รู้จัก Sage

About_Overview

รายละเอียดโดยรวม

รู้จัก Sage

เราคือผู้จัดหาข้อมูลข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่จำเป็นต่อความสำเร็จให้กับบริษัททั่วโลก

การปรับแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจหรือหรือ Re-imagining ไม่ได้หมายถึงการไล่ตามการแข่งขันให้ทันแต่เป็นการก้าวกระโดดเพื่อนำหน้าทุกคนในการแข่งขันบ่อยครั้งที่ธุรกิจมักตัดสินใจโดยอิงตามภาพสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากกว่าจะมองอนาคตข้างหน้าเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสังคมความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีล่าสุดแบบเกาะติดสถานการณ์จริงเพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่มาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

งานทั้งหมดที่เราทำจะให้ความสำคัญกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยการนำเสนอทางเลือก การสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของลูกค้า กล่าวคือ เราจะนำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากกว่าที่จะบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใด และจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราพร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ลูกค้าพร้อม

เราดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมด้วยการสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าด้วยการเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาที่คอยให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเมื่อไม่นานมานี้ เรายังได้ตั้งองค์กร Sage Foundation พร้อมทั้งเปิดตัวโมเดลใหม่ที่น่าสนใจอย่าง 2+2+2 สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศลอีกด้วย

เรากำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่ง และจะกลายเป็น One Sage หรือองค์กรเดี่ยวที่นำเสนอประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลก