search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Tech for Good: Een meer diverse werkgever worden

Een meer diverse werkgever worden

Onze visie op diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

We zetten ons in om barrières te doorbreken, zodat iedereen kan bloeien. Dat begint bij onze eigen teams. We weten dat dit de juiste aanpak is, en we weten ook dat diverse perspectieven ons helpen om te innoveren. Ze zorgen voor betere ideeën om onze klanten te bedienen. We zijn een wereldwijd bedrijf en we moeten een afspiegeling zijn van de wereld waarin we werken. We zetten ons in voor een inclusief personeelsbestand dat de vele verschillende culturen, achtergronden en standpunten van onze klanten, partners en gemeenschappen ten volle weerspiegelt.

 

Onze engagementen voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Onze zes engagementen zullen ons helpen om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te promoten bij Sage, en vormen een stimulans voor een sterker gevoel van betrokkenheid. Deze engagementen zijn er voor al onze collega's, klanten, leveranciers, partners en gemeenschappen. We maken ze openbaar, zodat u ons erop kunt beoordelen en er zo mee voor kunt zorgen dat onze acties, onze waarden en ons gedrag voldoen aan wat u van ons verwacht. We weten dat we niet alles juist zullen doen, maar dat betekent niet dat we dat niet moeten proberen, en we zullen open en eerlijk zijn over onze successen en mislukkingen.

 

Onze engagementen

We zullen een nultolerantie hanteren tegenover elke vorm van discriminatie. We zullen luisteren naar onze collega's en gemeenschappen, en we zullen handelen op basis van wat ze ons vertellen. We weten dat het nooit acceptabel is geweest om niets te zeggen of te doen.
We zullen hard werken om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ons personeelsbestand zal een afspiegeling zijn van de gemeenschappen waarin we werken en leven, op elk niveau van onze organisatie.
We zullen ernaar streven om een inclusieve cultuur te creëren waar uiteenlopende meningen aan bod komen. Onze leiders zullen op zoek gaan naar alternatieve of botsende perspectieven, van mensen die een ander standpunt hebben dan zijzelf.
We weten dat iedereen verschillend is en dat we allemaal op een andere manier uit ervaringen leren, erdoor groeien en erop reageren. We zullen op zoek gaan naar barrières en ze doorbreken als we ze vinden, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt op succes.
We zullen diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie stimuleren door onszelf bij te scholen over de wereld en de mensen om ons heen, en vervolgens vragen te stellen, naar de antwoorden te luisteren, en te begrijpen wat men ons vertelt.
We zullen onze strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie bekendmaken, en we zullen open communiceren over waar we staan in ons traject. Onze vooruitgang zal continu zijn. We zullen onszelf erop afrekenen als we zaken verkeerd aanpakken, en onszelf feliciteren als we het juiste doen - maar we zullen van allebei leren.

Ontdek onze pijlers

Fuel for Business

Een bedrijf opstarten of laten groeien is een bewezen manier om economische stabiliteit, kapitaalcreatie en welzijn te bereiken, maar de kansen op succes zijn niet altijd eerlijk verdeeld. Ontdek wat we doen om ondervertegenwoordigde groepen een eerlijke kans te helpen bieden.

Protect the Planet

Om de klimaatcrisis aan te pakken en de planeet te beschermen, nemen we maatregelen om onze eigen impact te beperken, en ondersteunen we kmo's zodat het voor hen makkelijker wordt om dat ook te doen.

Feedback