search icon

เกี่ยวกับ Sage

Sage ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว

Sage ดำรงอยู่เพื่อทลายอุปสรรค เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเติบโตก้าวหน้า โดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายล้านรายที่เราให้บริการอยู่ พันธมิตรของเรา และนักบัญชี  

ลูกค้าไว้วางใจซอฟต์แวร์ของเราสำหรับระบบการเงิน ทรัพยากรบุคคล และบัญชีเงินเดือน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในกระแสงานและการเงิน  

เครือข่ายดิจิทัลของเราเชื่อมโยง SMB ต่าง ๆ ขจัดความไม่สอดคล้อง และส่งมอบข้อมูลเชิงลึก โดยนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐ

อัตลักษณ์ของเรา

การบริหารธุรกิจอาจจำเป็นต้องใช้ความพยายามสูง เสียเวลามาก มีความซับซ้อน  

ทุกสิ่งที่เราทำที่ Sage ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว  
 
คุณจะรู้สึกเช่นนี้เพราะซอฟต์แวร์ของเราทำงานได้ผลดีตามแนวทางที่คุณต้องการ  
การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในลักษณะที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องแม่นยำขึ้น  
ผ่านความสามารถในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น  
ผ่านความชำนาญและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น 
และผ่านความร่วมมือภายในชุมชนที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อทลายอุปสรรคของทุกคน เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ  
 
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะส่งมอบความเรียบง่ายและความสะดวกพร้อมด้วยสัมผัสของมนุษย์ เพื่อให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจ  
 
ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว 

Sage มีความมุ่งมั่นมาโดยตลอดที่จะทำให้กระบวนการทำบัญชีง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) นับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่เมืองนิวคาสเซิลเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นประมาณแปดปี Sage ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วยมูลค่าประเมิน 20 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

 

เมื่อเวลาผ่านไป วิธีที่เราดำเนินธุรกิจมีการวิวัฒนาการ ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า Sage ได้แนะนำให้ลูกค้าหลายล้านรายของเราทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบคลาวด์ และประโยชน์ต่าง ๆ ของการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) แต่ท้ายที่สุดแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงเน้นความสำคัญอยู่ที่การปรับระบบนิเวศของ SMB ให้เรียบง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยง ขจัดความไม่สอดคล้อง และส่งมอบข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งมอบบริการพร้อมด้วยสัมผัสของมนุษย์เสมอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางของ Sage 

 

ปัจจุบันเราดำเนินการนี้ด้วยการเพิ่มพลังในเครือข่ายดิจิทัลของเรา

ลูกค้าไว้วางใจซอฟต์แวร์ของเราสำหรับระบบการเงิน ทรัพยากรบุคคล และบัญชีเงินเดือน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในกระแสงานและการเงิน  

เฉพาะภายใน Sage Intacct ระบบเดียว เราบริหารจัดการบันทึกข้อมูลของลูกค้า 65 ล้านรายและความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย 35 ล้านราย และหนึ่งในสี่ของพนักงานในสหราชอาณาจักรได้รับเงินเดือนโดยผ่าน Sage  
 
โซลูชันของเราเหมาะกับความต้องการของบริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทที่กำลังขยายกิจการ และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากร หรือการเสริมพลังเพื่อให้เกิดการเติบโต 

Sage UK เป็นบริษัทที่จดทะเบียนมาตรฐาน ISO9001:2015 กับสถาบัน British Standards Institution (BSI) ใบรับรองเลขที่ FS557624 วันหมดอายุ 31/07/2565 

ระบบการจัดการคุณภาพของเราผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2538 โดยมีขอบเขตของการอนุมัติดังนี้ การจัดหาและการดำเนินงานด้านการขายและส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสำหรับซอฟต์แวร์การบริหารธุรกิจของ Sage (UK) Limited เราปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับล่าสุดของ ISO9001:2015

Knocking Down Barriers: เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเติบโตก้าวหน้า

ในโลกปัจจุบัน ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เราคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และถือเป็นคำมั่นสัญญาของเราในการขจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกไปเพื่อสร้างโอกาสอันเท่าเทียม 

 

การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเติบโตได้ เรียนรู้วิธีการที่เราขจัดอุปสรรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้

การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

การเริ่มต้นหรือการขยายธุรกิจนั้นถือเป็นเส้นทางที่ได้รับการยอมรับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดี แต่โอกาสในการประสบความสำเร็จนั้นมักมีไม่เท่ากัน สิ่งที่เราจะช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

การรับมือวิกฤตสภาพอากาศ

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินการแก้ไขผลกระทบของเราเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือชุมชนทั่วโลก

เราอนุญาตให้พนักงานลางานเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาได้ 5 วันต่อปีโดยได้รับเงินเดือนตามปกติ เมื่อปีที่แล้วเราได้อนุมัติวันลางานเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งสิ้น 22,055 วัน เป้าหมายของเราคือการมีส่วนช่วยในด้านเวลาเพื่อการทำกิจกรรมจิตอาสา 1 ล้านชั่วโมงภายในสิ้นปี 2565 และระดมทุนให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทั่วโลกจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

สำรวจเพิ่มเติม

มูลนิธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว

วิธีที่เราเริ่มต้น

ข้อเสนอแนะ