sage 100 Productiebeheer beheert u elke stap van uw productieketen op een flexibele en eenvoudige manier.

Stuur uw productieketen aan met een softwareprogramma dat zich volledig toespitst op kmo's.

Rust uw bedrijf uit met een volledige tool met een toegankelijke interface, die geen enkel aspect van uw productie uit het oog verliest.

Beheer uw technische gegevens

U krijgt een duidelijk overzicht van uw gamma's en classificaties. U integreert de activiteiten in onderaanneming om uw kostprijs op een precieze manier te berekenen en u kunt alternatieven voor onderdelen of grondstoffen toepassen. Uw productieorders weerspiegelen perfect de realiteit op de werkvloer.

Stuur uw productieketen aan

U volgt uw uitstaande schulden in realtime op dankzij de dashboards. U kunt sneller reageren dankzij de aankoopmodule op de werkplek. U kunt de toekomstige productie simuleren en de productietijd en kwaliteit controleren. U kunt de voorziene en reële kosten op een eenvoudige manier identificeren.

Organiseer uw planning

Geniet van een 360°-overzicht van uw productiecapaciteiten (personeel, machines, grondstoffen) om elk productieorder te beheren in functie van uw tijdelijke werkdruk. Op die manier kunt u de termijnen op een meer betrouwbare manier berekenen en uw productietools optimaliseren.

Optimaliseer uw voorraad

U kunt anticiperen op uw aankopen dankzij een analyse van de productbewegingen. U beschikt over de leveranciersplanning met theoretische leveringstermijnen, sluitingsdagen, vakantieperiodes enz. U deelt deze informatie met de diensten Aankopen en Productie en u voorziet in de behoeften en middelen.

BI Reporting

Informatieve dashboards helpen u bij het nemen van uw strategische beslissingen, om sneller te kunnen reageren op onvoorziene situaties en om risico's te voorkomen. Versterk Excel®, uw tool voor prestatieanalyse, door het toevoegen van intelligentie en een diepe en nauwkeurige analyse van uw Sage-beheergegevens.

CRM Sales Automation

Verbeter uw klantenbinding: optimaliseer de opvolging en traceerbaarheid van orders, krijg vlot toegang tot nauwkeurige verslagen over de activiteiten van uw klantendienst, automatiseer de toekenning van tickets volgens de specialisaties van de technici.

CRM Customer Success

Verbeter uw klantenbinding: optimaliseer de opvolging en traceerbaarheid van orders, krijg vlot toegang tot nauwkeurige verslagen over de activiteiten van uw klantendienst, automatiseer de toekenning van tickets volgens de specialisatie van de technici.

Vaste activa

Beheers het beheer van uw vaste activa, van aankoop  tot verkoop: beheer al uw activa, oefen verschillende afschrijvingsmethoden uit, ontdek de mogelijkheden om plannen te herzien in tijd en waarde, raadpleeg tabellen die rentes simuleren...

Mobiliteit

Om ons aan te passen aan nieuwe werkgewoonten, moeten we inspelen op de behoefte om overal toegang te  hebben tot informatie (telewerken, klantenbezoeken,...). Krijg toegang tot de rijke functionaliteiten van Sage 100 waar u ook bent. Op het werk, thuis, gedurende de dag, tijdens het weekend, u heeft toegang tot uw oplossing. Een simpele internetverbinding volstaat.

Functies van Sage 100 Productiebeheer

Met Sage 100 Productiebeheer kunt u uw opslagkosten beperken en sneller reageren, productiever werken en alle aspecten beter opvolgen.

Volg uw productie op (machine/werkuren)

Beheer uw productieorders en de bijbehorende technische gegevens, volg de schema's van de machines en werkuren op (reële tijd/gedegradeerde modus), beheer de risico's en niet-naleving van de regels, beheer de rendementen per resource/artikel, bereken de in de productie aanwezige goederen en de rendementen. Stel een samenvatting op van de tijd, het toezicht en de aansturing op de werkplek en garandeer de traceerbaarheid van uw productie.

Maak correcte planningen

Plan uw productieorders (automatisch en/of manueel), stel uw begrensd/onbegrensd vermogen op per resource en beheer uw onderaannemers. Stel rapporten op met de werklast, het vermogen, het serviceniveau enz. Stel de planning van uw machines op, voer simulaties uit (wijzigen van de planning, toevoeging van middelen enz.). Bepaal de planning van uw tools en het onderhoud en beheer de beperkingen van uw middelen en personeel. Beheer de beschikbaarheid van uw grondstoffen.

Bereken de nettobehoeften

Genereer aankoop- en productievoorstellen die manueel kunnen worden aangepast (voor de overdracht aan Sage 100 Commercieel Beheer of voor de productielancering). Hergroepeer uw bestellingen per leverancier, artikel of magazijn. Houd rekening met de wachttijden (import/export enz.), beheer de producten uit uw gamma (grootte en kleur), bereken en integreer de economische hoeveelheid (Wilson-formule), bereken de theoretische termijnen voor de bevoorrading/productie, en houd hierbij rekening met de wachttijden. Bereken automatisch de verwachte bestellingen van klanten op basis van de verkoopgeschiedenis (constante reeks, op basis van trends, cycli, seizoensgebonden producten). Stel manueel bestelprognoses en historieken op voor simulatiedoeleinden enz.

Beheer uw technische gegevens

Benut de gegevens van uw producten, gamma's en classificaties, machines en tools, personeel, klanten en leveranciers optimaal.

Beheer uw voorraden

Controleer uw verbruik in realtime en volg de aankopen/verkopen van batches/reeksen in de winkel op.

Heeft u hulp nodig? Hieronder vindt u het antwoord op uw vragen.

Hulplijn inschakelen?

Een medewerker helpt u stap voor stap

Feedback