search icon

Sage BE wettelijke informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Sage streeft ernaar om met haar klanten een partnerschap aan te gaan om zo goed mogelijk te beantwoorden aan hun behoeften. De hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden gelden als kader om deze samenwerkingsrelatie in stand te houden.

Meer weten 

Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Ondersteuning van een Sage Softwarepakket – Abonnementsmodus

Gebruik van het softwarepakket door de Klant en de bijbehorende diensten vereist aanvaarding van de onderhavige voorwaarden.

Meer weten

Anticorruptiebeleid van Sage

Sage neemt deze principes zeer ernstig en zal toezicht houden op elk risico op corruptie waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

Meer weten

Anticorruptieclausule

Sage is een ethische onderneming die bijzonder veel belang hecht aan fraude- en corruptiebestrijding en die verwacht dat elke persoon of onderneming  waarmee  Sage  te  maken  heeft,  zich  aan  dezelfde principes houdt en nauwgezet de geldende wetgeving naleeft.

Meer weten

Privacy en cookies

Beleid van Sage betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer weten

Feedback