search icon

สัมผัสกับพลังของโปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เพิ่มความภักดีของลูกค้าและเพิ่มรายได้ด้วยระบบและโปรแกรม  CRM จาก Sage

ระบบ CRM ทำงานอย่างไร?

ระบบ CRM บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นจากความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าที่ลูกค้า และจัดระเบียบข้อมูลนี้ให้อยู่ในระบบแบบรวมศูนย์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

โปรแกรม CRM  มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น การขาย การบริการลูกค้า รายงานลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย การตลาด และอื่น ๆ คุณสามารถจัดทำรายงานที่ปรับแต่งเองเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินการของธุรกิจเทียบกับ KPI ช่วยให้ผู้จัดการประเมินโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรม CRM ช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างไร?

โปรแกรม CRM ช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยการลดเวลาขั้นตอนในการขาย และเพิ่มโอกาสในการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเปลี่ยนงานขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดทำใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ การพยากรณ์ยอดขาย การพัฒนาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายให้ขายได้มากขึ้น

โปรแกรม  CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคืออะไร

CRM ย่อมาจาก ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งเป็นวิธีการติดตามและบริหารจัดการเพิ่มความสัมพันธ์ กับว่าที่ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อนำพาลูกค้าเหล่านี้เคลื่อนผ่านทุกขั้นตอนของวงจรการขายของบริษัท

หาก ERP  เป็นระบบที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของคุณ CRM ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า

โปรแกรม  CRM 

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้น โดยการจัดระเบียบและทำให้การสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนกต่าง ๆ ที่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าทั้งหมด เช่น ฝ่ายขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในรูปแบบระบบอัตโนมัติ

โปรแกรม  CRM 

เป็น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามีระบบอัตโนมัติหลายระดับที่ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากข้อมูลนี้อยู่ในที่แห่งเดียว คุณและทีมของคุณจึงสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้ไว้ได้ในทุก ๆ ขั้นตอน

ในฐานะของผู้จัดการ คุณยังสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการขายและการตลาด ซึ่งช่วยให้คุณทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด มากขึ้น

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทำงานอย่างไร

โปรแกรม CRM  เป็นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นจากการสร้างความสัมพันธ์ ที่มีกับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าที่ลูกค้า และจัดระเบียบข้อมูลนี้ให้อยู่ในระบบ แบบรวมศูนย์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและอ้างอิงความสัมพันธ์ ในอดีตที่มีกับลูกค้าได้ เพื่อผลักดันให้เกิดโอกาสครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ แคมเปญการขาย และการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

เหตุใดจึงต้องใช้ โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้พนักงานใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูลลูกค้า และมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า กรอบการทำงานแบบรวมศูนย์ทำให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า เพื่อให้ทุก ๆ การสื่อสารเป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและเป็นเชิงบวก

นอกเหนือจากการช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าแล้ว ความสม่ำเสมอและข้อมูลแนวกว้างที่ได้จากซอฟต์แวร์ CRM ยังช่วยให้ผู้จัดการประเมินความคืบหน้าและกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการก้าวไปข้างหน้า

โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

การใช้โปรแกรม  CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทำให้ทีมการตลาดของคุณสามารถระบุถึงแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งโอกาสและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทีมการตลาดยังสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าสำหรับแคมเปญที่กำลังจะมาถึง และส่งอีเมลแคมเปญการตลาดให้แก่ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณหลังจากแคมเปญการตลาดเหล่านี้ คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อโดยใช้ ERP  หรือโซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณ

ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น

ด้วยมุมมองวงจรการทำธุรกิจของลูกค้าแบบสมบูรณ์ ทีมบริการลูกค้าของคุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการตอบข้อสงสัยได้เร็วขึ้น และมอบการตอบสนองที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างไร

คุณสามารถทำให้กระบวนการขายเรียบง่ายขึ้น ลดเวลา ขั้นตอนใน การขาย และใช้โอกาสในการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โปรแกรม  CRM  ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเปลี่ยนงานขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดทำใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ การพยากรณ์ยอดขาย การพัฒนาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายให้เป็นโอกาสในการขาย

ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งระบบ คุณจะสามารถสร้างแคมเปญสำหรับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายตามข้อมูลลูกค้า และได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับงบประมาณการตลาดของคุณ

เสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่บุคคลที่เหมาะสม

ด้วยข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ละเอียดมากขึ้น คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้ และกำหนดเป้าหมายไปที่ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของคุณ

โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรได้อย่างไร

 Sage Business Cloud เสนอวิธีที่ดีกว่าและเร็วกว่าในการบริหารจัดการองค์กรทั้งหมดของคุณ

ช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยมุมมองข้อมูลแบบรวมศูนย์

รักษาลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณไว้

รับทราบมุมมองของวงจรการทำธุรกิจของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเสนอขายสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า และการเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน

ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ส่งข้อมูลแคมเปญให้แก่เป้าหมายตามข้อมูลลูกค้า และผลักดันการเติบโตให้สูงขึ้น

โปรแกรม CRM ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอันดับต้น ๆ ให้ความสนใจกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

รวบรวมข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของคุณไว้ที่ส่วนกลาง

โปรแกรม  CRM เป็นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลางที่มีความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงประวัติอีเมลและการติดต่อในอดีต ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อที่ได้รับ โอกาสต่าง ๆ และเคสขอความช่วยเหลือที่ยังเปิดอยู่และที่ปิดไปแล้ว

การขายอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คุณสามารถเปลี่ยนงานประจำวันจำนวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงการประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดการลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย และการพยากรณ์ยอดขาย ระบบอัตโนมัตินี้ลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันด้วยตนเองทั้งหลาย เช่น การกำหนดเวลาเพื่อเข้าพบลูกค้า

ส่งแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย

แคมเปญที่ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนแก่คุณได้เร็วขึ้น โซลูชันของเราช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญการตลาด และเรียกใช้รายงานแคมเปญได้ภายในไม่กี่นาที

มอบบริการลูกค้าระดับโลก

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า จะช่วยปรับปรุงอัตราการรักษาฐานลูกค้าและผลักดันการเติบโตสำหรับธุรกิจของคุณ ขณะนี้ คุณสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการแข่งขัน

รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

ด้วยระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คุณสามารถจัดทำรายงานสำหรับเรื่องสำคัญของธุรกิจของคุณได้ ซึ่งได้แก่ การขาย การบริการลูกค้า รายงานลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย การตลาด และอื่น ๆ คุณสามารถจัดทำรายงานที่ปรับแต่งเองเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินการของธุรกิจเทียบกับ KPI

รายงานประเภทนี้ช่วยให้ผู้จัดการประเมินสถานะของธุรกิจ และตัดสินใจได้อย่างหลักแแหลมยิ่งขึ้น

จัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลลูกค้าสำหรับคุณ สำหรับข้อมูลการติดต่อของลูกค้าแต่ละรายนั้น คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปหาลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อนี้โดยใช้อุปกรณ์มือถือของตนเองก่อนที่จะเข้าพบหรือโทรไปหาลูกค้า

ปัจจุบัน Sage 300cloud และ Sage CRM นั้นได้กลายเป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Nexus Solutions

 

แอสลีย์ ยิป ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท

Nexus Solutions, ฮ่องกง

ข้อเสนอแนะ