search icon

การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย

เกี่ยวกับ Sage

การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย @ Sage

ฉันมุ่งมั่นเกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย และภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง

ความยุติธรรมคือหลักการที่สำคัญสำหรับฉัน - ฉันต้องการคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับงาน และฉันเชื่อมั่นอย่างจริงจังว่าทีมที่หลากหลายทำงานได้ดีกว่า

ที่ Sage เราต้องการผลักดันนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทีมที่หลากหลายสร้างสรรค์แนวคิดได้มากกว่า ผ่านทางความคิดที่หลากหลาย!

วัฒนธรรมของเราเปิดกว้างและใส่ใจ ซึ่งพนักงานเป็นตัวของตัวเองได้ในที่ทำงาน และเราดีใจที่พนักงานของเราสนับสนุนการยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย"

Amanda Cusdin ประธานฝ่ายบุคลากร

Sage มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้พนักงานของเรารู้สึกว่าเป็นตัวเองได้เต็มที่ในที่ทำงาน สถานที่ซึ่งพนักงานรู้ว่าพวกเขาจะได้รับการตัดสินจากประสิทธิภาพและพฤติกรรม - ไม่ใช่ที่อัตลักษณ์ของตนเอง

เราเชื่อว่าความหลากหลายผลักดันนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน ช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการรวมทักษะ ความหลงใหล และคุณค่าของพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา

พนักงานของเรามีประสิทธิภาพสูง รวมถึงรู้วิธีคิดและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับการทำอย่างมีจริยธรรมและทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ เราภูมิใจที่มีแรงงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏใน 23 ประเทศทั่วโลก และกำลังมีการแบ่งสัดส่วนเพศของพนักงานที่เกือบจะเท่าเทียม ไม่เพียงความหลากหลายของภูมิหลังนี้ แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของวิสัยทัศน์ยังทำให้ Sage เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วย

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความหลงใหลของพนักงานของเรา ไม่ว่าอย่างไร ลูกค้าของเราก็หลากหลาย จึงทำให้เกิดความเข้าใจทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องโดยแสดงให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่เราให้บริการเห็นจากภายใน

ปรัชญาของเรา

Sage ยอมรับความหลากหลายทุกรูปแบบ เป้าหมายของเราคือการสะท้อนถึงความหลากหลายของลูกค้าและพันธมิตรในชุมชนที่เราดำเนินการ – ซึ่งจะเร่งการเติบโตและนวัตกรรม

เรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง ที่ซึ่งทุกคนมีส่วนในวิสัยทัศน์ของเราในขณะที่ยังคงเป็นตัวของตัวเอง

ความคืบหน้าของเรา

รายงานประจำปีของ Sage

ดูการจำแนกมาตรการและความคืบหน้าด้านความหลากหลายทั้งหมดได้ในรายงานประจำปีของเรา เราแบ่งปันความสำเร็จที่สำคัญของโครงการการยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย ความคืบหน้าของเรา และชีวิตสำหรับพนักงานที่ Sage

รายงานค่าจ้างตามเพศของสหราชอาณาจักรปี 2560

เรามุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่เท่าเทียมสำหรับ ทุกคน และมีความโปร่งใสในความคืบหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ ข้อมูลและวิธีที่เราใช้เพื่อกำจัดความไม่เท่าเทียมระบุไว้โดยละเอียดในรายงาน

ความหลากหลายทางเพศ

เป้าหมายระยะสั้นของเราสำหรับผู้หญิงในบทบาทผู้นำและผู้หญิงในเทคโนโลยีคือการมีสัดส่วนตัวแทน 35 % สู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศทั่วทั้งองค์กร

ความสำเร็จที่ได้รับรางวัล

วันที่ รางวัล  
มิถุนายน 2559 CIPD Awards ด้านความหลากหลายและความสามารถในการจ้างงาน ผู้ชนะ
ธันวาคม 2559 ได้การยอมรับว่าเป็นนายจ้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ทุพพลภาพ  
มกราคม 2560 100 นายจ้างชั้นนำสำหรับการฝึกงาน  
เมษายน 2560 Northern Power Women Awards สาขาธุรกิจรายใหญ่ ผู้ชนะ
มิถุนายน 2560 CIPDAwards ด้านความหลากหลายและความสามารถในการจ้างงาน  
มกราคม 2561 National Centre for Diversity ด้านบริษัทเทคโนโลยีสหราชอาณาจักรแห่งปี