search icon

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Over Sage

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie bij Sage

Ik ben een fervent voorvechter van diversiteit en inclusie, en ik ben er trots op dat ik Executive Sponsor ben.

“Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie gaan over het bieden van de juiste kansen, maar ook over het creëren van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt om te bloeien. 

We erkennen dat we aan het begin van ons traject staan en dat de problemen die we moeten aanpakken, veelzijdig en complex zijn. We weten dat we om die uitdagingen aan te gaan niet alleen zullen moeten luisteren, maar ook echt moeten horen wat ons wordt verteld, om vervolgens volledig open en eerlijk te zijn over waar we ons bevinden op ons traject.

Enkel dan kunnen we de obstakels verwijderen, zodat iedereen kan openbloeien en we echt een inclusieve cultuur kunnen creëren waarin we ons allemaal thuis voelen."

Steve Hare, Sage Chief Executive Officer

Onze wereldwijde visie en engagementen

Bij Sage bevinden we ons nog in een vroeg stadium van ons traject naar diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. De strategie zal het stappenplan zijn dat ons traject naar diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie uitstippelt, en voortbouwen op onze visietekst en engagementen, die ons kompas zullen vormen voor onze acties.

Onze visie op diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

We zetten ons in om barrières te doorbreken, zodat iedereen kan bloeien. Dat begint bij onze eigen teams. We weten dat dit de juiste aanpak is, en we weten ook dat diverse perspectieven ons helpen om te innoveren. Ze zorgen voor betere ideeën om onze klanten te bedienen. We zijn een wereldwijd bedrijf en we moeten een afspiegeling zijn van de wereld waarin we werken. We zetten ons in voor een inclusief personeelsbestand dat de vele verschillende culturen, achtergronden en standpunten van onze klanten, partners en gemeenschappen ten volle weerspiegelt.

Onze engagementen voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Onze zes engagementen zullen ons helpen om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen bij Sage, en de betrokkenheid te stimuleren.

Colleague Success Networks

Colleague Success Networks (CSN) bieden collega's een manier om samen te komen, elkaar te ondersteunen en de onderneming ideeën aan te reiken. Misschien kent u ze bij andere organisaties onder de naam resourcegroepen voor medewerkers of als Business Resource Groups.

Onze CSN's stellen onze collega's centraal in onze evoluerende cultuur. Ze brengen veel verschillende stemmen samen om inzichten te bieden en veranderingen te ondersteunen in onze medewerkers- en klantervaringen, en bieden daarnaast kansen voor persoonlijke carrièreontwikkeling.

Onze CSN's worden gevormd op basis van gedeelde ervaringen en identiteitsaspecten, zoals gender, ras en etniciteit, LHBTQ+, handicaps, neurodiversiteit, gezinsondersteuning en veteranenstatus.

Ontdek meer over onze inzet en resultaten voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Jaarverslag van Sage 2022

Ons jaarverslag biedt een volledig overzicht van onze maatregelen en vooruitgang om diversiteit te bevorderen. We delen de belangrijkste successen van onze programma's voor diversiteit en inclusie, de vooruitgang die we boeken en de impact op het leven van collega's bij Sage.

Rapport duurzaamheid en maatschappij 2022

We zetten ons in om te investeren in onderwijs, technologie en milieuveranderingen om mensen, kmo's en onze planeet de kans te geven om te bloeien. Het is ons doel om onze technologie, tijd en ervaring te gebruiken om een generatie van diverse en duurzame bedrijven te ondersteunen. Dat zullen we doen op drie belangrijke manieren. Lees verder om onze doelstellingen te ontdekken.

Onze wereldwijde strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Onze bedrijfscultuur steunt op een open ingesteldheid. We dragen zorg voor onze werknemers, zodat ze zichzelf kunnen zijn, en we zijn opgetogen dat ze zich inzetten voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Onze strategie vertelt meer over het traject dat we bij Sage volgen.

Rapport van 2022 over loonverschillen volgens gender en etniciteit in het VK

We doen ons uiterste best om te garanderen dat al onze collega's dag na dag echt zichzelf kunnen zijn, om het beste van zichzelf te kunnen geven. Ons verslag toont mooie vorderingen om deze langetermijnstrategie waar te maken en beschrijft de stappen die we bij Sage nemen om genderpariteit te bereiken.

Onze externe samenwerkingen en engagementen

Dit zijn de externe partners die we hebben gekozen om ons te begeleiden op ons traject naar diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, zodat we onze visie in de praktijk kunnen brengen.

Externe samenwerkingen

Logo Business in the CommunityBusiness in the Community (BITC) is een non-profitorganisatie met leden uit het bedrijfsleven gericht op verantwoord zakendoen. Ze werken met hun ledenorganisaties aan het voortdurend verbeteren van hun verantwoorde zakelijke praktijken en benutten de collectieve impact ten voordele van gemeenschappen.

 

Logo Business Disability ForumBusiness Disability Forum (BDF) is een non-profitledenorganisatie die streeft naar een wereld die slim omgaat met handicaps door een relatie te creëren tussen bedrijven, personen met een beperking en de overheid. Met hen zijn we een partnerschap aangegaan voor de komende 12 maanden.


 

Logo Stonewall Diversity ChampionStonewall is een non-profitorganisatie die de rechten van de LHBTQ+-gemeenschap verdedigt en pleit voor wijzigingen in het overheidsbeleid. Ze werken samen met organisaties om te zorgen voor inclusie van de LHBTQ+-gemeenschap op de werkplek.

Engagementen voor de 'Change the Race Ratio'

Logo Change the Race Ratio
 • De raciale en etnische diversiteit vergroten bij de leden van de raad van bestuur, en minstens één bestuurslid met een raciaal diverse achtergrond aanstellen tegen eind 2021.
 • De raciale en etnische diversiteit vergroten bij seniorleidinggevenden, en in het ExCo en 'ExCo min één' duidelijke en ambitieuze doelstellingen vastleggen en ze publiceren binnen 12 maanden na het bekendmaken van dit engagement. Ons richten op het vastleggen van een aparte doelstelling voor de participatie van zwarte personen op beide niveaus.
 • Transparant zijn over doelstellingen en acties – een helder actieplan met doelstellingen publiceren en de vooruitgang delen in het jaarverslag of op de bedrijfswebsite. Ten laatste in 2022 etnische loonverschillen bekendmaken.
 • Een inclusieve cultuur creëren, waar talentvolle personen van alle achtergronden kunnen bloeien. Focussen op processen voor aanwerving en talentontwikkeling om de toestroom, gegevensverzameling en -analyse diverser te maken, een veilige, open en transparante dialoog bieden met begeleiding, ondersteuning en sponsoring, conventionele denkwijzen uitdagen en werken met een diversere groep van leveranciers en partners, inclusief bedrijven waarvan de eigenaars uit een minderheidsgroep komen.

Engagementen voor het 'Race at Work Charter'

 • Een Executive Sponsor aanstellen op het gebied van racialiteit.
 • Gegevens over etniciteit registreren en de vooruitgang bekendmaken.
 • Op het niveau van de raad van bestuur een engagement vastleggen rond nultolerantie voor intimidatie en pesterijen.
 • Duidelijk maken dat het ondersteunen van gelijkwaardigheid op de werkplek een verantwoordelijkheid is voor alle leidinggevenden en managers.
 • Acties ondernemen om de carrièreontwikkeling van etnische minderheden te ondersteunen.
 • Partners voor raciale inclusie op de werkplek ondersteunen.
 • Bedrijven van zwarte, Aziatische, gemengde en andere etnisch diverse eigenaars opnemen in de toeleveringsketen.

Engagementen voor de 'CEO Action for Racial Equity'

 • We blijven op onze werkplekken ruimte en vertrouwen creëren voor ingewikkelde en soms moeilijke gesprekken over diversiteit en inclusie.Logo CEO Action
 • We zullen opleidingen aanbieden en uitbreiden over onbewuste vooroordelen.
 • We zullen zowel goede praktijken delen als praktijken die geen succes opleveren.

Engagementen voor de 'Valuable 500'

  Logo Valuable 500: logo met tekst - deelnemer Valuable 500
 • In 2021 ons wereldwijde plan voor inclusie en personen met een beperking voor de komende drie jaar uitwerken en publiceren.
 • Sponsors benoemen voor alle strategische domeinen waarop we willen focussen, zoals handicaps, toegankelijkheid en neurodiversiteit.
 • De discussie over handicaps ondersteunen door de stem van medewerkers en leidinggevenden te laten horen over handicaps en neurodiversiteit.
 • Onze wereldwijde en regionale strategieën en oplossingen voor personen met een beperking vormgeven via regelmatige analyses van inzichten.
 • In 2021 de creatie van een Colleague Success Network ondersteunen met een focus op handicaps.
 • Doorgaan met het aanbieden van voordelen op het gebied van welzijn, ondersteuning en hulpmiddelen.

Wilt u ons komen versterken?

Benieuwd hoe Sage zich inzet voor zijn medewerkers? Bezoek dan onze pagina met carrièremogelijkheden.

U vindt er meer informatie over onze wereldwijde carrièremogelijkheden, onze denkwijzen gebaseerd op samenwerking en de centrale rol van innovatie.

Feedback