search icon
สัญลักษณ์แทนความยั่งยืนและสังคม - สัญลักษณ์รูปใบไม้ความยั่งยืนและสังคม

ความยั่งยืนและสังคม

เราเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสเพื่อการเติบโต แต่ในโลกปัจจุบัน ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา เทคโนโลยีและข้อมูล ล้วนเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นความสำเร็จของชุมชนส่วนน้อยและกลุ่มที่ด้อยโอกาส 

เราตระหนักว่า Sage สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงในหลายด้านเหล่านี้ กลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมของเราได้ถูกกำหนดขึ้นจากเสาหลักสามประการ ซึ่งเน้นย้ำด้วยหลักการพื้นฐานด้าน ESG ที่แข็งแกร่ง ได้แก่: Protect the Planet, Tech for Good และ Fuel for Business

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน และจุดมุ่งหมายของเราได้ในรายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2565 ของเรา

กลยุทธ์และผลการดำเนินงาน: ผลงานโดยผู้นำของเรา

รับชมวิดีโอจากผู้นำของ Sage เกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมของเรา และความก้าวหน้าจนถึงขณะนี้

การช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Steve Hare ซีอีโอของ Sage พูดคุยถึงวิธีการที่ Sage กำลังช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายของตนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมโดยรวมของ Sage

การใช้เทคโนโลยีเพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ

Amanda Cusdin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Sage พูดคุยถึงวิธีการที่กลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าสำคัญที่ได้บรรลุผลในปี 2565

การทำสิ่งที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของค่านิยมของเรา

Elisa Moscolin รองประธานฝ่ายบริหารของ Sage Foundation และความยั่งยืน อธิบายว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของค่านิยมของเราอย่างไร และกลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมจะส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างไร

ผลการดำเนินงานของเรา

รายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2565 ของเรานำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทถึงวิธีการที่เราจัดการกับปัญหาด้านความยั่งยืนที่สำคัญมากที่สุดซึ่ง Sage เผชิญอยู่ รายงานดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมโดยสอดคล้องตามมาตรฐานว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) 2559 ดังต่อไปนี้: ตัวเลือกหลัก รวมทั้งมาตรฐานการทำบัญชีที่มีความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีของคณะกรรมการมาตรฐานการทำบัญชีที่มีความยั่งยืน (SASB)

ศูนย์การดาวน์โหลด

Sage ติดห้าอันดับแรกในดัชนีความยั่งยืนของ IDC

รายงาน ARA ปี2565

TCFD - ภายในรายงาน ARA ปี 2565

อ่านรายงานช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากเพศ

รายงานผลกระทบจาก DEI

คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

รายงานผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2565

Knocking Down Barriers: รายงานมุมมองระดับสากลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานความยั่งยืนและสังคมปี 2564

หลักสามประการของเรา

Young male farmer viewing a tablet device in the field

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet ของเราคือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรากำลังดำเนินการเรื่องนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Tech for Good

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เสาหลัก Tech for Good ของเรา เราต้องการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของบุคคลนั้นได้ ในขณะที่สนับสนุนการปกป้องข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

Fuel for Business

เสาหลัก Fuel for Business ของเราคือแนวทางที่เราปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมโดยให้การสนับสนุนแก่กลุ่มที่ด้อยโอกาส ซึ่งสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้อำนาจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมอบการเข้าถึงและความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นผู้ประกอบการและกระตุ้นให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จในทั่วทั้งชุมชนของเรา

ข้อเสนอแนะ