search icon

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวของ Sage

เกี่ยวกับ Sage

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวใน Sage

ฉันสนใจในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง และภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง

“ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว คือการให้โอกาสเกี่ยวกับสิทธิ และการสร้างวัฒนธรรมซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและมีกำลังใจที่จะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกัน 

เราตระหนักดีว่าเราเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางของเรา และปัญหาต่างๆ ที่เราต้องฝ่าฟันมีหลายแง่มุมและซับซ้อน เรารู้ว่าการที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้นั้น เราต้องไม่เพียงแค่ฟังเท่านั้น แต่จะต้องรับฟังสิ่งที่ผู้คนบอกเราจริงๆ จากนั้นต้องเปิดใจและมีความจริงใจในการเดินทางของเรา

เราจึงจะสามารถทลายอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จ และสร้างวัฒนธรรมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ”

Steve Hare, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Sage

วิสัยทัศน์และพันธกิจทั่วโลกของเรา

Sage ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางแห่งความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว (DEI) กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นแผนที่นำทางในการเดินทางด้าน DEI ของเรา และได้รับการสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศเพื่อชี้นำพฤติกรรมต่างๆ ของเราในระหว่างเส้นทางนั้น

วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับ DEI

เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อความสำเร็จของทุกคน โดยเริ่มจากทีมงานของเราเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องทำและมุมมองที่หลากหลายย่อมถือเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรา เพราะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อลูกค้าของเรา เราเป็นบริษัทระดับโลกและจะต้องสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกที่เราทำงานอยู่นี้ เรามุ่งมั่นที่จะให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม ภูมิหลัง และมุมมองที่หลากหลายของลูกค้า พันธมิตร และชุมชนของเรา

พันธกิจของเราเกี่ยวกับ DEI

พันธกิจหกประการของเราจะช่วยให้มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวใน Sage และสร้างเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Colleague Success Networks

Colleague Success Networks (CSN) ถือเป็นวิธีหนึ่งสำหรับเพื่อนร่วมงานในการร่วมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเสนอแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งในองค์กรอื่นๆ อาจเรียกว่ากลุ่มพนักงานหรือกลุ่มทรัพยากรทางธุรกิจ

CSN ของเราช่วยให้เพื่อนร่วมงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมที่กำลังพัฒนาของเรา โดยรับฟังความเห็นต่างๆ มากมายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของเรา ตลอดจนนำเสนอโอกาสในการพัฒนาอาชีพส่วนบุคคล

CSN ของเราเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงและแนวคิดต่างๆ ที่มีร่วมกันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น เพศ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ความพิการ ความหลากหลายทางระบบประสาท การสนับสนุนจากครอบครัว และทหารผ่านศึก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน DEI และความสำเร็จของเรา

รายงานประจำปี 2565 ของ Sage

ดูการจำแนกมาตรการและความคืบหน้าด้านความหลากหลายทั้งหมดได้ในรายงานประจำปีของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลความสำเร็จที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับโครงการความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว ความคืบหน้าของเรา และชีวิตของเพื่อนร่วมงานใน Sage

รายงานความยั่งยืนและสังคม 2565

เราจะลงทุนทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และโลกของเรานั้นมีโอกาสในการเติบโต เรามีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยี เวลา และประสบการณ์ของเรา เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีความหลากหลายและยั่งยืน ซึ่งเราจะดำเนินการตามหลักสามประการ ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำตามเป้าหมายของเรา

กลยุทธ์ DEI ทั่วโลกของเรา

วัฒนธรรมของเราเปิดกว้างและใส่ใจ ซึ่งพนักงานจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในที่ทำงาน และเราดีใจที่เพื่อนร่วมงานของเราส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว กลยุทธ์ของเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างต่อเนื่องของเราใน Sage

รายงานช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากเพศและชาติพันธุ์ในสหราชอาณาจักรประจำปี 2565

เรากำลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนของเรารู้สึกว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง นั่นคือเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดในทุก ๆ วัน รายงานของเราแสดงให้เห็นว่าเรากำลังมีความคืบหน้าที่ดีตามกลยุทธ์ระยะยาวนี้ รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่ Sage

การเป็นพันธมิตรกับภายนอกและพันธกิจของเรา

นี่คือพันธมิตรภายนอกที่เราเลือกเพื่อให้คำชี้แนะแก่เราบนเส้นทาง DEI ของเราในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ

การเป็นพันธมิตรกับภายนอก

Business in the Community logoBusiness in the Community (BITC) คือองค์กรการกุศลสำหรับสมาชิกทางธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทำงานร่วมกับองค์กรสมาชิกต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใช้พลังร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ

 

Business Disability Forum logoBusiness Disability Forum (BDF) คือองค์กรสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างโลกอัจฉริยะสำหรับผู้พิการโดยเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้พิการ และภาครัฐเข้าด้วยกัน และเราจะเป็นพันธมิตรระดับโลกร่วมกับองค์กรนี้เป็นเวลา 12 เดือนต่อจากนี้


 

Stonewall Diversity Champion logoStonewall คือองค์กรการกุศลเพื่อสิทธิของชาว LGBTQ+ และโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานจะยอมรับกลุ่มบุคคล LGBTQ+

พันธกิจของ Change the Race Ratio

Change the Race Ratio logo
 • เพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในสมาชิกคณะกรรมการ โดยมีสมาชิกคณะกรรมการจากเชื้อชาติที่หลากหลายอย่างน้อยหนึ่งคนภายในสิ้นปี 2564
 • เพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในผู้นำระดับอาวุโส และดำเนินการใน ExCo และ ExCo minus one เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาว ตลอดจนทำการเผยแพร่ภายใน 12 เดือนนับจากการกำหนดพันธกิจนี้ วางเป้าหมายโดยแยกต่างหากสำหรับการมีส่วนร่วมของคนผิวสีทั้งสองระดับ
 • มีความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมายและการดำเนินงาน เผยแพร่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตามเป้าหมาย และแจ้งความคืบหน้าในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท เปิดเผยช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากชาติพันธุ์ภายในปี 2565
 • สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้มีความสามารถจากทุกความหลากหลายสามารถประสบความสำเร็จได้ มุ่งเน้นที่กระบวนการสรรหาและการพัฒนาผู้มีความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนช่องทางต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการพูดคุยได้อย่างปลอดภัย เปิดเผย และโปร่งใส พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การส่งเสริม และการสนับสนุน ท้าทายความคิดใหม่ๆ และทำงานร่วมกับกลุ่มซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่มีชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของ

พันธกิจของ Race at Work Charter

 • แต่งตั้งผู้สนับสนุนระดับบริหารสำหรับเชื้อชาติ
 • เก็บข้อมูลชาติพันธุ์และเผยแพร่ความคืบหน้า
 • มุ่งมั่นในระดับคณะกรรมการเกี่ยวกับการไม่ยอมให้มีการคุกคามและการละเมิดเกิดขึ้น
 • สร้างความชัดเจนว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้นำและผู้จัดการทุกคน
 • ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพในกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย
 • ส่งเสริมพันธมิตรที่ยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติในสถานที่ทำงาน
 • รวมเจ้าขององค์กรที่เป็นคนผิวสี ชาวเอเชีย เชื้อชาติแบบผสม และอื่นๆ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เข้าในห่วงโซ่อุปทาน

พันธกิจของ CEO Action for Racial Equity

 • เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้สถานที่ทำงานของเราได้รับความไว้วางใจ มีการหารือเกี่ยวกับความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนและยากลำบากในบางครั้งCEO Action logo
 • เราจะปรับใช้และเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับอคติแบบไม่รู้ตัว
 • เราจะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและที่ไม่ประสบความสำเร็จร่วมกัน

พันธกิจของ Valuable 500

  Valuable 500 logo: logo with text - part of the Valuable 500
 • ยอมรับและเผยแพร่แผนสำหรับการยอมรับความพิการทั่วโลกของเราในอีก 3 ปีนับจากปี 2564
 • แต่งตั้งผู้สนับสนุนสำหรับแต่ละกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญ รวมถึงความพิการ ความสามารถในการเข้าถึง และความหลากหลายทางระบบประสาท
 • ส่งเสริมการสนทนาเกี่ยวกับความพิการ โดยให้ความสำคัญกับเสียงของพนักงานและผู้นำเกี่ยวกับความพิการและความหลากหลายทางระบบประสาท
 • ปรับกลยุทธ์และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความพิการทั่วโลกและระดับภูมิภาคของเราด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นประจำ
 • สนับสนุนการเปิดตัว Colleague Success Network ที่เน้นเรื่องความพิการในปี 2564
 • นำเสนอสิทธิประโยชน์ การสนับสนุน และทรัพยากรต่างๆ ด้านสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ