search icon

การเสริมพลังให้กับธุรกิจด้วย Data for Good

เรียนรู้วิธีที่เรามอบพลังแห่งข้อมูลเพื่อช่วยให้เห็นถึงอุปสรรคและโอกาสต่าง ๆ ของธุรกิจ ชี้นำแนวทางให้แก่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตที่สร้างผลกระทบและยั่งยืน

เหตุใด Data for Good จึงมีความสำคัญ

เมื่อนำข้อมูลมาใช้อย่างมีจริยธรรม จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือเหตุผลที่โปรแกรรมของเรามีความสำคัญ เราวิเคราะห์ข้อมูลนิรนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกให้แก่ SMB เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ส่งเสริมการเติบโตในขณะที่สนับสนุนความยั่งยืน

เพิ่มการเติบโตและผลิตภาพผ่านการปรับใช้ระบบดิจิทัล​

ใช้ข้อมูลเพื่อโน้มน้าวการกำหนดนโยบายเชิงบวกที่สนับสนุนการเติบโตของ SMB

ปลดล็อกนวัตกรรมผ่านข้อมูลและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ

แบ่งปันรายงานและการทำให้มองเห็นภาพจากข้อมูลนิรนามของลูกค้าเพื่อติดตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ SMB

ช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางมีความยั่งยืนมากขึ้น

พัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยให้ SMB สร้างความก้าวหน้าตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ดูรายงานข้อมูลทั้งหมด

สำรวจรายงาน Data for Good ของเราและรายงานอื่น ๆ จาก Sage ที่ด้านล่าง เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างความก้าวหน้าตามเป้าหมาย

ไขความกระจ่างเกี่ยวกับการชำระเงินล่าช้า

ข้อมูลนิรนามตลอดช่วงเวลากว่าสิบปีซึ่งได้รับการวิเคราะห์โดยความร่วมมือกับ Smart Foundry และสำนักงานคณะกรรมาธิการธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถจัดการกับปัญหาการชำระเงินล่าช้าของธุรกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างไร

รายงาน Digital Led Growth

Sage เผยถึงต้นแบบใหม่ด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้ SMB ในสหราชอาณาจักรก้าวข้ามอุปสรรคที่กีดขวางการปรับใช้ระบบดิจิทัลและการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจขนาดเล็ก โอกาสที่ยิ่งใหญ่

การศึกษาผู้นำ SMB เกือบ 12,000 รายทั่วโลกเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่ออนาคตในระยะยาว

รายงานผลกระทบของ SME ที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า SME ต้องการที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ 90% รู้สึกว่าประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ เช่น กระแสเงินสด และความยากลำบากในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของตนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ