search icon

ใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิต เฉพาะทางเพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้น

สร้างคุณภาพที่เชื่อถือได้ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมลดความเสี่ยงด้วยซอฟต์แวร์ Sage X3 ERP สำหรับการผลิต

ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้อย่างไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะ จะช่วยคุณควบคุมการดำเนินธุรกิจ สร้างการส่งมอบที่สม่ำเสมอช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ

ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิตสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร?

ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิตสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดย ระบบ MRP ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการที่ไม่แน่นอนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงการจัดการกับความผันผวนในการจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง เร่งการตอบสนองต่อคำถามและคำขอด้วยการคิดต้นทุนและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างไร?

ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ:
อาหารและเครื่องดื่ม ลดของเสียให้น้อยที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจการผลิตต้องมีการดำเนินงานเพื่ออุตสาหกรรมและการวางแผนซอฟต์แวร์การบัญชี

ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณจะสามารถขยายธุรกิจการผลิต พร้อมกับการควบคุมต้นทุนและการเพิ่มผลกำไรได้อย่างไร
ที่ผ่านมาซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) แบบดั้งเดิมเคยมีประสิทธิภาพ วันนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีการ ผลิตโดยเฉพาะ จะช่วยคุณควบคุมการดำเนินธุรกิจ สร้างการส่งมอบที่สม่ำเสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าใหม่ๆ

ปฏิรูปบริษัทของคุณด้วยการก้าวล้ำ ERP

ด้วยการใช้ระบบเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรเทคโนโลยีการผลิต  (MRP) คุณจะได้เปรียบในการแข่งขัน ระบบ MRP ที่ทันสมัยจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มผลกำไร และก้าวนำคู่แข่ง

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น

ระบบ MRP ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการที่ไม่แน่นอนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงการจัดการกับความผันผวนในการจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง เร่งการตอบสนองต่อคำถามและคำขอด้วยการคิดต้นทุนและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำ

รับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ลดความเสี่ยงและขอบเขตของการเรียกคืนโดยการสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ พร้อมรักษาความยืดหยุ่นต่อการใช้โอกาสใด ๆ ตอบสนองให้ตรงหรือเกินกว่ามาตรฐานสูงสุดของลูกค้าเสมอ และปรับให้ตรงกับข้อกำหนดการปฏิบัติตาม

รักษาต้นทุนให้อยู่ในการควบคุม

ซอฟต์แวร์การทำบัญชีการผลิตที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมรายละเอียดคำสั่งงานและเข้าใจต้นทุนการผลิตของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถดูว่าจะตัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเงินส่วนใดได้เร็วขึ้น

เผชิญหน้ากับความไร้ประสิทธิภาพด้านการผลิต

ปัจจุบัน อุปสรรคด้านการผลิตทั่วไปเป็นผลมาจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำรวจโซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่นของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ:

อาหารและเครื่องดื่ม

ลดของเสียให้น้อยที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง พร้อมเร่งให้มีการปฏิบัติตาม

การผลิตแบบต่อเนื่อง (Process Manufacturing)

จัดการกระบวนดำเนินการผลิตทั้งหมดของคุณให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อุปสรรคของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Manufacturing)

ผู้ผลิตที่ไม่ต่อเนื่องเผชิญกับอุปสรรคทางธุรกิจต่างๆ ในการดำเนินงาน ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการกำหนดการผลิต ตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการผลิต แบบไม่ต่อเนื่องสามารถช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลัง จัดการต้นทุนการผลิต วิเคราะห์การทำกำไรของผลิตภัณฑ์ และลดความซับซ้อนในการดำเนินงานได้ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะคุณภาพสูงตามข้อกำหนดที่แน่นอนเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเผชิญกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมีความผันผวนของต้นทุนโลหะและพลังงานนอกเหนือจากการแข่งขันระดับโลก การมีซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจจะช่วยให้คุณจัดการทรัพยากร กำหนดตารางการผลิต และคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงผูกเข้ากับระบบการเงินของคุณ

อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ธุรกิจการผลิตของชาวอังกฤษต้องแข่งขันกับซัพพลายเออร์เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ความสามารถในการทำกำไรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรธุรกิจการผลิตจะช่วยคุณประหยัดเงินในการควบคุมสินค้าคงคลัง และรับมูลค่าเพิ่มเติมจากพนักงานและสินทรัพย์

เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีมากและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้มั่นใจว่าการลงทุนจะคืนรายได้ให้กับธุรกิจอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการลดต้นทุนและปรับปรุงกระแสเงินสด คุณต้องเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจของคุณในทุกๆ ด้าน ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับเวลาโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

สร้างความคล่องตัวให้กับกระบวนการดำเนินงานธุรกิจของคุณ

เรียนรู้ถึงวิธีในการเอาชนะความท้าทายในด้านการผลิตสี่ปัจจัยสูงสุดในปัจจุบัน

มอบบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าและเพิ่มผลกำไร

จัดการธุรกิจการผลิตของคุณในทุกด้านด้วยโซลูชันของเรา

Sage X3

Sage Business Cloud

การจัดการองค์กรธุรกิจมอบโซลูชันการจัดการธุรกิจที่รวดเร็วขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และปรับให้เหมาะสมกว่า ระบบ ERP  แบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับองค์กรที่มองหาการเติบโตและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเพิ่มความคล่องตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามความรวดเร็ว

  • ปรับแต่งพฤติกรรม ประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ความสามารถระบบคลาวด์ระดับโลกที่เสนอทางเลือกที่หาคู่แข่งไม่ได้แก่ลูกค้า
  • ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสบการณ์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Sage 300cloud

หากคุณต้องการจัดการด้านการเงิน การดำเนินงาน หรือสินค้าคงคลังทั่วโลก โซลูชันของเราส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายแค่จำนวนเล็กน้อยของระบบERP  แบบดั้งเดิม

  • ลดความซับซ้อนในการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตาม และจัดส่งคำสั่งซื้อตรงเวลาจากหลายสถานที่
  • ประมวลผลและติดตามคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าและทีมของคุณสามารถจัดการและตรวจสอบได้ตลอดวัน 24 ชั่วโมง
  • เก็บรักษาสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้ไม่จำกัดจำนวน รับการอัปเดตรายวัน และได้รับผลกำไรหรือขาดทุนโดยอัตโนมัติจากความผันผวน

สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อ Sage 300cloud ก็คือการที่บริการนี้ช่วยสนับสนุนข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เรานั้นได้คาดการณ์ไว้สำหรับอนาคตอันใกล้ และค่าใช้จ่ายในการบริการนั้นก็มีความเหมาะสมเช่นกัน

เทอร์เรนซ์ หว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์บริษัท
Astone ฮ่องกง

อุปสรรคอันดับต้นๆ ที่ผู้ผลิตชาวอังกฤษต้องเผชิญในปี พ.ศ. 2562

ผู้ผลิตหลายรายกำลังเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ เช่น การปฏิบัติตาม การขาดการกำกับดูแล และห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนมากขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ข่าวดีคืออะไร ด้วยซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต คุณสามารถ:

ปกป้องธุรกิจของคุณจากหายนะของการเรียกคืน

กฎหมายล่าสุดในหลายพื้นที่ทั่วโลกได้ให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐในการแทรกแซงการดำเนินงานของผู้ผลิต และเพื่อเรียกคืนและถอดถอนผลิตภัณฑ์อุปสงค์ได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคมีการเรียกร้องต่อผู้ผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมที่จะตอบสนองเมื่อไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อการและสื่อสังคมออนไลน์ในการยกระดับข้อกังวลของตนได้ทันทีและต่อสาธารณชนจำนวนมาก

ยุติการตัดสินใจที่ไม่ดี

การได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอาจเป็นอุปสรรคในช่วงเวลาที่ดีที่สุด และผู้ผลิตที่ขาดข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และล่าสุดอาจเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับเวลา 

ผลิตภัณฑ์ใดทำกำไรได้มากที่สุด ซัพพลายเออร์ใดล่าช้ามากที่สุด เงินสดที่ผูกติดกับสินค้าคงคลังส่วนเกินคือเท่าใด และคุณสามารถลงทุนสำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณได้เท่าใด หากไม่มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ ธุรกิจจำนวนมากลงเอยด้วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ดี เป็นผลให้มีข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง

ควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ผลิต นอกเหนือจากการอยู่บนจุดสูงสุดของปัจจัยที่สำคัญ เช่น ต้นทุน การประมาณการความต้องการ การหยุดการผลิต และสินค้าคงคลังส่วนเกิน พันธมิตรห่วงโซ่อุปทานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

หากการจัดส่งของซัพพลายเออร์ล่าช้าจะเป็นอย่างไร หากต้นทุนการจัดหาเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจะเป็นอย่างไร หากไม่มีระบบ ERP การผลิตที่รวดเร็วและแม่นยำในการติดตามความคืบหน้าหรือการสื่อสาร คุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตหรือวางแผนกำหนดการผลิตสำรองโดยไม่กระทบต่อธุรกิจของคุณ 

ข้อเสนอแนะ