search icon

Sage Foundation

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับ Sage Foundation

Sage ช่วยลดอุปสรรคที่มีต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัลและเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตได้ งานที่ Sage Foundation ดำเนินการถือเป็นหัวใจสำคัญต่อวัตถุประสงค์ของเรา และเราทราบถึงความสำคัญของการสนับสนุนชุมชน โครงการ และการระดมทุนในแต่ละปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้สร้างโครงการอาสาที่กิจกรรมร่วมกับเพื่อนพนักงาน Sage โดยใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 120,000 วัน ซึ่งเราได้ลงทุนในชุมชนท้องถิ่นของเราในตลาด 22 แห่ง เราได้สร้างเส้นทางสู่การศึกษา และสนับสนุนความพร้อมในการทำงานให้กับคนวัยหนุ่มสาว ผู้หญิง และทหารผ่านศึก ด้วยการอุทิศซึ่งเวลา ความสามารถ และการลงทุน

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุน

ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เรานำเสนอ

ทุกคนต้องการความช่วยเหลือเพื่อประสบความสำเร็จ เงินทุนของเราสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นของเราและผู้ดำเนินโครงการเหล่านั้น เราทราบดีว่าตอนนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการเงินทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตาม

โครงการ

โครงการต่าง ๆ ของ Sage Foundation

Sage Foundation มีโครงการต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อระดมทุนและการศึกษา ตั้งแต่การขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในออสเตรเลีย และสนับสนุนองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

Sage Foundation NPO Success

เราได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยบริหารจัดการองค์กรเหล่านั้น ลดขั้นตอนที่ไร้ประสิทธิภาพ และเพิ่มความเข้าใจในการจัดการด้านการเงิน โดยมอบส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ Sage Business Cloud พร้อมทั้งเครื่องมือ ทรัพยากร และการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Give Feedback