search icon

Diversiteit en inclusie

Over Sage

Diversiteit en inclusie @ Sage

Ik ben een fervent voorvechter van diversiteit en inclusie en ik ben trots dat ik een uitvoerende sponsor ben.

Voor mij is rechtvaardigheid essentieel. Ik wil de beste persoon vinden voor de vacature en ik ben er ten stelligste van overtuigd dat teams met gediversifieerde profielen betere resultaten halen.

Bij Sage willen we innovatie en creatieve ideeën bevorderen. De teams die ontstaan zijn uit diversiteit reiken meer ideeën aan dankzij de verschillende standpunten.

Onze cultuur steunt op openheid van geest. Wij dragen zorg voor onze werknemers, opdat ze zichzelf zouden kunnen zijn op het werk. We zijn blij dat onze collega's zich inzetten ten voordele van diversiteit en inclusie."

Amanda Cusdin, verantwoordelijke human resources

Sage zet zich in om een werkomgeving te creëren waar werknemers volledig zichzelf kunnen zijn. Een sfeer waar ze weten dat ze zullen worden beoordeeld op hun prestaties en hun gedrag en niet op hun identiteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit de innovatie en de samenwerking versterkt. Diversiteit stelt ons in staat om te putten uit de collectieve vaardigheden, de passie en de waarden van onze collega's, ongeacht hun herkomst.

Onze collega's leveren fantastisch werk en ze weten hoe ze moeten denken en vooruitgaan en daarbij kiezen ze telkens voor ethisch verantwoord gedrag en aangepaste beslissingen. We mogen trots zijn op de toenemende diversiteit binnen onze teams, verspreid over 23 landen wereldwijd, en op het feit dat we bijna een volledige gelijkheid hebben bereikt binnen ons personeelsbestand. Die diversiteit en die gedeelde visie zijn immers de factoren die Sage tot een unieke werkgever maken.

Dat speelt ook een belangrijke rol in de aandacht die wij besteden aan onze klanten. Zij komen immers van overal, dus vanuit commercieel oogpunt is het niet meer dan normaal dat de diversiteit van onze interne medewerkers een weerspiegeling is van de ondernemingen die onze oplossingen gebruiken.

Onze filosofie

Sage respecteert de diversiteit in al haar vormen. Het is onze ambitie om de diversiteit van onze klanten en partners te weerspiegelen binnen de gemeenschappen waar we aanwezig zijn om zo onze groei en ons innovatievermogen te versnellen.

Momenteel stellen we alles in het werk om een echt inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen kan bijdragen aan onze visie en tegelijk zichzelf kan blijven.

De vooruitgang die we hebben geboekt

Jaarverslag van Sage

Meer info over onze maatregelen en vooruitgang inzake diversiteit vindt u in ons gedetailleerd jaarverslag. Bij Sage communiceren we de belangrijkste successen van onze programma's voor diversiteit en inclusie, de vooruitgang die we boeken en de gevolgen voor het leven van onze werknemers.

Verslag van 2017 over het salaris van mannen en vrouwen in het Verenigd Koninkrijk

Wij verbinden er ons toe een cultuur te scheppen die gelijkheid voor iedereen garandeert en die onze vooruitgang inzake gelijkheid op transparante wijze uitdraagt. In ons verslag bespreken we in detail de gegevens en de maatregelen die we nemen om de ongelijkheden te elimineren.

Mix mannen-vrouwen

Onze doelstelling op korte termijn bestaat erin 35% vrouwen te hebben in directiefuncties en technische functies en we willen binnen het geheel van onze organisatie graag tot gelijkheid komen.

Een bekroond succes

Datum Prijs  
Juni 2016 CIPD Awards: Diversity and Employability Winnaar
December 2016 Erkend als Disability Confident Employer  
Januari 2017 Top 100 van de beste ondernemingen voor stagiaires  
April 2017 Northern Power Women Awards: Large Business Winnaar
Juni 2017 CIPD Awards: Diversity and Employability  
Januari 2018 National Centre for Diversity: UK Technology Company of the Year