search icon

พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

ต่างจากโซลูชันอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยส่วนเสริมและระบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการเฉพาะด้านอุตสาหกรรม Sage X3 พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย การผลิต และการบริการส่วนใหญ่

ค้นพบโซลูชันด้านอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

โซลูชันฟรี

ขยายความสามารถของโซลูชันของคุณด้วยโซลูชันแบบบูรณาการจาก Sage และพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง

Sage Enterprise Intelligence

โซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกด้านของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และการรายงาน

การจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

V1 Electronic Document Management เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่คลอบคุลม ไม่เพียงการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและส่งมอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบันทึกเอกสารทางอีเมลและเอกสารกระดาษอีกด้วย

Sage Data & Analytics

Sage Data & Analytics มอบศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่ผู้ใช้ พร้อมรูปแบบข้อมูลในตัวสำหรับการรายงาน

Sage E-Commerce

สร้างหรือปรับแต่งเว็บสโตร์แบบครบวงจรโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน และจัดการแคตตาล็อก การกำหนดราคา สินค้าคงคลัง ลูกค้า และธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานหลักของ Sage X3

ข้อเสนอแนะ

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร