search icon
ความยั่งยืนและสังคม : Tech for Good : การเป็นนายจ้างที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การเป็นนายจ้างที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อความสำเร็จของทุกคน โดยเริ่มจากทีมงานของเราเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องทำและมุมมองที่หลากหลายย่อมถือเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรา เพราะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อลูกค้าของเรา เราเป็นบริษัทระดับโลกและจะต้องสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกที่เราทำงานอยู่นี้ เรามุ่งมั่นที่จะให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม ภูมิหลัง และมุมมองที่หลากหลายของลูกค้า พันธมิตร และชุมชนของเรา

 

พันธกิจของเราเพื่อความหลากหลาย ความเสมอภาค ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

พันธกิจหกประการของเราจะช่วยให้มีความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเป็นหนึ่งเดียวกันใน Sage และเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น พันธกิจเหล่านี้เพื่อพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตร และชุมชนของเรา เราได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นสู่สาธารณะเพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ และเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมและพฤติกรรมของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่คุณคาดหวังไว้ เราทราบดีว่าจะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างถูกต้องได้ แต่มิได้หมายความว่าเราไม่ควรพยายาม เราจะเปิดกว้างและจริงใจกับความสำเร็จและความล้มเหลวของเราเสมอ

 

ชุมชนของเรา

เราจะไม่ทนต่อการแบ่งแยกใดๆ ทุกประเภท เราจะรับฟังพนักงานและชุมชนของเรา และจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับแจ้งให้ทราบ เราเข้าใจดีว่าการไม่พูดหรือดำเนินการใดๆ เลยนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
เราจะพยายามทำหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม สถานที่ทำงานของเราจะสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนที่เราทำงานและอยู่ร่วมกันในทุกระดับ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย ผู้นำของเราจะค้นหามุมมองอื่นหรือมุมมองที่แตกต่างจากผู้ที่มึความเห็นแตกต่างไปจากของตัวเอง
เราทราบดีว่าทุกคนย่อมแตกต่างกันไป ทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนา และตอบสนองต่อประสบการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เราจะค้นหาและขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่เราพบ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกัน
เราจะขับเคลื่อนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว โดยศึกษาด้วยตัวเองเกี่ยวกับโลกใบนี้และผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา การสอบถาม การรับฟังคำตอบ และฟังจากสิ่งที่เราได้รับแจ้งให้ทราบ
เราจะแบ่งปันกลยุทธ์เพื่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน และจะเปิดกว้างเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะรับผิดชอบเมื่อดำเนินการผิดพลาดและเฉลิมฉลองเมื่อเราทำได้ดี แต่เราจะได้เรียนรู้จากทั้งสองอย่างเสมอ

สำรวจเสาหลักของเรา

Fuel for Business

การเริ่มต้นหรือการขยายธุรกิจนั้นถือเป็นเส้นทางที่ได้รับการยอมรับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดี แต่โอกาสที่่จะประสบความสำเร็จนั้นมักมีไม่เท่ากันเสมอไป สิ่งที่เราจะช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

Protect the planet

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินงานแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเราเอง และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ