search icon
3
Chat en direct
chat en direct n'est pas disponible pour le moment
Recevoir un appel
Envoyer un message

Beheer de verwerking van uw vaste activa

Beheer al uw goederen met Sage 100 Vaste Activa

Kies voor een geautomatiseerde verwerking van uw goederen

Optimale naleving van de regels

De bewijsstukken van de aankopen van vaste activa in de boekhouding worden automatisch omgevormd tot fiches voor vaste activa. U kunt de vaste activa onderling koppelen en ze gelijktijdig overdragen.

Onmiddellijke beoordeling

Kies de manier om uw afschrijvingen te beheren die bij u past.

Bewezen productiviteitswinst

Uw software communiceert in realtime met Sage 100 Accounting, waardoor u dezelfde gegevens niet meerdere keren dient in te voeren. U kunt de aankopen en overdrachten opvolgen en budgetten opstellen voor de prognoses van de lasten.

Vereenvoudigde administratie

Vaste activa, afschrijvingen en overdrachten; voorbereidende overzichten van het belastingpakket, vergelijkend overzicht.

Ontdek de functies van Sage 100 Vaste Activa

Sage 100 Vaste Activa kan worden geïntegreerd in een complete, dynamische en personaliseerbare suite voor uw bedrijfsbeheer. Het vereenvoudigt het beheer van uw vaste activa door alle handelingen, van de aankoop tot de overdracht, te beheren.

Integratie van de norm CRC 2002-10

  • Beheer uw intern afschrijvingsplan (categorie en fiche van de vaste activa) rekening houdend met de restwaarde, die standaard wordt afgetrokken van de afschrijvingsbasis van het economisch plan.
  • Pas waardeverminderingen toe dankzij een geïntegreerde inventaris tijdens de lopende boekjaren sinds 01/01/05, de datum waarop de nieuwe regeling voor de beperking van het herstel van waardeverminderingen van kracht is geworden.
  • In de overzichten kunt u criteria invoeren met betrekking tot de oorspronkelijke afschrijving en uw administratie overdragen aan de dienst boekhouding.

Volledig mobiele oplossing

In alle situaties van mobiliteit en telewerken, kunt u toegang krijgen tot al uw applicaties van Sage 100 op uw tablet, vaste pc of laptop; controleer uw belangrijkste indicatoren (omzet, uitstaand saldo van de klanten en leveranciers, situatie van uw kasmiddelen) op uw smartphone of tablet.

Basisfuncties

Creëer goederen met een onmiddellijke controle van de boekingen die u genereerde in Sage 100 Accounting, of via een rechtstreekse invoer die is gekoppeld aan een categorie van vaste activa. Bepaal op welke plekken de goederen zullen worden gebruikt. Genereer makkelijker gekoppelde winstdervingen. Krijg toegang tot de voorbereidende overzichten van het belastingpakket, codes 2054, 2055 en 2059. Stel uw gegevens voor het import teren en exporteren in en haal het beste uit uw interface met Sage 100 Accounting.

Boekhoudkundige inventaris

Bij de afsluiting van de jaarrekeningen kunt u de boekhoudkundige inventaris gebruiken om de uitzonderlijke afschrijvingen te registreren in het geval van onomkeerbare waardeverminderingen van het goed, of kunt u de voorraad registreren in geval van een tijdelijke waardevermindering van een goed.

Revisie van het afschrijvingsplan.

Wijzig de duur van de afschrijving of de aankoopwaarde van vaste activa, herbereken het afschrijvingsplan in functie van de nieuwe waarden; in het kader van een naheffingsaanslag kunt u uitzonderlijke afschrijvingen genereren.

Totaal uitgaand vermogen

Draag uw goederen geheel of gedeeltelijk over (bv. overdracht van een activiteit) en draag ook uw activa snel over.

Optimaliseer de afwijkende afschrijvingen

Pluk de vruchten van tools voor fiscale optimalisatie en het herstel van afwijkende dotaties door te anticiperen op afwijkende afschrijvingen of deze te beperken, voor de volledige afschrijving of een deel ervan, ofwel via immobilisatie ofwel op globaal niveau.

Analytische code

Pluk de vruchten van een statistische tool die een bijkomend breukcriterium biedt voor het drukwerk.

Goed georganiseerde financiële prestaties

Vanaf het moment waarop ik de boekhoudkundige suite van Sage bekeek, wist ik al dat deze op het vlak van gebruiksgemak en ergonomie beter was dan zijn concurrenten.

Gérald Tassotti, Financieel directeur

Ballet National de Marseille

Heeft u hulp nodig? Hieronder vindt u het antwoord op uw vragen.

Hulplijn inschakelen?

Een medewerker helpt u stap voor stap

Feedback