search icon
Icoon voor duurzaamheid en maatschappij - bladsymboolDuurzaamheid en maatschappij

Duurzaamheid en maatschappij

We zijn van mening dat iedereen de kans moet krijgen om te bloeien. In de wereld van vandaag krijgt echter niet iedereen gelijke kansen. Barrières zoals discriminatie, armoede en een ongelijke toegang tot onderwijs, technologie en gegevens zetten kansarme gemeenschappen en ondervertegenwoordigde groepen buitenspel. 

We weten dat Sage op veel van die gebieden een tastbaar verschil kan maken. Onze Duurzaamheids- en Maatschappijstrategie is gebaseerd op drie centrale pijlers, die op hun beurt steunen op sterke ESG-fundamenten (milieu, maatschappij en governance): Protect the Planet, Tech for Good en Fuel for Business.

Lees meer over onze strategische koers, prestaties en ambities in ons rapport 'Duurzaamheid en maatschappij' voor 2022.

Strategie en prestaties: onze leiders in de kijker

Bekijk video's van Sage-leiders over onze Duurzaamheids- en Maatschappijstrategie en de reeds gerealiseerde vooruitgang.

Kmo's helpen om energieneutraal te worden

Sage-CEO Steve Hare bespreekt hoe Sage kleine en middelgrote ondernemingen helpt om energieneutraal te worden met de globale Duurzaamheids- en Maatschappijstrategie van Sage.

Technologie gebruiken om barrières te doorbreken

Amanda Cusdin, Chief People Officer bij Sage, legt uit hoe de Duurzaamheids- en Maatschappijstrategie technologie gebruikt om barrières te doorbreken, en geeft details over de aanzienlijke vooruitgang die in 2022 is geboekt.

'Het juiste doen' staat centraal in onze waarden

Elisa Moscolin, Executive Vice President Sage Foundation and Sustainability, beschrijft hoe 'het juiste doen' centraal staat in de waarden van Sage, en hoe de Duurzaamheids- en maatschappijstrategie resultaten zal opleveren voor zijn belanghebbenden.

Onze prestaties

Ons Duurzaamheids- en Maatschappijrapport voor 2022 toont belanghebbenden op transparante manier hoe we de meest cruciale duurzaamheidskwesties aanpakken waarmee Sage wordt geconfronteerd. Het rapport is opgesteld in overeenstemming met de normen van het Global Reporting Initiative (GRI) 2016: Core option, evenals de Sustainability Accounting Standard for the Software and IT Services Industry van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Downloadcentrum

Sage in de top vijf van de IDC-duurzaamheidsindex

ARA-rapport 2022

TCFD - in het ARA-rapport 2022

Gender Pay Gap report (Rapport over de genderloonkloof)

DEI-impactrapport

Verklaring over moderne slavernij

Klimaatimpactrapport van kmo's 2022

Knocking Down Barriers: rapport over internationale perspectieven voor kmo's

Rapport duurzaamheid en maatschappij 2021

Onze drie pijlers

Young male farmer viewing a tablet device in the field

Protect the Planet

Onze pijler 'Protect the Planet' is ons engagement om de klimaatverandering aan te pakken. Dat doen we door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 energieneutraal te worden, door kmo's te ondersteunen om energieneutraal te worden en door te pleiten voor een wettelijk kader dat de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.

Tech for Good

We zetten ons in om een vertrouwd en inclusief digitaal netwerk uit te bouwen. Via onze pijler 'Tech for Good' willen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft toegang tot levensveranderende gegevens en technologie. Daarnaast komen we op voor gegevensbescherming, beveiliging en het ethische gebruik van klantgegevens.

Fuel for Business

Onze pijler 'Fuel for Business' beschrijft hoe we economische ongelijkheid aanpakken door ondervertegenwoordigde groepen te ondersteunen. Deze pijler ondersteunt programma's die een generatie van ondernemers inspireren en mondig maken, toegang tot inclusief ondernemerschap bieden en succesvolle ondernemingen aanmoedigen in onze gemeenschappen.

Feedback