เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา

Partners

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม Sage Re-imagined Partnership

ไม่ว่าฐานลูกค้าของคุณจะเล็กหรือใหญ่ Sage มีโปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอคุณค่าที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาโมเดลธุรกิจของคุณ ร่วมงานกับเรา

ตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้าหลายพันรายต่างมอบความไว้วางใจให้ Sage นำเสนอบริการและวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ใช้โอกาสทางธุรกิจให้เป็นประโยชน์และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

BBP-Partners

คู่ค้า

ถ้างานของคุณคือการขายสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชันออนไลน์


คู่ค้าทางธุรกิจของเราจะนำผลิตภัณฑ์และบริการของ Sage มาจำหน่ายต่อ โดยได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนทางเทคนิค การฝึกอบรม และวัสดุทางการตลาดของเรา. นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจแก่ลูกค้าของคุณได้อีกด้วย

BBP-Developers

นักนักพัฒนา (Developers)

สำหรับนักพัฒนาแอป (app) แบบกำหนดเองและโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม


พบกับทีมงานสนับสนุนนักพัฒนาที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งจะทำให้คุณได้เข้าไปมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันแบบรวมสำหรับซอฟต์แวร์ของ Sage

สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับ Sage หรือไม่

ถ้าคุณมีธุรกิจที่เข้ากันได้และกำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และรอรับการติดต่อจากทีมงานของเรา
*
*
*
*
*
*
*

 

  • นักบัญชีคือผู้ที่ประกอบอาชีพหรือทำงานด้านบัญชี
  • คู่ค้าที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ (Alliance Partner) คือความสัมพันธ์ระดับสากลที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในระดับสูงสุดโดยจะมีการโปรโมทแบรนด์ทั้งสองฝ่ายนำเสนอคุณค่าของลูกค้าอย่างชัดเจนในระยะยาวและสร้างโอกาสให้แก่โซลูชันและนวัตกรรมที่เข้าร่วมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีระเบียบข้อบังคับหรือการมีบทบาทในตลาด
  • ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) คือบริษัทผู้นำเสนอส่วนประกอบของการประมวลผลแบบคลาวด์บางส่วนซึ่งโดยทั่วไปคือ Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) หรือ Platform as a Service (PaaS) ให้แก่ธุรกิจหรือบุคคลอื่น CSP จะเป็นโฮสต์ของโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนหรือทั้งหมดในคลาวด์
  • ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendor หรือ ISV) คือบริษัทที่ทำการพัฒนาและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เป็นงานหลัก
  • ผู้พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementer) คือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรวมระบบย่อยและบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และทำให้มั่นใจว่าระบบย่อยเหล่านั้นจะทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ในหมวดนี้ เราจะรวมถึงผู้ให้บริการบางกลุ่มเข้าไปด้วย เช่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication SP) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet SP) ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา (Computing SP) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (Application Service Provider) และผู้รวบรวมระบบงาน (System Integrator)
  • ตัวแทนจำหน่ายแบบเพิ่มมูลค่า (Value-Added Reseller หรือ VAR) คือบริษัทที่เพิ่มคุณสมบัติหรือบริการให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จากนั้นจึงนำไปจำหน่ายต่อ (มักเป็นการจำหน่ายให้กับผู้ใช้ปลายทาง) ในรูปของผลิตภัณฑ์แบบรวม (Integrated Product) หรือโซลูชัน “แบบเบ็ดเสร็จ” ครบชุด (Turn-key solution)