search icon

Sage Foundation

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับ Sage Foundation

Sage ช่วยลดอุปสรรคที่มีต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัลและเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตได้ งานที่ Sage Foundation ดำเนินการถือเป็นหัวใจสำคัญต่อวัตถุประสงค์ของเรา และเราทราบถึงความสำคัญของการสนับสนุนชุมชน โครงการ และการระดมทุนในแต่ละปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้สร้างโครงการอาสาที่กิจกรรมร่วมกับเพื่อนพนักงาน Sage โดยใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 120,000 วัน ซึ่งเราได้ลงทุนในชุมชนท้องถิ่นของเราในตลาด 22 แห่ง เราได้สร้างเส้นทางสู่การศึกษา และสนับสนุนความพร้อมในการทำงานให้กับคนวัยหนุ่มสาว ผู้หญิง และทหารผ่านศึก ด้วยการอุทิศซึ่งเวลา ความสามารถ และการลงทุน

Sage Impact Report 2563: ห้าปีแห่งการสร้างความแตกต่าง

ปี พ.ศ.2563 ถือเป็นปีที่ห้าของการทำความดีในชุมชนของเรา และเราได้ทำงานในชุมชนท้องถิ่นเป็นเวลา 120,000 วัน ในตลาด 22 แห่ง ​ ตลอดปี พ.ศ. 2563 เราได้ระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมาย $2 ล้านภายในปี พ.ศ. 2565 และขณะที่เราได้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรการทำงานให้อยู่ในรูปแบบใหม่จากที่บ้าน เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตลอดจนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระดมทุนและกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ยอดเยี่ยมมาก รวมถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้า ชุมชน ตลอดจนกันและกัน

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุน

ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เรานำเสนอ

ทุกคนต้องการความช่วยเหลือเพื่อประสบความสำเร็จ เงินทุนของเราสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นของเราและผู้ดำเนินโครงการเหล่านั้น เราทราบดีว่าตอนนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการเงินทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตาม

โครงการ

โครงการต่าง ๆ ของ Sage Foundation

Sage Foundation มีโครงการต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อระดมทุนและการศึกษา ตั้งแต่การขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในออสเตรเลีย และสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

Sage Foundation NPO Success

เราได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยบริหารจัดการองค์กรเหล่านั้น ลดขั้นตอนที่ไร้ประสิทธิภาพ และเพิ่มความเข้าใจในการจัดการด้านการเงิน โดยมอบส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ Sage Business Cloud พร้อมทั้งเครื่องมือ ทรัพยากร และการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย