search icon

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เกี่ยวกับ Sage

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง @ Sage

ฉันสนใจในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง และภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง

ความยุติธรรมถือเป็นหลักการสำคัญสำหรับฉัน - ฉันต้องการคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน และเชื่อมั่นว่าทีมงานที่มีความหลากหลายจะทำงานได้ดีกว่า

Sage ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทีมงานที่มีความหลากหลายย่อมมีแนวคิดมากกว่าเพราะมีความคิดที่หลากหลาย!

วัฒนธรรมของเราเปิดกว้างและใส่ใจ พนักงานมีความเป็นตัวเองในขณะทำงาน และเรารู้สึกดีที่พนักงานของเราส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง"

Amanda Cusdin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Sage มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้พนักงานมีความเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในการทำงาน เป็นสถานที่ซึ่งพนักงานทราบดีว่างานที่เขาทำจะพิจารณาจากประสิทธิภาพและพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ที่อัตลักษณ์ของเขาเหล่านั้น

เราเชื่อว่าความหลากหลายถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและความร่วมมือกัน ทำให้เราได้ประโยชน์จากทักษะ ความชื่นชอบ และค่านิยมของพนักงาน ไม่ว่าภูมิหลังของพนักงานจะเป็นเช่นใดก็ตาม

พนักงานของเรามีประสิทธิภาพสูง รู้วิธีคิด และทำงานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่มีบุคลากรหลากหลายมากยิ่งขึ้นใน 23 ประเทศทั่วโลก และใกล้บรรลุผลความเสมอภาคด้านการแบ่งแยกเพศของบุคคลากรของเรา ความหลากหลายในภูมิหลังแต่มีค่านิยมเดียวกัน ทำให้ Sage เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความชื่นชอบของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ลูกค้าของเรามีความหลากหลายและถือเป็นเหตุผลที่ดีว่าเราจะต้องทำธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยนำเสนอธุรกิจที่เราให้บริการจากใจ

ปรัชญาของเรา

Sage เปิดรับความหลากหลายในทุกรูปแบบ เป้าหมายของเราคือ การสะท้อนถึงความหลากหลายของลูกค้าและพันธมิตรในชุมชนที่เราดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีนวัตกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมกับวิสัยทัศน์ของเราและยังคงความเป็นตัวเอง

ความคืบหน้าของเรา

รายงานประจำปีของ Sage

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการความหลากหลายและความคืบหน้าของเราได้ในรายงานประจำปี เราแชร์เรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับโปรแกรมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ความคืบหน้า และชีวิตสำหรับพนักงาน Sage

รายงานค่าจ้างตามเพศของสหราชอาณาจักรปี 2562

เราจะพยายามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนรู้สึกถึงความเป็นตัวเอง ซึ่งเป็นตัวตนที่ดีที่สุด ทุกวัน

รายงานของเราแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เราดำเนินการอยู่ตามกลยุทธ์ระยะยาวนี้ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เรากำลังดำเนินการเพื่อบรรลุถึงความเสมอภาคทางเพศที่ Sage

ชนะรางวัล

 

 
วันที่ รางวัล  
มิถุนายน 2559 รางวัล CIPD: ความหลากหลายและความสามารถในการจ้างงาน ผู้ชนะ
ธันวาคม 2559 ได้รับการยอมรับในฐานะนายจ้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้พิการ  
มกราคม 2560 นายจ้างยอดนิยมสำหรับการฝึกงาน 100 อันดับแรก  
เมษายน 2560 รางวัล Northern Power Women: ธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ชนะ
มิถุนายน 2560 รางวัล CIPD: ความหลากหลายและความสามารถในการจ้างงาน  
มกราคม 2561 National Centre for Diversity: บริษัทแห่งปีด้านเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักร  
ตุลาคม 2562
รางวัล ITA - ทีมแห่งปีด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
ผู้ชนะ