search icon

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

การผลิต (Manufacturing)

Sage X3 จัดการการผลิตทั้งหมดของคุณให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดซื้อและการกำหนดเวลา ไปจนถึงพื้นที่ในร้าน สินค้าคงคลัง การขาย และการเงิน รวมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพและต้นทุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

เทคโนโลยีขั้นสูง • อุปกรณ์อุตสาหกรรม • เครื่องมือการแพทย์ • การแปรรูปโลหะ

ผลลัพธ์ที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก Sage X3

พึงพอใจ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการเร่งตอบสนองต่อคำถามและคำขอเกี่ยวกับต้นทุนและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

ควบคุม

ปรับกระบวนการของคุณให้เหมาะสม โดยใช้การควบคุมรายละเอียดใบสั่งงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของคุณ

ปฏิบัติ (comply)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของลูกค้าของคุณ และปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติ (compliance)

การสนับสนุน

จัดการการดูแลลูกค้า การรับประกัน และใบสั่งบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลักของคุณ และปรับปรุงการตรวจสอบแบบย้อนกลับให้ดีขึ้น

ความสามารถอันทรงพลังสำหรับการผลิต

  • วิธีการจัดการการผลิตตามงาน คำสั่งซื้อ หรือสินค้าคงคลัง
  • การวางแผนกำลังการผลิตที่แน่นอนโดยอัตโนมัติ
  • การสอบกลับล็อต ล็อตย่อย และหมายเลขซีเรียลอย่างละเอียด (traceability)
  • ความสามารถในการจัดการการปล่อยคำสั่งซื้อที่ยืดหยุ่น
  • การจัดการใบแจ้งค่าบริการวัสดุที่มีส่วนประกอบตามวันที่
  • ตัวกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก และตัวแปรต่าง ๆ

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ