search icon
Office worker looking at her mobile device

ปฏิรูปธุรกิจของคุณ


เลือกโซลูชันที่ได้รับรางวัลสำหรับธุรกิจของคุณ

ลูกค้ากว่า 3 ล้านรายกำลังจัดการเกี่ยวกับการทำบัญชี บุคลากร การดำเนินการ การชำระเงิน และการธนาคารของพวกเขา

เลือกโซลูชันที่ได้รับรางวัลสำหรับธุรกิจของคุณ

ลูกค้ากว่า 3 ล้านรายกำลังจัดการเกี่ยวกับการทำบัญชี บุคลากร การดำเนินการ การชำระเงิน และการธนาคารของพวกเขา

"การรายงานวันนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อเดือน ก่อนหน้านี้ใช้เวลาครึ่งวันต่อสัปดาห์"
ลิม เส็ง ฮู
กรรมการผู้จัดการกลุ่ม
Cairnhill Metrology Pte Ltd

  • Business management

    Sage X3

    ควบคุมกระบวนการและกระบวนการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ


  • Sage 300cloud

    การดำเนินงานและการจัดการสินค้าคงคลัง ประหยัดและคุ้มค่ากว่า ERP

รางวัลตัวเลือกสาขาธุรกิจของ PC Magazine


รางวัลประสบการณ์ใช้งานจากลูกค้า Temkin Group


รางวัล Chartered Institute of Professional Development


รางวัล Superbrands Status 2019


พาร์ทเนอร์ Sage

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการบัญชี นักพัฒนา ตัวแทนจำหน่ายหรือพาร์ทเนอร์ของ Sage ประเภทอื่นๆ ทางเราก็สามารถช่วยคุณส่งเสริมด้านความสัมพันธ์กับทางเรา ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

Give Feedback