search icon

การเข้าถึงได้ในทุกสิ่งที่เราทำ

เราออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับทุกคนโดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักของเราในการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เราเชื่อว่าการเข้าถึงทางดิจิทัลที่ดีขึ้นจะสนับสนุนให้บุคคลทุพพลภาพหรือมีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเติบโตก้าวหน้าในสถานที่ทำงานได้ 

ภาพคนสามคนอยู่บนทางเดิน สองคนมีความพิการที่เห็นได้ชัด คนแรกกำลังเตรียมทางเดินและคนที่สองกำลังช่วยคนที่สามตลอดทางเดิน

ความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้

เรามุ่งมั่นที่จะทลายอุปสรรคต่าง ๆ และทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Sage ได้ หลักชัยสำคัญต่อไปของเราคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ของ Sage ให้สอดคล้องตาม WCAG 2.1 ระดับ AA ภายในสิ้นปี 2568

การเข้าถึงและระบบการออกแบบของ Sage

เราปรารถนาที่จะผนวกรวมการเข้าถึงไว้เป็นอันดับแรกในทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยใช้ระบบการออกแบบใหม่ของ Sage แต่ละองค์ประกอบและรูปแบบที่เราใช้จะมีแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึง รายละเอียดตามการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้คีย์บอร์ด องค์ประกอบที่ไม่ต้องอาศัยการมองเห็น คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และอีกมากมาย 

ภาพคนภายในวงกลมสีเขียวในท่ากางแขนกางขาเหมือนกับภาพวาดมนุษย์วิทรูเวียน (Vetruvian Man) ของดาวินซี่
ภาพคนและแว่นขยาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง

เราทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรากับผู้ใช้งานจริงเพื่อสร้างการออกแบบที่ผู้คนสามารถใช้งานได้จริง การทดสอบของเรารวมถึงผู้ใช้งานที่มีความทุพพลภาพเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความท้าทายของพวกเขา และพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้สำหรับทุกคน

การช่วยเหลือผู้อื่นผ่าน Sage Foundation

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่สร้างความแตกต่างให้กับบุคคลทุพพลภาพผ่าน Sage Foundation

ภาพคนกำลังโอบกอดโลกใบใหญ่สีเขียว

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเข้าถึง

ต้องการทราบวิธีที่เรากำลังนำการเข้าถึงมาสู่วัฒนธรรมของเราที่ Sage ใช่หรือไม่ เราได้จัดการฝึกอบรมที่ผนวกรวมไว้สำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายในเรื่องการเข้าถึง ซึ่งเป็นการให้พื้นที่กับเราในการแบ่งปันความคิดด้านการพัฒนาต่าง ๆ และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น 

Accessibility Guild

เราจัดการนำเสนอและการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกในหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่น การทำงานร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ และการออกแบบที่เข้าถึงได้ รวมทั้งการแบ่งปันผลงานของเราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Sage 

การพลิกโฉมการเข้าถึง

ศูนย์กลางการพบปะจากระยะไกลประจำสัปดาห์นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ของ Sage ซึ่งทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของเรา สามารถนำประเด็นและคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับความท้าทายในการเข้าถึงที่เกิดขึ้นในโครงการของตนมาร่วมพูดคุยหารือกัน

ช่องทางการแชทและกระดานสนทนาต่าง ๆ

เราได้สร้างพื้นที่ทำงานจากระยะไกลโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนร่วมงานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึง ที่นี่พนักงานสามารถแบ่งปันโพสต์บล็อกหรือวิดีโอที่น่าสนใจ ถามคำถาม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วันแห่งการตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงทั่วโลก

เราเฉลิมฉลองวันแห่งการตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงทั่วโลก (Global Accessibility Awareness Day หรือ GAAD) ทุกปี ในปี 2565 เราได้จัดการประชุมย่อยที่มีการนำเสนอหกรายการ โดยมีเพื่อนร่วมงานของ Sage เข้าร่วมเกือบ 200 คน ในแต่ละปีเราสนทนากันในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสร้างแบบจำลองบุคคลที่เน้นในเรื่องการเข้าถึง การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และอีกมากมาย

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าถึง

Sage ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องตามแนวทางว่าด้วยการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ (Web Content Accessibility Guidelines หรือ WCAG) และขณะนี้กำลังใช้งานเวอร์ชัน 2.1 ระดับ AA อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าถึงของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรากำลังทำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและประสบการณ์ต่าง ๆ ของเราได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ